Cấu trúc đề thi học kì II (năm học: 2013 - 2014) môn: Lịch sử 7

Bài 25: Phong trào Tây Sơn

- Tỉ lệ: 40% - 2 câu: 1 đ

- Tỉ lệ: 25%

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước.

- Tỉ lệ: 25% - 1 câu: 0.5 đ

 - 1 ý: 1 đ

- Tỉ lệ: 60%

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

- Tỉ lệ: 20% - 1 câu: 0.5 đ

 - 1 câu: 1.5 đ

- Tỉ lệ: 100%

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề thi học kì II (năm học: 2013 - 2014) môn: Lịch sử 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KÌ II (Năm học: 2013-2014)
Môn: Lịch sử 7
Thời gian: 45’
Nội dung / Mức độ
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng số điểm
Bài 25: Phong trào Tây Sơn
- Tỉ lệ: 40%
 - 2 câu: 1 đ
- Tỉ lệ: 25%
 - 1 ý: 2 đ
- Tỉ lệ: 50%
 - 1 ý: 1 đ
- Tỉ lệ: 25%
4 đ
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước.
- Tỉ lệ: 25%
- 1 câu: 0.5 đ
 - 1 ý: 1 đ
- Tỉ lệ: 60%
- 1 ý: 1 đ
- Tỉ lệ: 40%
2.5 đ
Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
- Tỉ lệ: 20%
- 1 câu: 0.5 đ
 - 1 câu: 1.5 đ
- Tỉ lệ: 100%
2 đ
Danh nhân, anh hùng dân tộc,..
(thế kỉ XV-VIII)
- Tỉ lệ: 15%
 - 1 ý: 0.5 đ
- Tỉ lệ: 33.3%
 - 1 ý: 1 đ
- Tỉ lệ: 66.7%
1.5 đ
Tổng số 
câu/ điểm
 - 4 câu: 2 đ
 - 1 câu: 1,5 đ
 - 1 ý: 1 đ
- Tỉ lệ: 45%
 - 3 ý: 3.5 đ
 - Tỉ lệ: 3.5%
 - 2 ý: 2 đ
Tỉ lệ: 20%
10 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docNháp 001 ( phương).doc