Giáo án môn Công nghệ 9 - Tiết 23 đến tiết 35

Bài 9. T.H: LẮP MẠCH ĐIỆN

HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (t1)

1) Mục tiờu:

a.Kiến thức: Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ( mạch điện cầu thang ).

b.Kỹ năng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.và lắp đặt được mạnh điện đèn cầu thang

c.Tình cảm, thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn

2) Chuẩn bị của giỏo viờn và học sinh:

 a) Chuẩn bị của học sinh: soạn bài và làm bài tập ở nhà.

 Mỗi nhóm:

 1 bóng đèn sợi đốt, 1đui đèn, 1 bảng điện, 2m dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, băng dính cách điện, 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì., phích cắm.

- Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, thước, bút chì.

 

doc 34 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 732Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Công nghệ 9 - Tiết 23 đến tiết 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n
II.Chuẩn bị
* GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài 9 trong SGK
- Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
- 1 bóng đèn sợi đốt, 1đui đèn, 1 bảng điện, 2m dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, băng dính cách điện, 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
- Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn,dao, tua vít, bút thử điện, khoan, 
* HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
 Mỗi nhóm: 
 1 bóng đèn sợi đốt, 1đui đèn, 1 bảng điện, 2m dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, băng dính cách điện, 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
- Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, thước, bút chì. 
III. Các hoạt động dạy - học:
ổn định tổ chức 1/: 9A: 9B: 
2. Kiểm tra bài cũ : ( 5’)
-Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch đèn cầu thang?
- Em hãy cho biết: Nếu bật 2 công tắc thì đèn sẽ ntn? Nếu tắt 2 công tắc thì đèn sẽ ntn? Nếu bật 1 công tắc, tắt 1 công tắc thì đèn sẽ ntn?
3. Bài mới:
HĐ1.Giới thiệu tiết học:(1')
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
HĐ2.Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học.
GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 -6 HS.
Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm.
GV: Chỉ định một nhóm phát biểu và kết luận mục tiêu bài học thực hành 
HS Nhắc lại nội quy thực hành.
GV Yêu cầu HS hoàn thành sản phẩm trong giờ học.
HĐ3.Lắp đặt mạch điện cầu thang.( Tiếp)
GV : Kiểm tra những hiểu biết của HS về yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn, đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc.
HS Tiếp tục thực hành theo nhóm.
GV Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
HS Nghe, suy nghĩ.
GV Yêu cầu HS làm theo đúng yêu cầu KT...
cần đảm bảo an toàn.
HS Thực hiện từng bước theo quy trình.
GV Đi kiểm tra và hướng dẫn cụ thể những điểm sai sót hoặc còn lúng túng cho các nhóm .
GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ4. Kiểm tra, vận hành thử mạch điện. 
GV: Hướng dẫn các nhóm tự kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn theo các tiêu chuẩn.
HS Tái hiện kiến thức. 
HS Sau khi hoàn thành sản phẩm HS tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV Thu sản phẩm sau khi cho vận hành chấm điểm sản phẩm, đánh giá sản phẩm của từng nhóm.
HS Nộp bài thực hành.
Nhóm nào đèn chưa sáng xem lại và kiểm tra sau đó nộp.
HĐ5: Đánh giá.
GV Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của nhóm mình và đánh giá chéo giữa các nhóm.
HS Tự đánh giá và đánh giá chéo theo tiêu chuẩn đã hướng dẫn.
4’
20’
7’
3’
3.Lắp đặt mạch điện.( Tiếp)
- Quy trình:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
* Tiêu chuẩn kĩ thuật:
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
* Lưu ý: Khi mắc mạch điện.
- Cầu chì mắc ở dây pha.
- Các mối nối phải được bọc cách điện.
- Cách kiểm tra cực chung của công tắc 3 cực bằng đồng hồ đo hoặc đèn thử.
- Khi đóng điện và điều khiển công tắc mà đèn không hoạt động theo sơ đồ, ta tiến hành kiểm tra:
