Kế hoạch dạy học theo chủ đề môn: Mĩ thuật lớp 9 - Chủ đề: Vẽ tĩnh vật có ba vật mẫu

I.Mục tiêu chung: (HS cần đạt)

- Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy.

- Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật.

- Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.

II.Phương pháp và hình thức tổ chức

Phương pháp: Trực quan, gợi mở, luyện tập thực hành

Hình thức tổ chức:

+ Hoạt động cá nhân

+ Hoạt động nhóm

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 1020Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học theo chủ đề môn: Mĩ thuật lớp 9 - Chủ đề: Vẽ tĩnh vật có ba vật mẫu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: MĨ THUẬT – LỚP 9
Chủ đề: VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU (2 tiết)
Ngày dạy: Từ.đến.)
Giáo viên: 
I.Mục tiêu chung: (HS cần đạt)
- Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy. 
- Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II.Phương pháp và hình thức tổ chức
Phương pháp:   Trực quan, gợi mở, luyện tập thực hành
Hình thức tổ chức:
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện:
Chuẩn bị của GV:
 Sách Học Mĩ thuật lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực	
Chuẩn bị của HS:
- Sách học mĩ thuật lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực
- Giấy vẽ, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi,
- Mẫu vẽ: Một số vật có dạng khối trụ, khối hộp, khối cầu.
IV.Các hoạt động dạy - học
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Đồ dùng/
Phương tiện/ sản phẩm của HS
Hoạt động 1 (Tiết 1) CÁCH VẼ HÌNH
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy. 
- Vẽ được hình bài vẽ tĩnh vật có ba vật mẫu.
- Cảm nhận được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu.
 1.1. Sắp đặt mẫu vẽ.
1.2. Thực hành.
1.3. Nhận xét
- - Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 sách Học MT. 
 - Gợi ý HS thảo luận để chọn góc nhìn thể hiện được bố cục của mẫu hợp lí. 
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.2 sách Học MT
- Gợi ý HS thảo luận và nhớ lại các bước vẽ theo mẫu.
*Lưu ý HS: tỉ lệ, khoảng cách giữa các vật mẫu
- Yêu cầu HS thể hiện bài vẽ tĩnh vật bằng bút chì đen trên giấy A3 hoặc A4.
- Hướng dẫn HS nhận xét bài vẽ.
- Gợi ý HS thảo luận: Bố
 cục? Hình dáng? Cấu trúc? Vị trí, Tỉ lệ của vật mẫu trên bài vẽ.
- Quan sát hình 1.1 sách Học MT.
- Thảo luận để nhận biết cách chọn góc nhìn thể hiện được bố cục của vật mẫu hợp lí.
- Quan sát hình 1.2 sách Học MT
- Thảo luận, nhớ lại các bước vẽ theo mẫu để nhận biết cách vẽ hình tĩnh vật có 3 vật mẫu.
- Lắng nghe
- Thể hiện bài vẽ tĩnh vật
- Nhận xét bài theo hướng dẫn của GV.
- Thảo luận, nhận xét
 theo gợi ý của GV
- Hình 1.1 tr.5 sách Học MT lớp 9.
- Hình 1.2 tr.6 sách Học MT lớp 9.
- Mẫu vẽ
- Giấy A3/A4
Bài vẽ hình của HS
Hoạt động 2 (Tiết 2) VẼ ĐẬM NHẠT
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
 2.1. Tìm hiểu.
2.2. Thực hành vẽ đậm nhạt, hoàn thiện bài vẽ.
2.3. Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.3, sách Học MT, đặt câu hỏi gợi mở:
+ Đậm nhạt chung?
+ Đậm nhạt trên từng vật mẫu? bóng phản quang?
+ Tương quan đậm nhạt?
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.3 sách Học MT để nhận biết cách vẽ đậm nhạt
- Gợi ý HS quan sát hình 1.4 sách Học MT tham khảo một số bài vẽ đậm nhạt
- Yêu cầu HS bày mẫu giống hình ở HĐ1, vẽ đậm nhạt vào bài vẽ ở HĐ1
- Yêu cầu HS trưng bày bài vẽ theo nhóm
- Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá bài vẽ của mình/của bạn về: Bố cục, không gian, tương quan đậm nhạt 
- Quan sát hình 1.3, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV về đậm nhạt.
- Quan sát hình 1.3 sách Học MT để biết cách vẽ đậm nhạt.
- Quan sát hình 1,4 sách Học MT tham khảo một số bài vẽ đậm nhạt 
- Bày lại mẫu theo hình ở HĐ1. Tiếp tục vẽ đậm nhạt ở bài vẽ từ HĐ1
- Trưng bày bài vẽ theo nhóm
- Nhận xét, đánh giá bài vẽ của mình/của bạn về: Bố cục, không gian, tương quan đậm nhạt
- Rút kinh nghiệm để điều chỉnh bài vẽ
- Hình 1.3, tr.7 sách Học MT lớp 9
- Hình 1.3, 1.4 tr.7,8 sách Học MT lớp 9.
- Mẫu vẽ, bài vẽ của HĐ1
Bài vẽ đậm nhạt của HĐ2

Tài liệu đính kèm:

  • docchu de 1 sgk moi lop 8_12237791.doc