Bài 12. SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

Sâu, bệnh ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất, chát lượng nông sản Trong vòng đời, côn trùng phải trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng, phát dục (biến thái) khác nhau Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do vi sinh vật gây hại hoặc điều kiện sống bất lợi gây nên Khi bị sâu, bệnh phá hại thường màu sắc, cấu tạo, hình thái các bộ phận của cây bị thay đổi