+ Đèn có bị đứt dây tóc không: dùng mắt, ôm kế hoặc bút thử điện KT.
+ Kiểm tra lại tiếp xúc các cực của công tắc, cầu chì, đui đèn.
III. Đánh giá.
 Tiêu chuẩn: 
- Chất lượng sản phẩm, thực hiện quy trình.
- ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh.
4. Củng cố: ( 3’) GV Nhấn mạnh trọng tâm
Nhận xét giờ TH theo các tiêu chuẩn: KQ TH, quy trình tiến hành, thời gian hoàn thành, thái độ tham gia TH của các nhóm.	
5. Hướng dẫn về nhà (1’): Xem lại bài TH, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Đọc và nghiên cứu trước nội dung bài 10.
- Chuẩn bị: Mỗi nhóm: - Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
S N: .... / ..... /20
G N:/.../20
Tiết 27 Bài 10
THực hành: lắp mạch điện 
1công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
I. Mục tiêu: : Sau khi học xong bài học, học sinh:
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn. Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
- Lắp đặt được mạnh điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
* GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK, SGV.
- Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
- Mô hình mạch điện.
- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, dao nhỏ, khoan tay, thước,bút thử điện.
* HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
Mỗi nhóm chuẩn bị.
 - Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, khoan tay, thước, bút thử điện.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. ổn định tổ chức 1/: 9A: 9B: 
2.Kiểm tra bài cũ:(5’)
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
Nêu các bước xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện? 
3. Bài mới. 
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
HĐ1.Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học.
GV: Chỉ định một nhóm phát biểu về mục tiêu và các nhóm khác thảo luận, đưa ra kết luận chính cần đạt được sau bài học.
GV: Yêu cầu HS đặt dụng cụ, vật liệu và TB lên bàn để kiểm tra.
HS Đặt dụng cụ, vật liệu và TB lên bàn để kiểm tra.
GV Kiểm tra sự chuẩn bị của từng nhóm.
HS Nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của từng thành viên trong nhóm mình.
GV Bổ xung cho những nhóm còn thiếu.
HS Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm.
GV Nêu nội quy thực hành.
HĐ2. Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện.
 GV Yêu cầu HS làm việc theo nhóm để tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện.
HS Làm việc theo nhóm, quan sát H10 – 1 SGK và trả lời các câu hỏi. 
+ Hai công tắc được mắc với nhau như thế nào?
+ Hai công tắc mắc với nguồn như thế nào?
+ Mối liên hệ của đèn với hai công tắc?
+ Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển đóng cắt 2 đèn? 
GV: Hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện theo các bước của bài TH lắp bảng điện
HS Xây dựng sơ đồ lắp đặt theo từng bước.
GV: Chỉ định một nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ sung.
GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm.
GV: Kết luận.
7’
26’
I. Chuẩn bị.
- SGK
II. Nội dung và trình tự thực hành
1.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện.
- Cực tĩnh 1của công tắc 3 cực được nối với đèn Đ1 trở về dây trung tính, cực tĩnh 2 nối với đèn Đ2 và cũng trở về dây trung tính.
- Liên hệ trực tiếp về điện.
- Nguyên lý làm việc: Khi bật công tắc sang vị trí 1, mạch điện từ nguồn điện qua công tắc K qua đèn Đ1, kín mạch Đèn Đ1 sáng, đèn Đ2 tắt
+ Khi bật công tắc sang vị trí 2, mạch điện từ nguồn điện qua công tắc K qua đèn Đ2, kín mạch đèn Đ2 sáng, đèn Đ1 tắt.
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
4. Củng cố: ( 5’)
- Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện một ccông tắc 3 cực điều khiển 1 đèn, trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện.
- Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện?	
5.Hướng dẫn về nhà 1/:
- Học kĩ bài, nghiên cứu kĩ 2 sơ đồ
- Đọc trước nội dung tiếp theo của bài.
Chuẩn bị:
