Bài giảng Hình học 6 - Tiết 20: Tia phân giác của góc

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oz, Oy sao cho xOz =300, xOy = 600.

a/Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ?

b/ So sánh góc xOz và góc zOy.

 

ppt 18 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 599Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hình học 6 - Tiết 20: Tia phân giác của góc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xin kÝnh chµo quÝ thÇy c« vµ c¸c em häc sinhKiểm tra bài cũBài tập: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oz, Oy sao cho xOz =300, xOy = 600.a/Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ?b/ So sánh góc xOz và góc zOy.Kiểm tra bài cũGiải: 30°+ = 60 °yOz = 60°- 30° = 30°yOz = yOzxOz a- Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. 600300b- Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên:1. Tia phân giác của một góc là gì ? Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.Tiết 20 Tia phân giác của gócQuan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi sau:a-Tia Oz nằm giữa hai cạnh nào?b-Tia Oz tạo với hai cạnh Ox và Oy hai góc. Hai góc đó như thế nào với nhau?3003001. Tia phân giác của một góc là gì ? Tiết 20 Tia phân giác của gócVận dụng: Bài tập 1:Trong những câu trả lời sau em hãy chọn những câu trả lời đúng:Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:xOt = yOt a) xOt +yOt = xOy xOt = yOt b)c) xOt +yOt = xOy vàxOt = yOt =xOy 2d)1. Tia phân giác của một góc là gì ? Tiết 20 Tia phân giác của gócVận dụng: Bài tập 1:c) vàxOt = yOt xOt +yOt = xOy xOt = yOt =xOy 2d)Đáp án:Đáp án đúng là:2. Cách vẽ tia phân giác của một góc Tiết 20 Tia phân giác của gócVẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo 74°Ví dụ:xOy = 740Cho: tia Oz là tia phân giác của góc xOy.Yêu cầu:vẽ tia Oz?2. Cách vẽ tia phân giác của một góc Tiết 20 Tia phân giác của gócBước 1: Tính số đo góc xOz.Bước 2: Vẽ tia Oz.Dùng thước đo góc Ví dụ: Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo 74°Hướng dẫn:2. Cách vẽ tia phân giác của một góc Tiết 20 Tia phân giác của gócVì Oz là tia phân giác của góc xOy nên:	Vẽ tia Oz nằm giữa Ox, Oy sao cho: xOz = 370Ví dụ: Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo 74°GiảiSuy ra 654321xOzy37°37°BackÁp dụng: Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy biết:Góc xOy = 180°Oxyzz'Nhận xét:Mỗi góc ( không phải góc bẹt ) chỉ có một tia phân giác.3. Chú ý Tiết 20 Tia phân giác của góc1) Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.mnxyOĐường phân giác của góc xOy là: mnxmyno4. Tổng kếtKhái niệm: Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.Các cách vẽ tia phân giác Oz của góc xOy: Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.Oz là tia phân giác của xOyxOzzOy=xOz+zOy = xOy xOz = yOz =xOy 2Oz là tia phângiác của góc xOy.Hoặc:*Tính *Đo góc xOy* Vẽ tia Oz nằm giữa hai cạnh Ox,Oy và tạo với một trong hai cạnh ấy một góc m0Biểu đồ kiến thức5. Khám phá:Hãy nêu một số hình ảnh thực tế về tia phân giác của một góc?1.Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của góc AOB5. Khám phá: 2. Trong trò chơi bi-a, các cơ thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau: Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B thì cần xác định điểm O sao cho tia Ot là tia phân giác của góc AOB.tABo6.Hướng dẫn về nhà:1.Học thuộc nội dung của bài.2. Làm bài: 30, 31 (SGK- 87);	 33, 34 (SBT- 58);3.Bài học tiếp theo: “Luyện tập về tia phân giác của góc”Xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 6. Tia phân giác của góc (6).ppt