Tiết 1, Bài 1: Trang trí quạt giấy - Trường THCS Đồng Trùm

Hs biết cch trang trí quạt giấy.

Hs hiểu bi v vận dụng vo trang trí.

GV hướng dẫn HS tạo dáng quạt giấy trực tiếp trên bảng và vẽ nan quạt

GV giới thiệu có thể trang trí quạt giấy: đối xứng, không đối xứng, bằng họa tiết hoa, lá, hình mảng,

? trang trí quạt giấy có những bước trang trí nào

HS trả lời

GV nhận xét bổ sung và minh họa trực tiếp lên bảng các bước trang trí:

- Phác mảng họa tiết trang trí

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1596Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 1, Bài 1: Trang trí quạt giấy - Trường THCS Đồng Trùm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần1 Tiết PPCT: Tiết1
Ngày dạy:
TRANG TRÍ QUẠT GIẤY
Bài 1
1 MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức:
 - Hs biết thế nào là trang trí quạt giấy.
 - Hs Hiểu được sự khết hợp hài hòa giữa hình dáng và trang trí.
1.2 Kỹ năng: 
 - Hs Thực hiện được trang trí quạt giấy bằng các họa tiết đã học
 -Hs Thực hiện thành thạo cách trang trí.
1.3 Thái độ:
 -Thĩi quen: Tự trang trí các đồ vật quanh mình.
 -Tính cách:Yêu thích cái đẹp trong cuộc sống.
2 NỘT DUNG HỌC TẬP.
 -Quan sát nhận xét.
 -Tạo dáng và trang trí quạt giấy.
3 CHUẨN BỊ :
 3.1 Giáo viên:
 -Tranh một số loại quạt giấy có hình dáng và kiểu trang trí khác nhau.
 -Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt giấy.
 -Bài vẽ của HS các năm trứơc.
 3.2 Học sinh:
 -Sưu tầm hình ảnh các loại quạt.
 -Giấy,bút chì,màu vẽ
4 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1 ổn định tổ chức và kiểm diện.
 8a1: 8a2 8a3
 4.2 Kiểm tra bài cũ:
 Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh .
 4.3 Tiến trình bài học.
 Giới thiệu bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
*Hoạt động 1( 5p)Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét
Mục tiêu:
HS biết quan sát nhận xét
HS hiểu cĩ nhiều hoạ tiết trang trí khác nhau
? Quạt giấy có công dụng như thế nào(dùng trong đời sống hàng ngày,trong biểu diễn nghệ thuật,trong trang trí )
HS trả lời
GV cho HS quan sát một số hình dáng quạt giấy khác nhau và trang trí khác nhau 
HS quan sát
? cách tạo dáng của các quạt giấy như thế nào( khác nhau)
HS trả lời
? Màu sắc và cách trang trí của các quạt giấy như thế nào( phong phú đa dạng )
HS trả lời
GV nhận xét bổ sung.
* Hoạt động 2:(7p) Hướng dẫn học sinh trang trí quạt giấy
Mục tiêu:
Hs biết cách trang trí quạt giấy.
Hs hiểu bài và vận dụng vào trang trí.
GV hướng dẫn HS tạo dáng quạt giấy trực tiếp trên bảng và vẽ nan quạt
GV giới thiệu có thể trang trí quạt giấy: đối xứng, không đối xứng, bằng họa tiết hoa, lá, hình mảng,
? trang trí quạt giấy có những bước trang trí nào
HS trả lời
GV nhận xét bổ sung và minh họa trực tiếp lên bảng các bước trang trí: 
Phác mảng họa tiết trang trí 
Vẽ chi tiết 
 Vẽ chi tiết trên cơ sở các mảng họa tiết
Vẽ màu
 Vẽ màu tươi sáng 
GV cho HS xem bài vẽ của HS năm trước
HS quan sát nhận xét
* Hoạt động 3:(27p) Hướng dẫn HS làm bài
Mục tiêu:
Hs biết yêu cầu bài trang trí
HS hiểu cách phối màu sắc
GV quan sát HS làm bài và gợi ý:
 - tìm họa tiết trang trí
 -Tìm hình mảng trang trí 
 - Tìm màu theo ý thích
GV khuyến khích HS vẽ hình và vẽ màu xong tại lớp
I Quan sát nhận xét:
II Tạo dáng và trang trí quạt giấy
1 Tạo dáng:
2 trang trí quạt giấy:
 Phác mảng họa tiết trang trí
Vẽ chi tiết
Vẽ màu
III Thực hành:
Trang trí một quạt giấy trên giấy khổ A4.
 4.4 Tổng kết
 GV dán một số bài vẽ của HS lên bảng 
 HS quan sát và nhận xét: 
 - Bố cục
- Hình vẽ
- Màu sắc
 GV nhận xét đánh giá và tuyên dương lớp học
 4.5 Hướng dẫn học tập
 - Hoàn thành bài vẽ.
 - Chuẩn bị bài 2: SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI LÊ( Từ thế kỷ XV đến TK XVII)
 + Tìm hiểu nội dung 
 + Sưu tầm tranh mĩ thuật thời Lê.
5 PHỤ LỤC
SGK Mĩ thuật lớp 8
SGV Mĩ thuật lớp 8

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy - Trường THCS ĐỒNG RÙM.doc