Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học kì I môn Lịch sử 8 năm học 2010 – 2011

A. ĐỀ BÀI.

Câu1. Kể tên các nớc trong khu vực Đông Nam A

Câu 2. Trình bầy diễn biến cách mạng Tân Hợi.

Câu3. Trình bầy ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa- ri. Vì sao nói Công xã Pa- ri là nhà nớc kiểu mới

B. BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN.

Câu 1 (1 điểm).Kể được 11 nớc ĐNA đựơc 1 điểm.

Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia, Thái Lan, Xin- Ga -Po, Mi-an -ma, Brunây, Pi –lip –pin, Đông ti mo, Ma lay xi a, In - đô-nê –xi- a

Câu 2.( 5 điểm) Diễn biến cách mạng Tân Hợi.

Tháng 8/1905 Tôn Trung Sơn thành lập TQ đồng minh hội và đề ra học thuyết Tam dân nhằm đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, thực hiện bình đẳng về ruộng đất.(1,5 điểm)

-Dới sự lãnh đạo của ĐMH cuộc knbùng nổ giành thắng lợi ở Vũ Xương ( 10/10/1911)( 1 điểm)

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 394Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học kì I môn Lịch sử 8 năm học 2010 – 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra KSCL HKI môn lịch sử 8
Năm học 2010 – 2011
(Thời gian . 45 phút)
Ma trận
 Mức độ
Nội dung
Nhận biết.
Thông hiểu.
Vận dụng thấp.
Vận dụng cao
Tổng số
TL
TL
TL
TL
TL
Trung Quốc
C2( 5 điểm)
5 điểm
Đông Nam á
C1( 1 điểm)
1 điểm
Pháp
C3 ( 3 điểm)
C3( 1 điểm)
4 điểm
Tổng số
1 điểm
5 điểm
3 điểm
1 điểm
10 điểm
A. Đề bài.
Câu1. Kể tên các nớc trong khu vực Đông Nam A
Câu 2. Trình bầy diễn biến cách mạng Tân Hợi.
Câu3. Trình bầy ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa- ri. Vì sao nói Công xã Pa- ri là nhà nớc kiểu mới
B. Biểu điểm và đáp án.
Câu 1 (1 điểm).Kể được 11 nớc ĐNA đựơc 1 điểm.
Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia, Thái Lan, Xin- Ga -Po, Mi-an -ma, Brunây, Pi –lip –pin, Đông ti mo, Ma lay xi a, In - đô-nê –xi- a
Câu 2.( 5 điểm) Diễn biến cách mạng Tân Hợi.
Tháng 8/1905 Tôn Trung Sơn thành lập TQ đồng minh hội và đề ra học thuyết Tam dân nhằm đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, thực hiện bình đẳng về ruộng đất.( 1,5 điểm)
-Dới sự lãnh đạo của ĐMH cuộc knbùng nổ giành thắng lợi ở Vũ Xương ( 10/10/1911)( 1 điểm)
- Phong trào CM lan rộng nhanh chóng sang tất cả các tỉnh miền Nam và tiến dần lên miền Bắc. Cuối cùng chính phủ Mãn Thanh sụp đổ.( 1 điểm)
-Ngày 29/12/1911 chính phủ lâm thời thành lập ở Nam Kinh thành lập Trung Hoa dân quốc. Tháng 2/1912 Viên Thế khải – vốn là một đại thần của nhà Thanh, lên thay Tôn Trung sơn làm Tổng thống. Cách mạng coi nh đã kết thúc.( 1,5 điểm).
Câu 3.( 4 điểm)
+ý nghĩa ls và bài học kinh nghiệm của Công xã pa- ri.( 3 điểm)
- Tuy chỉ tồn tại 72 ngày , nhng công xã pa- ri có ý nghĩa thực sự lớn lao.Công xa là h/a của một chế độ mới, là xh mới, là sự cổ vũ nhân dân lđ toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranhcho một tơng lai tốt đẹp hơn
- Bài học .Cách mạng vs muốn thắng lợi phải có Đảng cm chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, phảikiên quyết trấn áp kẻ thù, xd nhà nớc của dân , do dân và vì dân.
+ Công xã Pa- ri là nhà nớc kiểu mới. ( 1 điểm)
Vì đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lđ, đảm bảo quyền làm chủ cuả nhân dân.
 Người ra đề .
 Nguyễn Thị Huyền.

Tài liệu đính kèm:

  • doclich_su_8.doc