Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

- Thiên nhiên bao gồm: không khí bầu trời, sông, suối, rừng cây, đồi, núi, động - thực vật… - Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người - Con người cần phải bảo vệ thiên nhiên, sống gần gũi và hòa nhập với thiên nhiên