Tiết 33, Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo) - Đào Duy Xuân

I- Mục tiêu:

1.Kiến thức: mô tả được sự sôi và kể được các đặc điểm của sự sôi.

2.Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN và ghi chính xác số liệu và hiện tượng xảy ra; vẽ đợc đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nớc.

3.Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì.

II- Chuẩn bị:

1.GV:

- Một giá thí nghiệm

- Một kiềng và một lới kim loại

- Một kẹp vạn năng

- Một đèn cồn

- Một nhiệt kế thuỷ ngân

- Một bình đáy bằng

- Một đồng hồ

2. HS:

- chép bảng 28.1 vào vở

- một tờ giấy kẻ ô HS

III- hoạt động dạy - học:

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1451Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 33, Bài 29: Sự sôi (Tiếp theo) - Đào Duy Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:
Tiết 33, bài 29: sự sôI (tiếp theo)
I- Mục tiêu:
1.Kiến thức: mô tả được sự sôi và kể được các đặc điểm của sự sôi.
2.Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN và ghi chính xác số liệu và hiện tượng xảy ra; vẽ đợc đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nớc.
3.Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì.
II- Chuẩn bị: 
1.GV: 
Một giá thí nghiệm 
Một kiềng và một lới kim loại
Một kẹp vạn năng
Một đèn cồn
Một nhiệt kế thuỷ ngân
Một bình đáy bằng
Một đồng hồ
2. HS:
chép bảng 28.1 vào vở
một tờ giấy kẻ ô HS
III- hoạt động dạy - học:
1)Bài cũ:
? Thế nào gọi là sự bay hơi và sự ngng tụ? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?
?Làm bài tập 26.1,27.1
2)Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập:
-Cho HS đọc mẫu đối thoại ở đầu bài 
-GV gọi HS nêu dự đoán
-Đọc mẫu đối thoại
-Nêu dự đoán
Tiết 33, bài 29: 
sự sôI (tiếp theo)
Hoạt động 2:Tổ chức học sinh trả lời câu hỏi:
1)Tiến hành làm thí nghiệm
-Y/c HS đọc SGK nắm cách tiến hành, quan sát hình 28.1 để nắm cách bố trí TN
-GV HD HS bố trí TN
GV chốt lại cách tiến hành TN và lưu ý cho HS cần theo dõi những hiện tượng gì
-Y/c các nhóm phân công cụ thể các thành viên trong nhóm
-Cho HS tiến hành TN
-Đọc SGK, quan sát hình
-Theo dõi và bố trí TN
-HS phân công nhau
-HS tiến hành TN theo nhóm, theo dõi nhiệt độ, hiện tượng xảy ra và ghi kết quả vào bảng28.1
II-nhiệt độ sôi:
1) Trả lời câu hỏi:
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS rút ra kết luận:
-Y/c Hs trả lời C5, C6
-Y/c HS nêu nhận xét về sự sôi
-Đọc SGK và trả lời
-Nêu nhận xét
2) Rút ra kết luận:
SGK
Hoạt động 4 Vận dụng:
HD HS trả lời C7,C8,C9
HS trả lời
III.Vận dụng:
C7,C8,C9
3)Củng cố và dặn dò:
-Về nhà vẽ lại đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi đun
-Nhận xét về đường biểu diễn.
-Chuẩn bị hệ thống kiến thức để tiết sau tổng kết
------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 29. Sự sôi (tiếp theo) - Đào Duy Xuân - Trường THCS Ngàm Đăng Vài.doc