Tiết 1: Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy

1.MỤC TIÊU:

1.1.Kiến thức:

_ Giúp HS hiểu về ý nghĩa và các hình thức trang trí quạt giấy.

1.2.Kỹ năng:

_ Giúp HS biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy.

_ Trang trí được quạt giấy bằng các họa tiết đã học và vẽ màu tự do.

1.3.Thái độ:

_Hs yêu thích trang trí các vật dụng hàng ngày

2.NỘI DUNG HỌC TẬP:

- Cách trang trí quạt giấy.

3.CHUẨN BỊ

3.1.Giáo viên :

_ Qụat giấy và một số loại quạt có hình dáng và trang trí khác nhau.

_ Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành.

3.2.Học sinh :

_ Sưu tầm quạt hoặc các loại ảnh để tham khảo.

_ Giấy, bút chì, compa, màu vẽ.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1868Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 1: Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đ 
Tuần 1
Tiết 1	
 Ngày dạy: 20/8/2013 VẼ TRANG TRÍ
Trang trí quạt giấy
1.MỤC TIÊU:
1.1.Kiến thức:
_ Giúp HS hiểu về ý nghĩa và các hình thức trang trí quạt giấy.
1.2.Kỹ năng:
_ Giúp HS biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy.
_ Trang trí được quạt giấy bằng các họa tiết đã học và vẽ màu tự do.
1.3.Thái độ:
_Hs yêu thích trang trí các vật dụng hàng ngày
2.NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Cách trang trí quạt giấy.
3.CHUẨN BỊ
3.1.Giáo viên :
_ Qụat giấy và một số loại quạt có hình dáng và trang trí khác nhau.
_ Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành.
3.2.Học sinh :
_ Sưu tầm quạt hoặc các loại ảnh để tham khảo.
_ Giấy, bút chì, compa, màu vẽ.
4.TIẾN TRÌNH 
4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện:
 8a1
 8a2
 8a3
4.2.Kiểm tra miệng : 
_Kiểm tra dụng cụ học tập của hs
4.3.Tiến trình bài học : 
*Giới thiệu bài : Trong cuộc sống có rất nhiều đồ vật chúng ta sữ dụng hàng ngày ( Cái ly, cái chén, ) nếu được trang trí đẹp thì khi sử dụng chúng ta sẽ cảm thấy thích thú, dễ chịu và yêu qúy hơn.Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trang tri một vật cũng rất gần gũi với chúng ta, đó là cái quạt giấy
HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
.Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét (Hs biết thêm kiểu dáng của một số quạt giấy) 8p
_ GV cho HS xem 1 số quạt có hình dáng và trang trí khác nhau và đặt câu hỏi cho HS :
? Quạt có hình dáng như thế nào ?
_ HS : trả lời(hình bầu, hình tim, hình trứng,  )
_ GV : Hình dáng của quạt tùy theo ý thích của người tạo ra
? Quạt giấy hình gì ? Được làm như thế nào?
? Người ta trang trí quạt giấy để làm gì?
_ HS trả lời(để sử dụng, trang trí, biểu diễn )
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS trang trí quạt giấy (Hs biết cách trang trí quạt giấy) 10p
_ GV : Làm thế nào để tạo hình dáng của quạt giấy?(hình bán nguyệt, nửa hình tròn)
_ HS : Trả lời từng bước
_ GV : Góp ý, treo tranh minh họa và hướng dẫn
? Có thể trang trí quạt giấy theo những thể thức nào ?
=> Trang trí đối xứng ,đường diềm hoặc tự do
? Sau khi xác định thể thức trang trí ta làm gì?
=>Tiến hành trang trí.
- GV vẽ minh họa cách trang trí để HS theo dõi.
Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS làm bài (Hs trang trí được quạt giấy theo ý thích) 15p
_ GV gọi 2 HS lên bảng tạo dáng và trang trí quạt giấy, cả lớp làm bài.
_Hs làm bài theo trình tự Gv đã hướng dẫn.
_Gv theo dõi Hs làm bài,giúp đỡ những Hs yếu. 
I. Quan sát, nhận xét : 
_ Hình dáng quạt đa dạng và phong phú
_ Quạt giấy có dáng nửa hình tròn, làm bằng nan tre, bồi giấy hai mặt
_ Trang trí quạt giấy dựa vào mục đích sử dụng
II.Tạo dáng và trang trí quạt giấy
 1. Tạo dáng:
a) Dùng compa quay 2 nửa đường tròn đồng tâm có bán kính khác nhau 
b) Dùng thước kẻ 2 đường xéo từ tâm lên 0,5cm
c) Vẽ các nan quạt
2. Trang trí:
_Thể thức: đối xứng, không đối xứng, đường 
diềm
_Chọn họa tiết
_Vẽ màu phù hợp
III.Thực hành:
Tạo dáng và trang trí quạt giấy theo ý thích của em
4.4. Tổng kết:
_GV gọi một số bài đính lên bảng cho HS nhận xét:
+Dáng quạt
+Họa tiết
+Màu sắc
_Hs nhận xét theo cảm nhận riêng của mình.
_GV nhận xét bổ sung, đánh giá
4.5. Hướng dẫn họctập:
* Đối với bài học tiết này:
_Hoàn chỉnh bài ở nhà và nộp vào tiết sau.
_Trang trí thêm một số quạt với hình dáng khác nhau.
* Đối với bài học tiết sau:
_Chuẩn bị bài: Sơ lược về mỹ thuật thời Lê từ TK XV đến TK XVIII
 +Xem trước nội dung bài học.
 +Sưu tầm tranh, ảnh về mỹ thuật thời Lê
5.PHỤ LỤC
....

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Vẽ trang trí - Trang trí quạt giấy (2).doc