Kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Tin Học 3

PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Câu 1: Trong các bộ phận sau, bộ phận nào được ví như là bộ não của máy tính? (0,5 điểm)

a) Màn hình b) Bàn phím c) Chuột d) Thùng điều khiển (CPU)

Câu 2: Chuột máy tính thường có các thành phần nào ? (0,5 điểm)

a) Bánh lăn, nút trái b) Nút trái, nút phải, bánh lăn

c) Nút phải, bánh lăn d) Nút trái, nút phải

Câu 3: Để đặt tay đúng cách trên bàn phím hai ngón trỏ sẽ đặt trên hai phím nào ? (0,5 điểm)

a) F và A b) F và S c) F và J d) J và K

 

docx 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 554Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Tin Học 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
MÔN : TIN HỌC
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM LỚP 3C, 4C, 5C- CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ : 1
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Làm quen với máy tính
Số câu
3
1
4
Số điểm
1.5
0.5
2.0
20%
2. Học tập cùng máy tính
Số câu
1
1
2
Số điểm
0.5
0.5
1.0
10%
3. Làm quen với hệ điều hành Windows
Số câu
1
1
2
4
Số điểm
0.5
0.5
6.0
7.0
70%
Tổng
Số câu
5
0
3
0
0
2
0
0
10
Số điểm
2.5
-
1.5
-
-
6.0
-
-
10
100%
Tỷ lệ %
25%
0%
15%
0%
0%
60%
0%
0%
100%
Tỷ lệ theo mức
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (10')
8
4
40%
Thực hành (25')
3
6
60%
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
MÔN : TIN HỌC
MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI LỚP 3C, 4C, 5C - HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ : 1
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
1. Làm quen với máy tính
Số câu
3
1
4
Câu số
A1,A2,A3
A5
2. Học tập cùng máy tính
Số câu
1
1
2
Câu số
A4
A8
3. Làm quen với hệ điều hành Windows
Số câu
1
1
2
4
Câu số
A5
A7
B1,B2
Tổng số câu
5
3
2
10
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP : ..
Đề 1
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ..
THỜI GIAN : 10 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
LT
TH
GT
GK
PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Trong các bộ phận sau, bộ phận nào được ví như là bộ não của máy tính? (0,5 điểm)
Màn hình	b) Bàn phím	c) Chuột 	d) Thùng điều khiển (CPU)
Câu 2: Chuột máy tính thường có các thành phần nào ? (0,5 điểm)
Bánh lăn, nút trái	b) Nút trái, nút phải, bánh lăn
c) Nút phải, bánh lăn	d) Nút trái, nút phải
Câu 3: Để đặt tay đúng cách trên bàn phím hai ngón trỏ sẽ đặt trên hai phím nào ? (0,5 điểm)
F và A	b) F và S	c) F và J	d) J và K
Câu 4: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của website Nhà bác học nhí ? (0,5 điểm)
	b) 	c) 	d) 
Câu 5: Trong các biểu tượng sau đây, đâu là biểu tượng của thư mục ? (0,5 điểm)
 	b) 	c) 	d) 
Câu 6: Trong các tư thế ngồi sau đây, theo em tư thế ngồi máy tính nào là đúng ? (0,5 điểm)
	b) 
c) 	d) 
Câu 7) Quan sát cây thư mục sau, đâu là thư mục gốc? (0,5 điểm)
baitap	b) baitap1	c) baitap2	d) C:\
Câu 8) Để khởi động Website Violympic, em thực hiện như thế nào ? (0,5 điểm)
Nhấp chuột vào kí hiệu Violympic 
Nhấp đôi chuột vào kí hiệu Violympic 
Nhấp chuột phải vào kí hiệu Violympic 
Giữ chuột vào kí hiệu Violympic 
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP : ..
Đề 1
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ..
THỜI GIAN : 25 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ GIÁM THỊ
CHỮ KÍ GIÁM KHẢO
PHẦN II – THỰC HÀNH (6 điểm) :
Câu 1: Em hãy thực hiện: (2 điểm)
 Tắt biểu tượng Máy tính (Computer) và Thùng rác (Recycle Bin) trên màn hình Desktop. (1 điểm). 
Mở biểu tượng Đồng hồ (Clock) và Lịch (Calendar) từ Gadgets ra Desktop. (1 điểm)
Câu 2: Khởi động Windows Explorer và thực hiện : (4 điểm)
Tại ổ đĩa D:\, tạo một thư mục đặt tên là tin hoc. (2 điểm)
Trong thư mục tin hoc vừa tạo ở trên, tạo một thư mục đặt tên là tên lớp của học sinh (Ví dụ : lop 3C). (1điểm) 
Trong thư mục tên lớp của học sinh tạo một thư mục đặt tên là họ tên học sinh (Ví dụ : nguyen thanh tuan). (1 điểm) 
***** HẾT *****
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 3C, 4C, 5C HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 – 2018 
ĐỀ : 1
I. LÝ THUYẾT: 4 điểm
- Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
d
b
c
c
a
a
d
b
II. THỰC HÀNH: 6 điểm
Câu 1: 
Tắt biểu tượng Máy tính (Computer) trên màn hình Desktop đạt 0,5 điểm.
Tắt biểu tượng Thùng rác (Recycle Bin) trên màn hình Desktop đạt 0,5 điểm.
Mở biểu tượng Đồng hồ (Clock) từ Gadgets ra Desktop đạt 0,5 điểm.
Mở biểu tượng Lịch (Calendar) từ Gadgets ra Desktop đạt 0,5 điểm.
Câu 2:
Tại ổ đĩa D:\, tạo được thư mục đặt tên là tin hoc đạt 2 điểm. 
Trong thư mục tin hoc vừa tạo, tạo được thư mục tên lớp đạt 1 điểm.
Trong thư mục tên lớp vừa tạo, tạo được thư mục họ tên học sinh đạt 1 điểm.
*****HẾT*****

Tài liệu đính kèm:

  • docxĐỀ 1 LOP 3C CHINH THUC.docx