Kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Tin Học 5 - Đề 2

PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Câu 1: Trong phần mềm Windows Movie Maker để nhập dữ liệu là hình ảnh, tại khung công việc, em chọn lệnh nào trong các lệnh sau đây? (0,5 điểm)

a) Import video b) Import pictures

b) Import audio or music d) Save to my computer

Câu 2: 7-Zip là phần mềm dùng để làm gì? (0,5 điểm)

a) Là phần mềm miễn phí giúp nén dữ liệu và giải nén cùng lúc nhiều tệp tin và thư mục.

b) Là phần mềm dùng để biên tập các tệp tin phim, hình ảnh, âm thanh,

c) Là phần mềm dùng để tra từ điển Việt – Anh, Anh - Việt, .

d) Là phần mềm giúp em học soạn nhạc.

Câu 3: Trong phần mềm Encore, để thêm một ô nhịp, sau khi nhấp chuột tại ô nhịp cần thêm, trong menu Measures, em chọn: (0,5 điểm)

a) Key Signature b) Delete Measures

c) Add Measure d) Time Signature

 

docx 7 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 857Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Tin Học 5 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
MÔN : TIN HỌC
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP 5A, 5B CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ : 2
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Các phần mềm hữu ích
Số câu
2
2
Số điểm
 1.0 
 1.0 
10%
2. Phần mềm Encore
Số câu
2
1
1 
4
Số điểm
1.0
 0.5 
 3.0
 4.5 
45%
3. Phần mềm MSW Logo
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
1.0
 0.5 
 3.0 
 4.5 
45%
Tổng
Số câu
6
0
2
0
0
1
0
1
10
Số điểm
 3.0 
 - 
 1.0 
 - 
 - 
 3.0 
 - 
 3.0 
10
100%
Tỷ lệ %
30%
0%
10%
0%
0%
30%
0%
30%
100%
Tỷ lệ theo mức
30%
10%
30%
30%
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (10')
8
4
40%
Thực hành (25')
3
6
60%
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
MÔN : TIN HỌC
MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI - LỚP 5A, 5B CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ : 2
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
1. Các phần mềm hữu ích
Số câu
2
2
Câu số
A1, A2
2. Phần mềm Encore
Số câu
2
1
1
4
Câu số
A3, A4
A7
B1
3. Phần mềm MSW Logo
Số câu
2
1
1
4
Câu số
A5,A6 
A8
B2
Tổng số câu
6
2
1
1
10
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP : 5.
Đề 2
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ..
THỜI GIAN : 10 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
LT
TH
GT
GK
PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Trong phần mềm Windows Movie Maker để nhập dữ liệu là hình ảnh, tại khung công việc, em chọn lệnh nào trong các lệnh sau đây? (0,5 điểm)
Import video	b) Import pictures	
Import audio or music	d) Save to my computer
Câu 2: 7-Zip là phần mềm dùng để làm gì? (0,5 điểm)
Là phần mềm miễn phí giúp nén dữ liệu và giải nén cùng lúc nhiều tệp tin và thư mục.
Là phần mềm dùng để biên tập các tệp tin phim, hình ảnh, âm thanh, 
Là phần mềm dùng để tra từ điển Việt – Anh, Anh - Việt, .
Là phần mềm giúp em học soạn nhạc. 	
Câu 3: Trong phần mềm Encore, để thêm một ô nhịp, sau khi nhấp chuột tại ô nhịp cần thêm, trong menu Measures, em chọn: (0,5 điểm)
Key Signature	b) Delete Measures
c) Add Measure	d) Time Signature 
Câu 4: Trong phần mềm Encore để dồn ô nhịp vừa thêm lên trang 1, em sử dụng tổ hợp phím nào ? (0,5 điểm)
Ctr + Alt +W	b) Ctrl + Alt + K	
Ctrl + Alt + M	d) Ctrl + Alt + L	 
Câu 5: Trong phần mềm Logo để vẽ hình lục giác đều, mỗi lần quay, bút vẽ sẽ quay một góc là bao nhiêu độ ? (0,5 điểm)
72 độ	b) 120 độ	c) 90 độ	d) 60 độ	 
Câu 6: Trong phần mềm Logo, để vẽ hình tròn có bán kính 100 với bút vẽ nằm trên đường tròn, em sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây ? (0,5 điểm)
CIRCLE2 100	b) CIRCLE 100	c) CIRCLE2100	d) CIRCLE100	
Câu 7) Trong phần mềm Encore, sự lựa chọn chính xác khi mở tệp mới để kí âm Bài tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên là ? (0,5 điểm)
	b) 
2
c) 	d) 
Câu 8) Trong phần mềm Logo, để vẽ hình sau em chọn lệnh nào trong các lệnh sau: (0,5 điểm)
REPEAT 4[CIRCLE 100 RT 60]	b) REPEAT 6[CIRCLE2 100 RT 60]
c) REPEAT 4[CIRCLE2 100 RT 60]	d) REPEAT 6[CIRCLE 100 RT 60] 
*****HẾT*****
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
LỚP : 5.
Đề 2
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TIN HỌC
NGÀY THI : ..
THỜI GIAN : 25 PHÚT
ĐIỂM
CHỮ KÍ GIÁM THỊ
CHỮ KÍ GIÁM KHẢO
PHẦN II – THỰC HÀNH (6 điểm) :
Câu 1: Em hãy khởi động phần mềm Encore, kí âm và gõ lời bài hát Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi: (3 điểm) 
Câu 2: Khởi động phần mềm Logo và thực hiện theo các yêu cầu sau : 
Gõ lệnh vẽ hình tròn có bán kính 150, với bút vẽ nằm ở tâm hình tròn (1 điểm)
Gõ lệnh vẽ hình ellip có bán kính đứng 100, bán kính ngang 150, với bút vẽ nằm trên đường ellip (1 điểm) 
Sử dụng câu lệnh lặp, gõ lệnh vẽ hình lục giác đều có cạnh 100. (1 điểm) 
***** HẾT *****
PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH
TRƯỜNG TH TÂN LẬP A
ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 5A, 5B HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 – 2018 
ĐỀ : 2
I. LÝ THUYẾT: 4 điểm
- Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
b
a
c
a
d
a
d
b
II. THỰC HÀNH: 6 điểm
Câu 1: 
Tạo được 2 khuôn nhạc, mỗi khuôn có 4 ô nhịp, số chỉ nhịp là 24 đạt 1 điểm.
Kí âm được bài hát đạt 1 điểm.
Gõ lời và tựa bài hát đạt 1 điểm. 
Câu 2: Hs gõ được lệnh
Vẽ hình tròn có bán kính 150, với bút vẽ nằm ở tâm hình tròn đạt 1 điểm. 
Vẽ hình ellip có bán kính đứng 100, bán kính ngang 150, với bút vẽ nằm trên đường ellip đạt 1 điểm. 
Sử dụng câu lệnh lặp, gõ lệnh vẽ hình lục giác đều có cạnh 100 đạt 1 điểm.
*****HẾT*****

Tài liệu đính kèm:

  • docxĐỀ 2 LỚP 5A, 5B CHINH THUC.docx