Vẽ theo mẫu: Vẽ tĩnh vật (Lọ hoa và quả) (Tiết 2 - Vẽ màu) - Nguyễn Tiến Dũng

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1) Kiến thức:

- HS biết quan sát, nhận xét tương quan đậm nhạt của màu sắc ở mẫu vẽ

- Giúp học sinh nhận biết sâu hơn về hình khối, tỉ lệ, đậm nhạt và màu sắc trong một tập hợp các vật mẫu với nhau.

2) Kĩ năng:

- HS biết cách phân mảng đậm nhạt theo cấu trúc của mẫu.

- Phân biệt được 3 độ đậm nhạt lớn (sáng, tối, trung gian ở mẫu).

- HS biết sử dụng màu để vẽ tĩnh vật

- HS vẽ được bài tĩnh vật màu theo mẫu

3) Thái độ: HS yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạu học:

* Giáo viên

- Mẫu vẽ

- Tranh tĩnh vật của hoạ sĩ

- Bài vẽ của HS lớp trước

- Hình gợi ý cách vẽ tĩnh vật màu

* Học sinh

- SGK, tranh, ảnh tĩnh vật màu

- Bài vẽ chì tiết học trước, bút, màu

2. Phương pháp dạy học:

 Phương pháp trực quan, quan sát, vấn đáp, luyện tập.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1696Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Vẽ theo mẫu: Vẽ tĩnh vật (Lọ hoa và quả) (Tiết 2 - Vẽ màu) - Nguyễn Tiến Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày dạy: 08/10/2014
 TiÕt 6: VÏ theo mÉu:
 Vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả)
 (Tiết 2 – Vẽ màu)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1) Kiến thức: 
- HS biết quan sát, nhận xét tương quan đậm nhạt của màu sắc ở mẫu vẽ
- Giúp học sinh nhận biết sâu hơn về hình khối, tỉ lệ, đậm nhạt và màu sắc trong một tập hợp các vật mẫu với nhau.
2) Kĩ năng: 
- HS biết cách phân mảng đậm nhạt theo cấu trúc của mẫu.
- Phân biệt được 3 độ đậm nhạt lớn (sáng, tối, trung gian ở mẫu).
- HS biết sử dụng màu để vẽ tĩnh vật
- HS vẽ được bài tĩnh vật màu theo mẫu
3) Thái độ: HS yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạu học:
* Giáo viên
- Mẫu vẽ
- Tranh tĩnh vật của hoạ sĩ 
- Bài vẽ của HS lớp trước
- Hình gợi ý cách vẽ tĩnh vật màu
* Học sinh
- SGK, tranh, ảnh tĩnh vật màu
- Bài vẽ chì tiết học trước, bút, màu 
2. Phương pháp dạy học:
 Phương pháp trực quan, quan sát, vấn đáp, luyện tập...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
* Ổn định tổ chức: 
* Kiểm tra ĐDHT.
* Giới thiệu bài (3 phút)
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 HĐ1: HƯỚNG DẪN H S QUAN SÁT, NHẬN XÉT
I - QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
 7 phút
- GV giới thiệu một vài tranh tĩnh vật để HS cảm nhận:
- GV giới thiệu mẫu vẽ và nêu yêu cầu bài học:
- GV hướng dẫn HS bày mẫu
- GV gợi ý HS nhận xét mẫu:
(?) Vị trí các vật mẫu?
(?) Ánh sáng nơi bày mẫu?
(?) Màu sắc chính của mẫu?
(?) Màu lọ, quả?
(?) Đậm nhạt ở lọ, quả?
(?) Ảnh hưởng màu sắc qua lại của mẫu?
(?) Màu nền và bóng đổ?
(?) Màu sắc?
- GV bổ sung, tóm tắt	
- GV gợi ý HS quan sát và nhận xét tranh tĩnh vật ở SGK 
+ HS quan sát
+ Bày mẫu
+ HS quan sát mẫu, trả lời các câu hỏi
HĐ 2: HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH VẼ
II - CÁCH VẼ MÀU:
 6 phút
- GV cho HS điều chỉnh lại hình
- GV hướng dẫn HS cách vẽ màu:
+ Nhìn mẫu và vẽ phác các mảng màu theo dáng của lọ và quả
+ Sự ảnh hưởng màu sắc qua lại cảu mẫu 
+ Tìm sắc độ của màu ở lọ và quả
+ Màu ở nền
- GV giới thiệu một vài tranh tĩnh vật màu của hoạ sĩ, của HS để củng cố và gây hứng thú cho HS
- HS chú ý quan sát cách vẽ màu
HĐ 3: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀÌ
III - THỰC HÀNH:
 22 phút
- GV bao quát lớp và giúp HS :
+ Cách phác hình
+ Cách phác mảng màu
+ Cách tìm và vẽ màu
+ Tương quan giữa mẫu và nền
- HS làm và hoàn thành bài vẽ vào giấy.
 HOẠT ĐỘNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 7 phút
- GV hướng dẫn HS nhận xét một số bài vẽ về:
(?) Bố cục? 
(?) Hình vẽ lọ và quả?
(?) Màu sắc?
- GV nhận sét bổ sung, đánh giá và kết luận.
- HS quan sát nhận xét, đánh giá theo ý kiến của mình
 * DẶN DÒ:
2 phút
- Sưu tầm tranh tĩnh vật
- Chuẩn bị bài học sau
............................................* * *..............................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Vẽ theo mẫu - Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) (Tiết 2 - Vẽ màu) - Nguyễn Tiến Dũng – Trườmg THCS Nghi.doc