Cấu trúc đề kiểm tra học kì I năm học 2014 – 2015 môn Lịch sử, lớp 8

Cấp độ

Chủ đề

( Chương , bài.Nội dung.)

Bài 24: Cuộc kháng từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 25: Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc ( 1873 – 1884)

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 28: Trào Lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những .ở Việt Nam.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 368Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề kiểm tra học kì I năm học 2014 – 2015 môn Lịch sử, lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn Lịch sử . Lớp 8
Thời gian làm bài : 45 phút.
Cấp độ
Chủ đề
( Chương , bài..Nội dung..)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp
độ thấp
Vận dụng cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 24: Cuộc kháng từ năm 1858 đến năm 1873
4c / 1đ
Bài 25: Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc ( 1873 – 1884)
2c / 0,5đ
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 
1c / 2đ
Bài 28: Trào Lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
1c / 2đ
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những.ở Việt Nam.
2c/ 0,5đ
1c/ 4đ
Tổng ( số câu/ điểm/ %)
8c/ 2đ/ 20%
1c/ 2đ/ 20%
1c/ 4đ/ 40%
1c / 2đ/ 20%
Ngày 14 tháng 4 năm 2015.
Người xây dựng
 Lâm Thị Hồng Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docCẤU TRÚC HKII - LS8 (14 - 15).doc