Một số kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo Đội ở trường THCS

Trong sự nghiệp CNH- HĐH của đất nước ta ngày càng đi lên và khởi sắc. Trong đó công tác giáo dục và đào tạo cũng được cũng cố và hoà nhập với sự nghiệp đổi mới của Tổ Quốc. Trong những năm qua nền giáo dục Việt Nam TW2 khoá III của ĐCSVN, con người là chủ thể hoạt động và được đánh giá rất cao. Việc giáo dục thế hệ trẻ trong nhà trường đặc biệt là thông qua các hoạt động đội nhằm thu hút và thúc đẩy các em và tổ chức đội góp phần thúc đầy toàn diện cho học sinh.Được làm công tác đội bản thân tôi thấy nó có tác dụng rất lớn bổ trợ rất nhiều cho việc học tập, sinh hoạt làm cho tinh thần thêm thoải mái. Tôi tự nghĩ mình phải cố gắng làm thế nào để đưa liên đội đang phụ trách phải đạt được liên đội vững mạnh xuất sắc, ý nghĩ đó cứ nung nấu trong thâm tâm của tôi. Từ đó tôi luôn luôn tìm tòi bhoc hỏi qua sách báo, học hỏi đồng nghiệp đã từng làm công tác đội lâu năm nhằm đúc rút cho bản thân những kinh nghiệm quý giá, bổ ích trong công tác hoạt động đội. Nên bản thân tôi thấy rấy cần thiết và đã áp dụng trong nhà trường. Tôi đã chọn kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo Đội ở trường THCS ”. Đó là lý do chọn đề tài của tôi, nhằm đóng góp một phần nhỏ bé vào việc thu hút và giáo dục các em thiếu nhi đến với hoạt động đội.

 

doc 8 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo Đội ở trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần mở đầu
Lý do chọn đề tài
 Trong sự nghiệp CNH- HĐH của đất nước ta ngày càng đi lên và khởi sắc. Trong đó công tác giáo dục và đào tạo cũng được cũng cố và hoà nhập với sự nghiệp đổi mới của Tổ Quốc. Trong những năm qua nền giáo dục Việt Nam TW2 khoá III của ĐCSVN, con người là chủ thể hoạt động và được đánh giá rất cao. Việc giáo dục thế hệ trẻ trong nhà trường đặc biệt là thông qua các hoạt động đội nhằm thu hút và thúc đẩy các em và tổ chức đội góp phần thúc đầy toàn diện cho học sinh.Được làm công tác đội bản thân tôi thấy nó có tác dụng rất lớn bổ trợ rất nhiều cho việc học tập, sinh hoạt làm cho tinh thần thêm thoải mái. Tôi tự nghĩ mình phải cố gắng làm thế nào để đưa liên đội đang phụ trách phải đạt được liên đội vững mạnh xuất sắc, ý nghĩ đó cứ nung nấu trong thâm tâm của tôi. Từ đó tôi luôn luôn tìm tòi bhoc hỏi qua sách báo, học hỏi đồng nghiệp đã từng làm công tác đội lâu năm nhằm đúc rút cho bản thân những kinh nghiệm quý giá, bổ ích trong công tác hoạt động đội. Nên bản thân tôi thấy rấy cần thiết và đã áp dụng trong nhà trường. Tôi đã chọn kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo Đội ở trường THCS ”. Đó là lý do chọn đề tài của tôi, nhằm đóng góp một phần nhỏ bé vào việc thu hút và giáo dục các em thiếu nhi đến với hoạt động đội.
Phạm vi sáng kiến kinh nghiệm.
 Kinh nghiệm về chỉ đạo hoạt động Đội trong nhà trường là một vấn đề rất cần thiết đòi hỏi nhiều nhà nghiên cứu, nhiều anh chị tổng phụ trách và các ban ngành trong toàn xã hội tham gia đúc rút để nhằm đưa phong trào công tác đội trong nhà trường ngày càng đạt hiệu quả cao. Với thời gian làm tổng phụ trách còn ít và khả năng có hạn nên với sáng kiến kinh nghiệm này tôi chỉ tập trung nghiên cứu nội dung chủ yếu sau đây: “Một số kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo Đội ở trường THCS ”để tìm ra cách tổ chức, thu hút đội viên vào hoạt động đội trong trường học cũng như trên địa bàn dân cư để từ đó tạo ra hứng thú trong học tập và sinh hoạt tập thể, tạo ra tính năng động sáng tạo một cách tự nhiên hơn.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng:
Toàn thể đội viên trong liên đội, BGH, các tổ chức trong nhà trường, anh chị huynh trưởng và tổng phụ trách đội Trường THCS.