+ Vật liệu:2 bóng đèn sợi đốt, 2 đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
+ Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
+ Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau học tiếp.
S N: .... / ..... /20
G N:/.../20
Tiết 28 Bài 10
THực hành: lắp mạch điện 
1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
I. Mục tiêu: : Sau khi học xong, học sinh:	
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn. Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện đó.
- Lắp đặt được mạnh điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
* GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK, SGV.
- Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
- Mô hình mạch điện.
- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, dao nhỏ, khoan tay, thước,bút thử điện.
* HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
Mỗi nhóm chuẩn bị.
 - Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, khoan tay, thước, bút thử điện.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. ổn định tổ chức 1/: 9A: 9B: 
2.Kiểm tra bài cũ:(5’)
? Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
? Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
3. Bài mới. 
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
HĐ1: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV: Cho học sinh ghi các số liệu kỹ thuật các dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào bảng 
HS Tự điền vào bảng theo mẫu.
HĐ2.Lắp đặt mạch điện.
HS Nghiên cứu quy trình lắp đặt.
GV Yêu cầu HS lập bảng trình bày các công đoạn của quy trình lắp đặt mạch điện.
HS Lập bảng theo mẫu.
GV Lưu ý cho HS:
Cách xác định các cực của công tắc ba cực được xếp theo hàng dọc 2cực tĩnh 2 bên, cực động ở giữa
+ Cách buộc dây trong đui đèn.
GV Kiểm tra về sự hiểu biết của HS vềyêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn, thao tác nào cần thiết GV hướng dẫn lại đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải.
+ Khoan lỗ không chính xác, TB không ngay ngắn.
+ Các mối nối chưa đạt yêu cầu kĩ thuật, chưa bọc cách điện.
+ Xác định sai các cực của công tắc mạch điện không làm việc được.
Sau khi lập bảng xong GV nhắc nhở về an toàn lao động khi làm việc
HS Thực hành lắp mạch điện theo nhóm
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm theo quy trình kĩ thuật.
GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
1/
3/
25/
10/
3/
2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
3.Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình :
Vạch dấu à Khoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
Các
công
đoạn
Nội dung
công việc
Dụng
cụ
Yêu cầu
kỹ thuật
- Vạch
dấu
- Vị trí lắp đặt các TBĐ.
VD đường dây và vị trí lắp đặt đèn
Thước
Mũi vạch
Bút chì
Bốtrí TB hợp lý.Vạch dấu chínhxác
Khoan 
Lỗ bảng điện
- XĐ các cực của công tắc.
Mũi, máy khoan.
Chính xác, thẳng
Lắp TBĐ vào bảng điện
Nối dây các TBĐ vào bảng điện.
Vít các TB đúng vị trí đã đánh dấu trên BĐ
Kìm tuốt dây, kìm tròn.
Kìm điện, tuốc nơ vít
Lắp TB đúng vị trí, chắc, đẹp
Nối dây mạch điện
Băng dính các TB từ bảng điện ra đèn.
- Nối dây vào đui đèn.
Băng dính.
- Nối dây đúng sơ đồ.
- Mối nối đúng yêu cầu kĩ thuật.
Kiểm tra
Lắp TB và đi dây đúng sơ đồ.
Nối nguồn, vận hành thử.
Bút thử điện
Đúng sơ đồ, làm việc tốt, đúng yêu cầu kĩ thuật.
4. Củng cố:
GV Yêu cầu các nhóm dừng lại gìơ sau thực hành tiếp.
- Các nhóm dọn vệ sinh phòng học.
- HS nêu lại yêu cầu kĩ thuật trong 4 bước của quy trình lắp đặt mạch điện, GV Nhận xét giườ thực hành.
5.Hướng dẫn về nhà 2/:
- Xem lại kiến thức đã học, nghiên cứulại bài để giờ sau tiếp tục thực hành.
- Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện, lập bảng dự trù vật liệu. 
- Vật liệu:2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
- Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau học tiếp.
S N: .... / ..... /20
G N:/.../20
Tiết 29 Bài 10
THực hành: lắp mạch điện 
1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
I. Mục tiêu: : Sau khi học xong, học sinh:
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn. Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện đó.
