Giáo án Âm nhạc - Trường Tiểu Học Xã Tân Ân - Tuần 28

I. MỤC TIÊU:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.

- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

* HS khá giỏi: Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp

 * Nội dung giáo dục: Giáo dục Hs phải biết siêng năng trong học tập và trong công việc khi ở nha.

 Qua bài hát giáo dục các em yêu hoà bình.

 Giúp các em biểu diễn tự tin mạnh dạng trong học tập.

 

doc 11 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 480Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Âm nhạc - Trường Tiểu Học Xã Tân Ân - Tuần 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 1 
 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: CÁI BỐNG, HOÀ BÌNH CHO BÉ 
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* HS khá giỏi: Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp
 * Nội dung giáo dục: Giáo dục Hs phải biết siêng năng trong học tập và trong công việc khi ở nha.
 Qua bài hát giáo dục các em yêu hoà bình.
 Giúp các em biểu diễn tự tin mạnh dạng trong học tập.
 II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2: Ôn tập 2bài hát: Cái Bống, Hoà bình cho bé.
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh ôn lại bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi uấn nắn cho học sinh
 - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm nhóm 1 gõ đệm nhóm 2 hát và đổi ngược lại.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoạt động 3: Hát và vận động theo nhạc
 - Giáo viên thực hiện mẫu
 - Giáo viên cho học sinh thực hiện từng động tác
 - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát và vận động theo nhạc
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm vừa hát vừa vận động theo nhạc.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Học sinh ôn lại bài hát 
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh nhóm 1, nhóm 2 thực hiện
 - Học sinh thực hiện
 - Học sinh quan sát
 - Học sinh thực hiện động tác múa phụ hoạ
 - Học sinh hát và vận động phụ hoạ
 - Học sinh các nhóm ôn luyện
 - Học sinh thực hiện
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 2 
HỌC HÁT : BÀI CHÚ ẾCH CON
 Nhạc và lời: Phan Nhân
 : 
I. MỤC TIÊU:
 - Biết hát theo giai điệu và lời ca lời 1.
 - Biết hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. 
* Học sinh khá giởi: Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp
* Nội dung giáo dục: Qua bài hát giúp các em yêu thích môn học và xiêng năng học tập.
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
Cho HS khới động giọng theo âm mi
b) Hoạt động 2: Dạy bài hát: Chú ếch con.
 - Giáo viên giới thiệu bài hát
 - Giáo viên hát mẫu
 - Giáo viên dạy học sinh hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài.
 - Giáo viên cho các em hát ghép toàn bài.
 - Giáo viên theo dỡi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Gọi một số em cá nhân lên hát và biểu diễn.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoạt động 3: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm.
 - Giáo viên thực hiện mẫu.
Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi
 * * *
mắt tròn. Chú ngồi học bài một ...
 * * * 
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát kết hợp gõ đệm bài hát theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm ôn luyện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
 - Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs thực hiện
- Học sinh theo dõi lắng nghe
 - Học sinh hát từng câu nối tiếp
 - Học sinh hát ghép toàn bài
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện
- Học sinh quan sát
- Học sinh hát và gõ đệm theo pách
 - Học sinh các nhóm ôn luyện và gõ đệm theo phách
 - Học sinh thực hiện 
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 3 
 ÔN TẬP BÀI HÁT: TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH
 TẬP KẺ KHUÔNG NHẠC VÀ VIẾT KHOÁ SON
I. MỤC TIÊU:
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
 - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
* HS khá giỏi: Tập kẻ khuông nhạc và viết khóa son.
* Nội dung giáo dục: Giúp HS kiến thức về âm nhạc biết vẽ khóa son và khuông nhạc. 
Mạnh dạng tự tin trong môn học.
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một số động tác minh họa đơn giản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1 : Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2 :
* Ôn tập bài hát Tiếng hát bạ bè mình
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh ôn lại bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi uấn nắn cho học sinh
 - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm nhóm 1 gõ đệm nhóm 2 hát và đổi ngược lại.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
* Hát và vận động theo nhạc
 - Giáo viên thực hiện mẫu
 - Giáo viên cho học sinh thực hiện từng động tác
 - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát và vận động theo nhạc
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm vừa hát vừa vận động theo nhạc.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c, Hoạt động 3: Kẻ khuông nhạc, viết khóa son
 - Gv kẻ khuông nhạc mẫu
 - Cho học sinh kẻ lại
 - Gv viết khóa son mẫu
 - Cho học sinh kẻ lại.
 - Gọi một vài em lên bảng vẽ lại
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- Hs thực hiện
- Hs quan sát
 - Học sinh ôn lại bài hát 
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh nhóm 1, nhóm 2 thực hiện
 - Học sinh thực hiện
 - Học sinh quan sát
 - Học sinh thực hiện động tác múa phụ hoạ
 - Học sinh hát và vận động phụ hoạ
 - Học sinh các nhóm ôn luyện
 - Học sinh thực hiện
- Hs quan sát
- Hs thực hiện
- Hs quan sát
- Hs thực hiện
- Cá nhân thực hiện
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 4 
 HỌC HÁT: BÀI THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN
 Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
I. MỤC TIÊU:
 - Biết hát theo giai điệu và lời 1.
 - Biết hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* HS khá giỏi: 
 - Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
 - Biết gõ đệm theo phách theo nhịp.
* Nội dung giáo dục: Giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước yêu hòa bình,phải biết giữ gìn bảo vệ đất nước.
Qua bài hát giáo dục các em thêm yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
Cho HS khới động giọng theo âm mi
b) Hoạt động 2: Dạy bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan
 - Giáo viên giới thiệu bài hát
 - Giáo viên hát mẫu
 - Giáo viên dạy học sinh hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài.
 - Giáo viên cho các em hát ghép toàn bài.
 - Giáo viên theo dỡi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Gọi một số em cá nhân lên hát và biểu diễn.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoạt động 3: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm.
 - Giáo viên thực hiện mẫu
Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em
 * * * * 
kết đoàn, biên giới sâu khôn ngăn ...
 * * * *
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát kết hợp gõ đệm bài hát theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm ôn luyện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
 - Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs thực hiện
- Học sinh theo dõi lắng nghe
 - Học sinh hát từng câu nối tiếp
 - Học sinh hát ghép toàn bài
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện
- Học sinh quan sát
- Học sinh hát và gõ đệm theo pách
 - Học sinh các nhóm ôn luyện và gõ đệm theo phách
 - Học sinh thực hiện 
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 5 
 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO, EM VẪN 
NHỚ TRƯỜNG XƯA.
 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp một số động tác phụ họa đơn giản.
* HS khá giỏi:
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
- Biết gõ đệm theo phách , theo nhịp
 * Nội dung giáo dục: Giáo dục học sinh yêu quê hương Đất nước,yêu trường yêu lớp quý mến bạn bè đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau trong học tập.
Qua bài hát giúp học sinh mạnh dạng tự tin biểu diễn
 II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một số động tác phụ họa
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2:
* Ôn tập 2 bài hát: Đất nước tươi đẹp sao, Em vẫn nhớ trường xưa.
- Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát ôn lại lần lượt 2 bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
* Giáo viên cho các em học sinh hát và vận động theo nhạc.
 - Giáo viên hướng dẫn từng động tác cụ thể.
- Gv cho học sinh thực hiện lại
 - Kiểm tra một số em cá nhân lên hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc
- Giáo vên đọc diễn cảm câu chuyện.
 - Giáo viên gọi học sinh đọc lại câu chuyện.
 - Giáo vên cho học sinh trả lời câu hỏi:
 ? Bettoven đã được nghe bản Sô nát ánh trăng trong hoàn cảnh nào ?
 ? Hai cha con ông lão đánh giày đã có được vé xem phim như thế nào ?
 * Giáo viên kể tóm tắt lại nội dung câu chuyện.
 => Qua câu chuyện này giáo dục các em trân trọng cuộc sống lao động và tình yêu thương con người .
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
 - Tập thể hát
- HS thực hiện
 - Học sinh ôn lại bài hát
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh hát và vận động theo nhạc
- Hoc sinh quan sát
 - Học sinh thực hiện
 - Cá nhân thực hiện
 - Hs lắng nghe
 - Hs đọc
 - Hs trả lời
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
KIỂM DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
Nội dung:. 
Số lượng:.
Hình thức:
Ý kiến:
KIỂM DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG
Nội dung:. 
Số lượng:.
Hình thức:
Ý kiến:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 28 Lớp1 - 5.doc