Phương pháp nghiên cứu:
Trên thực tiễn hoạt động của liên đội, và đưa ra các chỉ tiêu vào thi đua, có động viên khen thưởng và phê bình.
Tìm hiểu anh chị phụ trách, huynh trưởng kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để phối hợp và giúp đỡ các em.
Tìm hiểu tình hình học sinh, phối hợp theo giỏi giám sát, các tổ chức trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là cha mẹ của học sinh.
Căn cứ vào quy trình hoạt động và các tài liệu hướng dẫn kỷ năng nghiệp vụ công tác đội.
Nội dung
1. Điều tra cơ bản
a. Đặc điểm tình hình
Liên đội trường THCS Quảng Hoà gồm 19 chi đội. Trong đó:
 - Khối 6:	Có 5 chi đội: 205 đội viên
 - Khối 7: 	Có 5 chi đội: 173 đội viên
 - Khối 8: 	Có 4 chi đội: 154 đội viên
 - Khối 9: 	Có 5 chi đội: 185 đội viên
* Về thuận lợi:
Toàn thể liên đội có 717 học sinh. Nhìn chung các khối đều ngoan có ý thức xây dựng trong mọi phong trào hoạt động của liên đội.
Được BGH nhà trường, chính quyền địa phương và Hội cha mẹ học sinh hết sức quan tâm đến mọi hoạt động của liên đội đã đề ra.
Khó khăn:
Hầu hết các em là dân công giáo, dẫn đến mọi hoạt động của đội viên chưa thực sự thường xuyên vì ảnh hưởng những ngày lễ lớn của công giáo.
Một phần do điều kiện học sinh quá đông, sân bãi quá hạn hẹp dẫn đến các hoạt động còn hạn chế.
b. Khảo sát đối tượng:
TT
Lớp
Số lượng
Yêu thích hoạt động đội
Chiếm tỷ lệ
1
6.1
39
39
100%
2
6.2
43
43
100%
3
6.3
42
42
100%
4
6.4
40
40
100%
5
6.5
41
41
100%
205
205
100%
6
7.1
34
34
100%
7
7.2
36
36
100%
8
7.3
33
33
100%
9
7.4
35
35
100%
10
7.5
35
35
100%
173
173
100%
11
8.1
39
39
100%
12
8.2
37
37
100%
13
8.3
40
40
100%
14
8.4
38
38
100%
154
154
100%
15
9.1
39
39
100%
16
9.2
36
36
100%
17
9.3
38
38
100%
18
9.4
35
35
100%
19
9.5
37
37
100%
185
185
100%
Tổng cộng
717
717
100%
Qua khảo sát cho thấy mức độ yêu thích hoạt động đội đạt 100%.
 	Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn:
Đội ngũ giáo viên luôn biến động, đi học có lúc 2- 3 anh chị huynh trưởng dẫn đến không ít khó khăn trong công tác chỉ đạo.
Một số giáo viên tuổi đời cao nên ít hăng hái trong những hoạt động vui chơi tập thể như: múa hát....dẫn đến làm mất hứng thú của các em.
Một số giáo viên còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm cũng như mọi hoạt động của các em. Bên cạnh đó bản thân tôi là năm thứ ba làm tổng phụ trách đội lại chưa có kinh nghiệm, tuổi đời chưa cao nên dẫn đến còn sai sót trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động.
2. Một số giải pháp chỉ đạo hoạt động đội trong trường THCS Quảng Hoà
 Trong năm học 2012- 2013 cùng với sự nổ lực cố gắng của bản thân liên đội trường THCS Quảng Hoà đã có nhiều thành tích và một số kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo đội như sau:
ổn định và kiện toàn sớm đội ngũ BCH liên đội có kế hoạch sinh hoạt đều đặn, cần có sự theo giỏi, sự cố gắng của BCH liên đội trong công tác chỉ đạo để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời cho những em còn non yếu về năng lực.
Tập huấn cho anh chị huynh trưởng, BCH Liên- chi đội 01 lần/ tháng tạo thêm cho đội ngũ vững vàng hoạt động đội.
Thành lập đội cờ đỏ, đội tuyên truyền măng non. tập huấn cho các em hoạt động có hiệu quả. Phối kết hợp chặt chẽ với chi đoàn- Hội đồng xã.