- Lắp đặt được mạnh điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
* GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK, SGV.
- Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
- Mô hình mạch điện.
- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, dao nhỏ, khoan tay, thước,bút thử điện.
* HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
Mỗi nhóm chuẩn bị.
 - Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, khoan tay, thước, bút thử điện.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. ổn định tổ chức 1/: 9A: 9B: 
2.Kiểm tra bài cũ:(5’)
? Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
3. Bài mới. 
HĐ1: (1’)GV Nêu mục tiêu tiết học.
Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
HĐ3.Tìm hiểu cách lắp mạch điện(Tiếp)
GV: Nhắc nhở học sinh về an toàn lao động khi làm việc.
? Em hãy cho biết quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
HS Tái hiện kiến thức trả lời.
HS: Tiếp tục thực hành theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
GV Theo dõi, chỉ dẫn và uốn nắn kịp thời các sai sót. 
Những thao tác mà nhiều HS sai phạm GV cho HS tạm ngừng công việc để giải thích và hướng dẫn lại cách tiến hành thao tác đó rồi mới cho HS làm tiếp. 
HS Thực hành theo đúng quy trình và kỹ thuật.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
27’
3.Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện 
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4. Củng cố: (10’)
 GV: Nhấn mạnh trọng tâm.
- Thu sản phẩm của các nhóm, nhận xét về tiến độ thực hành.
- Đánh giá, nhận xét giờ thực hành.
- Trả SP cho các nhóm.
5. Hướng dẫn về nhà (1)
- Về nhà học bài ,thực hành lại nhũng phần đã TH cho thành thạo.
- Tìm hiểu thêm các cách mắc mạch điện trong thực tế.
- Chuẩn bị để giờ sau tiếp tục thực hành hoàn thành sản phẩm.
S N: .... / ..... /20
G N:/.../20
Tiết 30 Bài 10
THực hành: lắp mạch điện 
1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
I. Mục tiêu: : Sau khi học xong, học sinh:
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn. Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện đó.
- Lắp đặt được mạnh điện 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
* GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK, SGV.
- Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
- Mô hình mạch điện.
- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, dao nhỏ, khoan tay, thước,bút thử điện.
* HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
Mỗi nhóm chuẩn bị.
 - Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 công tắc hai cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện, khoan tay, thước, bút thử điện.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. ổn định tổ chức 1/: 	 9A: 9B: 
2.Kiểm tra bài cũ:(5’)
? Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
3. Bài mới. 
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
HĐ2.Lắp đặt mạch điện (tiếp):
GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
HS Nghe và tiếp tục thực hành theo nhóm.
GV Theo dõi, uốn nắn và sửa sai cho những nhóm làm chưa đúng.
HS làm thực hành dưới sự hướng dẫn của GV. 
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm. 
HĐ3.Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiến hành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
HS Tự kiểm tra theo tiêu chuẩn:
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
+ Khi đóng điện và điều khiển công tắc mà đèn không hoạt động theo sơ đồ ta tiến hành kiểm tra.
Đèn có đứt dây tóc không? Dùng mắt thường, ôm kế hoặc bút thử điện để kiểm tra.
Đường dây có điện hay không? dùng bút thử điện để kiểm tra.
Kiểm tra lại tiếp xúc các cực công tắc, cầu chì, đui đèn
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm
5/
10/
3.Lắp đặt mạch điện.(tiếp)
- Quy trình lắp đặt mạch điện 
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
* Tiêu chuẩn kiểm tra:
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
4. Củng cố:
