Kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Tin Học 4 - Đề 2

Câu 5: Phần mềm Photo Story 3 for Windows là phần mềm dùng để làm gì ? (0,5 điểm)

a) Tạo ra những trang trình diễn sinh động, giúp cho bài trình diễn của em thu hút người xem hơn.

b) Tạo ra những bức tranh sinh động, giúp thu hút người xem hơn.

c) Tạo ra những bài văn bản sinh động, giúp thu hút người xem hơn.

d) Giúp người sử dụng biên tập các tệp tin hình ảnh, âm thanh để tạo ra các dự án, .

Câu 6: Trong phần mềm Photo Story 3 for Windows, để tạo nhạc nền có sẵn bằng cách chọn chức năng nào trong các chức năng sau ? (0,5 điểm)

a) Select Music b) Create Music .

c) Delete Music d) Import Music

 

docx 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Tin Học 4 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP : 4.
Đề 2
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ..
THỜI GIAN : 10 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
LT
TH
GT
GK
PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Trong phần mềm Paint để vẽ hình chiếc thuyền buồm theo mẫu sau, em sử dụng các công cụ nào trong các công cụ sau để vẽ ? (0,5 điểm)
 và 	b) và 	c) và 	d) và 	
Câu 2: Trong phần mềm Paint, công cụ nào dùng để nhập văn bản (0,5 điểm)
	b) 	c) 	d) 	
Câu 3: Trong phần mềm Microsoft PowerPoint, để bắt đầu trình diễn từ slide đầu tiên, em nhấn phím nào trên bàn phím (0,5 điểm)
F1	b) F2	c) F4	d) F5	
Câu 4: Trong phần mềm Microsoft PowerPoint, để chèn thêm slide mới em chọn thẻ Home rồi chọn lệnh nào trong các lệnh dưới đây ? (0,5 điểm)
	b) 	c) 	d) 
Câu 5: Phần mềm Photo Story 3 for Windows là phần mềm dùng để làm gì ? (0,5 điểm)
Tạo ra những trang trình diễn sinh động, giúp cho bài trình diễn của em thu hút người xem hơn.
Tạo ra những bức tranh sinh động, giúp thu hút người xem hơn.
Tạo ra những bài văn bản sinh động, giúp thu hút người xem hơn. 	 
Giúp người sử dụng biên tập các tệp tin hình ảnh, âm thanh để tạo ra các dự án, .
Câu 6: Trong phần mềm Photo Story 3 for Windows, để tạo nhạc nền có sẵn bằng cách chọn chức năng nào trong các chức năng sau ? (0,5 điểm)
Select Music	b) Create Music.
c) Delete Music	d) Import Music	
Câu 7) Trong phần mềm Microsoft PowerPoint để tạo hình nền cho trang trình diễn, em thực hiện như thế nào ? (0,5 điểm)
Chọn thẻ Design, sau đó chọn mẫu có sẵn.
Nhấp phải chuột vào Slide muốn tạo nền à Chọn 
Nhấp phải chuột vào Slide muốn tạo nền à Chọn 
Nhấp phải chuột vào Slide muốn tạo nền à Chọn 
Câu 8) Trong phần mềm Photo Story 3 for Windows, tại cửa sổ Import and arrange your pictures, công cụ Crop dùng để làm gì? (0,5 điểm)
Xoay hình ảnh	b) Cắt hình ảnh
c) Di chuyển hình ảnh	d) Xóa hình ảnh	
*****HẾT*****
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP : 4.
Đề 1
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ..
THỜI GIAN : 25 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ GIÁM THỊ
CHỮ KÍ GIÁM KHẢO
PHẦN II – THỰC HÀNH (6 điểm) :
Câu 1: Khởi động phần mềm Microsoft PowerPoint, thực hiện theo các yêu cầu sau:(3 điểm)
Tạo một bài trình diễn gồm 5 Slide theo mẫu sau: 
+ Slide 1: 
+ Slide 2:
+ Slide 3:
+ Slide 4:
+ Slide 5:
Tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho từng Slide. 
Tạo hiệu ứng xuất hiện cho từng đối tượng trên mỗi Slide. Sau đó đặt thêm hiệu ứng nhấn mạnh cho các đối tượng Picture trên mỗi Slide. 
Câu 2: Em hãy sử dụng phần mềm Photo Story 3 for Windows để soạn một đoạn phim ngắn có nội dung minh họa cho chủ đề “Các loài hoa”: (3 điểm) 
*****HẾT*****
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4A, 4B HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 – 2018 
ĐỀ : 1
I. LÝ THUYẾT: 4 điểm
- Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
a
a
d
c
d
b
c
b
II. THỰC HÀNH: 6 điểm
Câu 1: 
Tạo được bài trình diễn gồm 5 Slide đạt 0.5 điểm. 
Chèn được các đối tượng theo mẫu đạt 0,5 điểm.
Trang trí các đối tượng theo mẫu đạt 0,5 điểm.
Tạo được hiệu ứng chuyển cảnh cho các Slide đạt 0,5 điểm.
Tạo được hiệu ứng xuất hiện cho các đối tượng đạt 0,5 điểm.
Chèn thêm hiệu ứng nhấn mạnh cho các đối tượng đạt o,5 điểm.
Câu 2:
Tạo được 1 dự án gồm 5-6 hình đạt 0,5 điểm.
Chỉnh sửa được các hình đạt 0,5 điểm.
Nhập văn bản cho từng hình đạt 0,5 điểm.
Tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho từng hình đạt 0,5 điểm.
Chèn nhạc nền cho dự án đạt 0,5 điểm.
Xuất bản dự án lưu vào đường dẫn sau : D:\ đạt 0,5 điểm.
*****HẾT*****

Tài liệu đính kèm:

  • docxĐỀ 2 LỚP 4A, 4B.docx