Muốn các hoạt động được sôi nổi thì phải có đội cờ- đội trống thành thạo chuẩn xác chỉ đao phải nhanh nhẹn hoạt bát.
tham mưu với nhà trường về các chuẩn mực đánh giá để thống nhất chung toàn liên đội, công nhận xếp loại chính xác.
Thường xuyên coi trọng các nề nếp sinh hoạt: Đầu giờ, ra vào lớp, hoạt động giữa giờ và lên lớp. Lao động phong quang trường lớp và duy trì nâng cao chất lượng tác phong quân sự hoà trong nhà trường. Có chế độ thưởng điểm cho những chi đội hoàn thành xuất sắc các chương trình hoạt động.
Tổng phụ trách phải là người nhiệt tình với công tác đội, có năng lực hoạt động, ham học hỏi, khôn khéo tranh thủ sự chỉ đạo của nhà trường,biết lồng ghép nội dung hoạt động vào trong nội dung sinh hoạt của nhà trường. Động viên thu hút huynh trưởng, ban chỉ huy Liên - Chi đội cùng tham gia làm công tác đội một cách nhiệt tình. Phải tạo cho mình vững vàng để hỗ trợ cho tổng phụ trách khi cần thiết.
Phải động viên khen thưởng kịp thời các huynh trưởng, chi đội, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua như: phong trào chào mừng 20/11; 22/12; 8/3; 26/3... qua các nội dung hấp dẫn như: Văn nghệ, báo tường,nét đẹp đội viên, nhận thức, chỉ huy giỏi. Thành lập ban giám khảo để công nhận đánh giá kết quả thi đua cho cụ thể.
Trước hết tổng phụ trách phải nhận thức đúng mức về tầm quan trọng của công tác đội trong trường học, nó chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Là một bộ phận cấu thành trongvtoàn bộ hoạt động giáo dục hỗ trợ đắc lực trong việc dạy, học tập lên lớp, tạo điêù kiện cho mỗi học sinh hoàn thành việc rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, đời sống xã hội lành mạnh trở thành người có ích cho đất nước.
Tổng phụ trách phải chủ động lên kế hoạch hoạt động theo chủ đề năm học, chủ điểm từng tháng, tuần cụ thể rõ ràng, trình bày lãnh đạo trường xét duyệt, gắn công tác đội vào công tác thi đua của nhà trường trên cơ sở triển khai kịp thời xuống tận từng đội viên trong toàn liên đội.
Cuối đợt thi đua cần xếp loại rõ ràng chính xác. Có đầy đủ hồ sơ ghi chép các phong trào hoạt động của liên đội. 
Hơn ai hết Tổng phụ trách phải hết lòng vói công việc, tận tâm với phong trào, thực sự thương yêu quý mến các em, ngoài việc chỉ đạo nhưng phải biết giáo dục khéo léo, tế nhị, đặc biệt là con em có hoàn cảnh khó khăn hoặc vì lý do nào đó mà có khi còn tỏ ra nghịch ngợm thì Tổng phụ trách phải tìm hiểu động viên an ủi, giáo dục một cách tế nhị gần gũi, động viên em đó khắc phục vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để học tốt, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh. Có như thế mới hoàn thành giáo dục sự nghiệp của con người. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Tổng phụ trách trong thời đại mới.
Tổng phụ trách phải quan hệ tốt với các ban ngành trong xã, hội cha mẹ học sinh, để có sự giáo dục cho các em mọi nơi mọi lúc đạt kết quả tốt hơn.
Để thúc đẩy phong trào hoạt động đội thường xuyên, có hiệu quả thì phải có kế hoạch thu nộp đầy đủ các loại quỹ đúng thời hạn.
Mua sắm cơ sở vật chất đầy đủ, nó rất cần thiết cho hoạt động đội như: Mua sắm hồ sơ sổ sách Liên- Chi đội, cờ- Trống, đồng phục.
Tổng phụ trách phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, của lãnh đạo nhà trường. Từ đó có sự lựa chọn tích luỹ thêm kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo đội cho bản thân.
Luôn luôn học hỏi kinh nghiệm của một số liên đội xuất sắc, một số hoạt động tiêu biểu để học cách thức chỉ đạo hoạt động.
Tham khảo thêm tài liệu báo chí, ti vi qua các chuyên mục về phang trào đội, tham khảo tạp chí tổng phụ trách, học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước để bổ sung cho đơn vị mình.