- GV Tổng kết các kiến cơ bản của bài học để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thật tốt.
- Thu sản phẩm.
- Nhận xét giờ thực hành theo các tiêu chuẩn: 
+ Kết quả thực hành, thời gian hoàn thành.
+ Quy trình tiến hành, thái độ...
5. HDVN: 
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Đọc trước nội dung bài 11.
S N: .... / ..... /20
G N:/.../20
Tiết 31 Bài 11
lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, học sinh:
- Trình bày được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi của mạng điện trong nhà.
- Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế, Xác định được đặc điểm và những yêu cầu kĩ thuật lắp đặt dây dẫn điện kiểu ngầm
- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II.Chuẩn bị:
* GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài
- Một số mẫu dây dẫn điện, một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống luồn dây PVC loại tròn và loại vuông có trong nắp đạy.
- Pu li kẹp sứ, ống nối thẳng, ống nối T, ống nối L. 
- Một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp các kiểu lắp đặt dây dẫn trong nhà.
* HS: đọc trước nội dung bài.
+ Sưu tầm một số tranh ảnh về các kiểu lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.
III. Các hoạt động dạy – học.
1. Tổ chức:(1’) 	 9A: 9B: 
2. Kiểm tra(3’):
? Nối dây dẫn điện cần đảm bảo những yêu cầu gì.
3. Bài mới:
HĐ1:(1’)
GV Giới thiệu bài.
Nêu mục tiêu bài học và yêu cầu HS nắm vững.	 
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
HĐ2.Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi
GV: Hướng dẫn HS lắp đặt mạng điện kiểu nổi trong ống cách điện PVC và trên sứ cách điện dây dẫn nào được lắp đặt.
GV: Cho học sinh quan sát lần lượt hình 11.1 đến hình 11.6
?
HS: Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi được đặt trong ống cách điện PVC và trên sứ cách điện.
? Nêu một số yêu cầu để người ta lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?
HS: Thảo luận trả lời
GV: Kết luận. 
GV: Theo em các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC?
HS: Thảo luận trả lời
GV: Kết luận
GV: Các phụ kiện kèm theo ống PVC có công dụng gì?
HS: Trả lời
GV: Theo em các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt dây dẫn điện trên puli sứ, kẹp sứ là gì?
HS: Thảo luận trả lời.
GV: Bổ sung. 
HĐ3.Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm.
GV: Cho học sinh quan sát hình 11.7 và giới thiệu cho học sinh hiểu về phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm.
GV: Theo em mạng điện sinh hoạt được lắp đặt ngầm là như thế nào?
? Việc lắp đặt cần đảm bảo các yêu cầu gì.
HS: Thảo luận trả lời.
GV: Kết luận.
20’
13’
1.Mạng điện lắp đặt kiểu nổi.
a) Các vật cách điện
- Pu li sứ, ống cách điện.
- ống luồn PVC
- Phụ kiện kèm theo ống: 
+ ống nối T.
+ ống nối chữ L.
+ ống nối nối tiếp.
+ Kẹp đỡ ống.
b) Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.
 ( SGK – T49)
2.Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm:
- Dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà.
* Yêu cầu:
- Lắp đặt trong ĐK môi truờng khô ráo. Nếu đặt dây dẫn trực tiếp trên rãnh tường hoặc trong ống đều phải dùng hộp nối dây ở chỗ nối đường ống.
Số dây phải tăng thêm nhu cầu tiêu thụ điện năng sau này nhưng < 40% tiết diện ống.
- Trong ống phải sạch, miệng ống phải nhẵn.
- Không dùng chung dây dẫn một chiều, xoay chiều và các đường dây không cùng cấp điện áp vào cùng một ống.
- R cong của ống khi đặt trong bê tông không được nhỏ hơn 10 lần đường kính ống.
- Tất cả các ống đều phải nối đất.
4. Củng cố.(6’)
HS : đọc nội dung”Ghi nhớ” trang 50 – SGK
HS Lên bảng làm BT 1,2 T50:
Đáp án
 C1: Kiểu nổi: 1,4.
 Kiểu ngầm: 2,3.
C2: 
Lắp đặt nổi
Lắp đặt ngầm
ưu điểm:Đảm bảo yêu cầu mĩ thuật, dễ sửa chữa, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.
Nhược điểm: Không
ưu điểm:Đảm bảo yêu cầu mĩ thuật, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.
Nhược điểm: Khó sửa chữa.
 GV: Tổng kết bài, nhận xét giờ học
5. Hướng dẫn về nhà 1/:

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 2_12260361.doc