Bài 1. Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy

I - Quan sát, nhận xét - Có nhiều loại quạt thường được tạo dáng vẽ trang trí đẹp như quạt giấy, quạt nan…. - Quạt giấy là loại quạt phổ biến, có dáng nửa hình nón, được làm bằng nan tre và bối giấy hai mặt - Quạt giấy được trang trí bằng các họa tiết nổi, chìm khác nhau, có màu sắc đẹp dùng để quạt mát, treo tranh trí hoặc dùng trong biểu diễn nghệ thuật