Tổng phụ trách tham gia các hoạt động vui chơi, cácbuổi sinh hoạt tập thể, đội hai tốt ở địa bàn dân cư nhằm giáo dục và thẩm mỹ sức khoẻ cho các em, nhất là các buổi chạy thể dục buổi sáng, các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt đội hai tốt, phấn đấu đảm bảo sức khoẻ cho đội viên 100% khi đến trường, trang phục gọn gàng sạch sẽ, có ý thức giữ vệ snh chung, biết tôn trọng cái đẹp, biết làm đẹp cho bản thân, biết làm đẹp cho nhà trường- gia đình- xã hội.
Tổng phụ trách đẩy mạnh phong trào thi đua “Nói lời hay làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ” trong liên đội và trong địa bàn dân cư nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để các em thi đua phấn đấu để trở thành cháu ngoan Bác Hồ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Kết quả đạt được
Qua vận dụng “Một số kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo trong trường THCS ”, Là một nội dung có ý nghĩa rất lớn, tác dụng bổ trợ cho hoạt động - học tập giúp cho các em có tinh thần thoải mái, nhanh nhẹn, tự nhiên và yêu thương mình hơn. Với một số kinh nghiệm trong đó năm học 2012- 2013 Liên đội Trường THCS Quảng Hoà, Hội đồng đội huyện, hội đồng đội xã và các anh chị huynh trưởng đã đem đén một số kết quả sau: 
Mũi nhọn: Tham gia đầy đủ mọi hoạt động có chất lượng cao, cụ thể là: 
Liên đội tham gia đầy đủ các cuộc thi do HĐĐTW, HĐĐ Tỉnh, HĐĐ huyện đạt 100%.
 - Chỉ huy giỏi: 15/19
 - Phụ trách đội “Học tốt làm tốt” trên địa bàn dân cư 100%
 - Chi đội mạnh: 15/19 chi đội.
 - Liên đội vững mạnh xuất sắc.
 * Mũi nhọn học sinh giỏi: Trong kỳ thi học sinh giỏi huyện vừa qua liên đội đã có 02 giải khuyến khớch cấp huyện về văn hoá. 
Cụ thể :
* Về cấp huyện :
 - Môn văn học:	 ( 01 giải KK )
 - Môn giải toỏn qua mạng :	 ( 01 giải KK )
 * Về năng khiếu: 	
 - Hội khoẻ phù đổng huyện đạt 03 giải điển hình là môn : Trong đó 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba điển hình như chạy 200m nữ, 200m nam, chạy 100m.
	- Hội khoẻ phù đổng cấp Tỉnh đạt 02 giải trong đú 02 huy chương bạc chạy tiếp sức 4 x100m .
	* Về học lực: 
+ Giỏi : 78 em chiếm tỷ lệ 11,13 %	
+ Khá : 304 em chiếm tỷ lệ 43,37 %
+ Trung bình : 287 em chiếm tỷ lệ 40,94 %	
 + Yếu : 32 em chiếm tỷ lệ 4,56 %	
	* Về hạnh kiểm:
+ Tốt : 413 em chiếm tỷ lệ 58,92 % 	
+ Khá : 227 em chiếm tỷ lệ 32,38 %
 + Trung bình : 60 em chiếm tỷ lệ 8,56 % 
 + Yếu : 1 em chiếm tỷ lệ 0,14 %
Bài học kinh nghiệm
Năm học 2012 - 2013 hoạt động công tác và chỉ đạo đội, phong trào thiếu nhi trong trường học từng bước nâng cao rõ rệt và đưa liên đội lên một tầm cao mới. Trên cơ sở đó hội đồng Đội huyện là lá cờ đầu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Liên đội đạt được những thành tích đó là nhờ có sự chỉ đạo đúng đắn của hội đồng Đội huyện Và BGH nhà trường nhằm góp phần hoàn thành công tác chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, đáp ứng công cuộc xây dựng CNH- HĐH đất nước. Xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ và những chiến sỹ nhỏ trong thời đại mới.
Trên đây là một số kinh nghiệm hoạt động và chỉ đạo đội trong trường THCS mà tôi đã đức rút được trong năm 2012- 2013. Kính mong các đồng chí tham khảo và bổ sung thêm cho tôi để phong trào hoạt đội ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn!
Quảng Hoà, ngày 15 tháng 05 năm 2013
	 Ngời viết
 Nguyễn Đức Minh
ý kiến đánh giá của hội đồng khoa học trờng THCS Quảng Hoà:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docSang_kien_kinh_nghiem_hoat_dong_doi_o_truong_THCS.doc