Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh lớp 9 THCS năm học 2009 - 2010 môn thi: Lịch Sử

Sắp xếp lại các sự kiện chủ yếu của lịch sử Việt Nam cho tương ứng với các mốc thời gian trong bảng kê dưới đây (Thí sinh lập lại bảng kê):

Thời gian Sự kiện

Năm 1010 Nhà Lý tổ chức khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại

Năm 1054 Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập

Năm 1075 Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt

Năm 1789 Lý Công Uẩn dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành Thăng Long

Năm 1804 Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, đánh tan quân xâm lược Thanh

Năm 1945 Gia Long đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam

Câu 2: (3.0 điểm). Trình bày nội dung cơ bản của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Vì sao những đề nghị cải cách này không thực hiện được ?

Câu 3: (3.5 điểm). Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã có những công lao to lớn nào đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn lịch sử từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 ?

Câu 4: (3.0 điểm). Thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 xuất hiện vào lúc nào? Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì khi thời cơ xuất hiện? Hãy nhận xét chủ trương đó của Đảng.

 

doc 1 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 09/03/2020 Lượt xem 169Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh lớp 9 THCS năm học 2009 - 2010 môn thi: Lịch Sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
	CÀ MAU	NĂM HỌC 2009-2010
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Môn thi: Lịch sử
	Ngày thi: 04 – 04 – 2010
	Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Caâu 1: (3.0 ñieåm). Sắp xếp lại các sự kiện chủ yếu của lịch sử Việt Nam cho tương ứng với các mốc thời gian trong bảng kê dưới đây (Thí sinh lập lại bảng kê):
Thời gian
Sự kiện
Năm 1010
Nhà Lý tổ chức khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại
Năm 1054
Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập
Năm 1075
Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt
Năm 1789
Lý Công Uẩn dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành Thăng Long
Năm 1804
Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, đánh tan quân xâm lược Thanh
Năm 1945
Gia Long đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam
Câu 2: (3.0 điểm). Trình bày nội dung cơ bản của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Vì sao những đề nghị cải cách này không thực hiện được ?
Câu 3: (3.5 điểm). Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã có những công lao to lớn nào đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn lịch sử từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 ?
Câu 4: (3.0 điểm). Thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 xuất hiện vào lúc nào? Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì khi thời cơ xuất hiện? Hãy nhận xét chủ trương đó của Đảng.
Câu 5: (2.5 điểm). Chứng minh chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.
Câu 6: (2.0 điểm). Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức ASEAN ? Vì sao ?
Câu 7: (3.0 điểm). Thế nào là “chiến tranh lạnh” ? Nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó.
------------- HEÁT --------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HSG 21_12264033.doc