Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Công nghệ - Phần rừng câu 2

C. PHẦN TRỒNG CÂY

1. Phần rừng

Câu 2.1: (2 điểm)

Em hãy trình bày các bước của quy trình gieo hạt vào bầu đất?

Đáp án câu 2.1 ( 2điểm):

Đáp án Điểm

Bước 1. Tạo đất ruột bầu.

- Trộn đất với phân bón theo tỉ lệ 88 – 89 % ( 0,25 đ)

- 10% phân hữu cơ ủ hoai và từ 1 – 2 % suppe lân.

Bước 2. Tạo đất bầu.

- Cho hỗn hợp đất vào túi bầu.

- Vỗ và nén chặt đất trong bầu, đất thấp hơn miệng túi từ 1 đến 2 cm.

- Xếp bầu trên luống hay chỗ đất bằng phẳng cho thành hàng.

Bước 3. Gieo hạt vào bầu đất.

- Gieo hạt ở giữa bầu đất. Mỗi bầu gieo từ 2 đến 3 hạt.

- Lấp kín hạt bằng một lớp đất mịn dày từ 2 đến 3 lần kích thước của hạt.

Bước 4. Bảo vệ luống bầu đã gieo.

- Che phủ luống bầu đã gieo bằng rơm, rác mục, cành lá tươi cắm trên luống, tưới nước giữ ẩm bầu đất, phun thuốc trừ sâu bảo vệ luống gieo.

Nếu chỉ nêu được quy trình 4 bước được 1 điểm

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngân hàng đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Công nghệ - Phần rừng câu 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN TRỒNG CÂY
Phần rừng
Câu 2.1: (2 điểm)
Em hãy trình bày các bước của quy trình gieo hạt vào bầu đất? 
Đáp án câu 2.1 ( 2điểm):
Đáp án
Điểm
Bước 1. Tạo đất ruột bầu.
- Trộn đất với phân bón theo tỉ lệ 88 – 89 % ( 0,25 đ)
- 10% phân hữu cơ ủ hoai và từ 1 – 2 % suppe lân.
Bước 2. Tạo đất bầu.
- Cho hỗn hợp đất vào túi bầu. 
- Vỗ và nén chặt đất trong bầu, đất thấp hơn miệng túi từ 1 đến 2 cm. 
- Xếp bầu trên luống hay chỗ đất bằng phẳng cho thành hàng.
Bước 3. Gieo hạt vào bầu đất.
- Gieo hạt ở giữa bầu đất. Mỗi bầu gieo từ 2 đến 3 hạt. 
- Lấp kín hạt bằng một lớp đất mịn dày từ 2 đến 3 lần kích thước của hạt.
Bước 4. Bảo vệ luống bầu đã gieo.
- Che phủ luống bầu đã gieo bằng rơm, rác mục, cành lá tươi cắm trên luống, tưới nước giữ ẩm bầu đất, phun thuốc trừ sâu bảo vệ luống gieo.
Nếu chỉ nêu được quy trình 4 bước được 1 điểm
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
0,25đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN TRỒNG CÂY
Phần rừng
Câu 2.2: (1 điểm)
Em hãy trình bày các bước của quy trình cấy cây con vào bầu đất?
Đáp án câu 2.2 ( 2điểm):
Đáp án
Điểm
Bước 1. Tạo đất ruột bầu.
- Trộn đất với phân bón theo tỉ lệ 88 – 89 % ( 0,25 đ)
- 10% phân hữu cơ ủ hoai và từ 1 – 2 % suppe lân.
Bước 2. Tạo đất bầu.
- Cho hỗn hợp đất vào túi bầu. 
- Vỗ và nén chặt đất trong bầu, đất thấp hơn miệng túi từ 1 đến 2 cm. 
- Xếp bầu trên luống hay chỗ đất bằng phẳng cho thành hàng.
Bước 3. Cấy cây vào bầu đất.
- Dùng dao cấy cây tạo hốc giữa bầu đất, độ sâu của hốc lớn hơn độ dài của bộ rễ từ 0,5 đến 1 cm. 
Đặt bộ rễ cây thẳng đứng vào hốc , ép đất chặt kín cổ rễ.
Bước 4. Chăm sóc.
Che phủ luống cây bằng giàn che, bằng lá tươi cắm trên luống. Tưới nước giữ ẩm cho cây con.
Nếu chỉ nêu được quy trình 4 bước được 1 điểm
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
0,25đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN TRỒNG CÂY
Phần rừng
Câu 2.3: (2 điểm)
Em hãy cho biết những vật liệu và dụng cụ cần thiết để gieo hạt và cấy cây vào bầu đất?
Đáp án câu 2.3 ( 2điểm):
Đáp án
Điểm
- Túi bầu bằng nilong.
- Đất làm ruột bầu: loại đất cát pha hay đất thịt nhẹ, lấy lớp đất mặt tơi xốp.
- Phân bón: phân chuồng ủ hoai, phân vô cơ
- Hạt giống đã xử lí hoặc cây giống khỏe.
- Vật liệu che phủ: rơm khô mục, cành lá hoặc giàn che.
- Dụng cụ: cuốc, xẻng, dùi hay dao cấy cây, chậu hay thúng đựng vật liệu, bình tưới hoa sen
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN TRỒNG CÂY
Phần rừng
Câu 2.4: (2 điểm)
Hãy nêu những công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng?
Đáp án câu 2.4: (2 điểm)
Đáp án
Điểm
- Làm hàng rào bảo vệ các loại động vật. 
- Làm giàn che giảm bớt ánh nắng.
- Tưới nước cho cây con đủ ẩm
- Bón phân thúc cho cây phát triển mạnh
- Phun thuốc diệt trừ sâu bệnh.
- Xới xáo làm cỏ, tiêu diệt cỏ dại làm cho đất tơi xốp, thoáng khí.
- Tỉa cây điều chỉnh mật độ cho phù hợp.
- Dặm cây khỏe vào luống hay bầu có cây bị chết.
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25đ
0,25 đ
NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN TRỒNG CÂY
Phần rừng
Câu 2.5: (2 điểm)
Hãy nêu mục đích và thời vụ gieo hạt cây rừng ở nước ta?
Đáp án câu 2.5: (2 điểm)
Đáp án
Điểm
- Gieo hạt đúng thời vụ để giảm công chăm sóc và hạt có tỉ lệ nảy mầm cao.
* Thời gian gieo hạt cây rừng ở nước ta như sau:
- Miền Bắc: Từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.
- Miền Trung: Từ tháng 1 đến tháng 2.
- Miền Nam: tháng 2 đến tháng 3.
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docphan rưng 2.doc