Giáo án Tin học 6 - Tiết 43 Bài 15 - Chỉnh sửa văn bản

BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.

- Biết cách thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.

2. Kĩ năng: Thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:. 6A2:.

2. Kiểm tra bài cũ:

 Lồng ghép trong nội dung bài thực hành.

3. Bài mới:

 * Hoạt động khởi động: Làm thế nào để chỉnh sửa văn bản ta vào nội dung bài.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 23/12/2020 Lượt xem 323Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 43 Bài 15 - Chỉnh sửa văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/01/2018
Ngày dạy: 25/01/2018
Tuần 23
Tiết: 43 
BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
- Biết cách thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.
2. Kĩ năng: Thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:................................................................................................................ 6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ:
	Lồng ghép trong nội dung bài thực hành.
3. Bài mới:
	* Hoạt động khởi động: Làm thế nào để chỉnh sửa văn bản ta vào nội dung bài.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (19’) Tìm hiểu xóa và chèn thêm văn bản.
+ GV: Hướng dẫn HS vào bài mới giải quyết vấn đề đặt ra.
+ GV: Để xóa một vài kí tự em dùng phím nào trên bàn phím?
+ GV: Cho HS thao tác mẫu để kiểm chứng kết quả trả lời.
+ GV: Phím Backspace dùng để xóa kí tự đứng ở vị trí nào so với con trỏ?
+ GV: Phím Delete dùng để xóa kí tự đứng ở vị trí nào so với con trỏ?
+ GV: Thao tác lại cho HS quan sát và nhận biết.
+ GV: Để chèn thêm văn bản vào một vị trí ta thực hiện như thế nào?
+ GV: Xóa một phần văn bản lớn bằng phím Backspace và Delete yêu cầu HS quan sát và nhận xét.
+ GV: Để tránh mất thời gian ta phải thực hiện như thế nào?
+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ GV: Củng cố lại các thao tác các em còn yếu và thiếu sót.
+ GV: Lưu ý quan trọng: Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi xóa nội dung văn bản!.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Chú ý lắng nghe bài giảng thực hiện theo yêu cầu của GV.
+ HS: Dùng phím Backspace và phím Delete.
+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác xóa ký tự.
+ HS: Phím Backspace dùng để xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo.
+ HS: Phím Delete dùng để xóa kí tự ngay trước con trỏ.
+ HS: Quan sát và nhận biết các thao tác của GV.
+ HS: Di chuyển con trỏ soạn thảo vào vị trí đó và sử dụng bàn phím để gõ thêm nội dung.
+ HS: Dùng phím Backspace và Delete để xóa một văn bản lớn rất mất thời gian.
+ HS: Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím phím Delete và Backspace.
+ HS: Thực hiện các thao tác vừa được tìm hiểu.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Chú ý rèn luyện các thao tác còn chưa tốt.
+ HS: Chú ý lắng nghe, nhận biết và tránh sai sót.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
1. Xóa và chèn thêm nội dung.
- Để xóa một vài ký tự ta dùng phím Backspace và phím Delete.
- Muốn chèn thêm văn bản, di chuyển con trỏ soạn thảo vào vị trí đó và sử dụng bàn phím để gõ thêm nội dung.
Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu chọn phần văn bản.
+ GV: Yêu cầu HS đọc nguyên tắc SGK.
+ GV: Như vậy để xóa một phần văn bản hay đối tượng nào đó chúng ta phải thực hiện điều gì?
+ GV: Thao tác chọn phần văn bản và yêu cầu HS mô tả cách chọn văn bản mà GV vừa thực hiện.
+ GV: Các bạn khác nhận xét bổ xung. GV hướng dẫn thực hiện.
+ GV: Nếu các em thực hiện một thao tác không như ý muốn em có thể khôi phục lại trang thái của văn bản trước khi thực hiện không?
+ GV: Minh họa cách thực hiện và yêu cầu HS quan sát nhận biết.
+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
+ GV: Yêu cầu các HS khác nhận xét bổ sung.
+ GV: Cho HS rèn luyện các thao tác đã được học.
+ GV: Chú ý sửa cho HS các lỗi các em thường mắc phải.
+ GV: Giải đáp các thắc mắc mà HS gặp phải trong quá trình thực hiện.
+ HS: Nguyên tắc SGK.
+ HS: Trước hết cần chọn phần văn bản hay đối tượng đó.
+ HS: Để chọn phần văn bản em thực hiện.
Bước 1: Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu.
Bước 2: Kéo thả chuột đến vị trí của phần văn bản cần chọn.
+ HS: Nhận xét bổ sung và quan sát nhận biết của GV.
+ HS: Khi thực hiện một thao tác không như ý muốn em có thể khôi phục lại trang thái của văn bản trước khi thực hiện.
+ HS: Quan sát nhận biết cách thực hiện của GV.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Chú ý lắng nghe, nhận biết và tránh sai sót.
+ HS: Thực hiện các thao tác đã được học theo từng cá nhân.
+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Đặt các vấn đề mà các em còn chưa rõ.
2. Chọn phần văn bản.
- Để chọn phần văn bản ta thực hiện:
Bước 1: Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu.
Bước 2: Kéo thả chuột đến vị trí cuối của phần văn bản cần chọn.
4. Củng cố: (4’)
- Củng cố các thao tác xóa, chèn, chọn phần văn bản.
5. Dặn dò: (1’)	
- Ôn lại các thao tác, xem trước nội dung phần tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 23 tiet 43_12259889.doc