Giáo án dạy học - Một số vấn đề của Châu Phi

Nội dung chương trình các môn học được tích hợp trong chủ đề.

A, Để góp phần giúp cho HS hiểu được rõ hơn về châu Phi: về tiềm năng , kinh tế xã hội cũng như lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi qua các giai đoạn, chủ đề “ Châu Phi” được xây dựng từ các môn.:

-Môn Địa lý: từ bài 5 tiết 1: Các vấn dề của Châu Phi

-Môn Lịch sử :từ 2 bài: Châu Phi và Mĩ la tinh từ 1945 cho đến nay và bài 5 lớp 11 : Châu Phi và khu vực MỸ La Tinh thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Như vậy các bài học và các mục trong bài học nêu trên sẽ được dạy ở chuyên đề Một Số vấn Đề của Châu Phi.

 

docx 30 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 304Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học - Một số vấn đề của Châu Phi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u khi hoàn thành xong dự án.
CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Chuẩn bị của giáo viên
-Giấy A0, bút dạ để học sinh thảo luận, xác định chủ đề cần tìm hiểu.
-Các tài liệu cần thiết để giới thiệu cho HS.
-Phiếu học tập định hướng.
-Kế hoạch làm việc nhóm.
-Phiếu đánh giá cá nhân.
-Phiếu đánh giá báo cáo trình bày.
-Báo cáo tổng kết.
2. Chuẩn bị của học sinh.
 -Sách vở, đồ dùng học tập.
 -Các loại tư liệu thu thập qua Internet, thư viện, 
 - Thiết bị trình bày sản phẩm.
 -Các ấn phẩm do HS tự thiết kế.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
Tuần 1, tiết 1.
 Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG VÀ GIAO NHIỆM VỤ.
Mục tiêu:
-Giới thiệu được chủ đề .
-Xây dựng được các nội dung cần tìm hiểu.
-Thành lập được các nhóm theo sở thích.
-Phổ biến nhiệm vụ cho các nhóm.
-Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm.
 2.Thời gian: Tuần 1, tiết 1.
 3. Cách thức tổ chức hoạt dộng:
*Bước 1: Khởi động, tạo hứng thú cho hs
Trò chơi1: 
Thể loại:     Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng, có nhiều người tham dự.
Mục đích: +Tạo hứng thú trước học tập
 + Rèn luyện sự chú ý .
Luật chơi:   * HS ngồi tại chỗ. GV đọc tên các quốc gia, HS nói nhanh tên châu Lục
                     *Ai sai thì chịu phạt. 
Trò chơi 2: 
Mục đích:    Rèn luyện sự chú ý, hướng học sinh tới nội dung chuyên đề dạy học.
Luật chơi: +  GV chiếu đoạn video.HS xem xong sẽ viết tên châu lục 
-GV nêu vấn đề: Châu Phi một châu lục cổ, một châu lục được mệnh danh là ‘ Lục địa đen” nhưng đã từng có một nền văn minh sông Nin rực rỡ”. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy. Qua chủ đề sẽ học hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng lý giải điều này. Đó là chủ đề một ssoo vấn đề của Châu Phi.
*Bước 2: GV nêu mục tiêu bài học.
Bước 2: Xác định nội dung của chủ đề và phân nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm.
-GV và HS cùng nhau thảo luận để xác định nội dung của chuyên đề( nội dung của chủ đề phải gắn với mục tiêu về kiến thức bài học):
+Chủ đề 1: Tiềm năng phát triển kinh tế ở Châu Phi.
 +Chủ đề 2: Lịch sử đấu tranh và giải phóng dân tộc ở Châu phi qua các giai đoạn.
+Chủ đề 3:. Một số vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Châu phi.
-Sau khi xác định chủ đề, HS cùng sở thích sẽ chung nhau một chủ đề, hoặc GV phân 3 nhóm ngẫu nhiên( chú ý không để lệch quá về số lượng thành viên giữa các nhóm). Các nhóm bầu nhóm trưởng điều hành.
Bước 3: GV phát phiếu học tạp định hướng, phiếu đánh giá cá nhân, phiếu đánh giá sản phẩm cho các nhóm
Bước4: Kí hợp đồng sản phẩm( phụ lục kèm theo)
4.Sản phẩm: 
-Thành lập được các nhóm HS. Các nhóm đã bầu được nhóm trưởng.
-Các nhóm tham gia kí kết hợp đồng học tập với GV và bước đầu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ.
HOẠT ĐỘNG II: Hướng dẫn các nhóm xây dựng kế hoạch làm việc.
 1.Mục tiêu:
-Các nhóm dưới sự hướng dẫn của GV sẽ thảo luạn về chủ đề được giao, xây dựng đề cương nghiên cứu cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án.
-Các nhóm xác định được những cần làm, thòi gian dự kiến, vaatl liệu,Phuong pháp tiến hành.
-Rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm.
-Góp phần hình thành kĩ năng thu thập thông tin, kĩ năng viết báo cáo
2. Thời gian: Tuần 1, tiết 1.
3. Cách thức tổ chức hoạt động.
.* 1: Các nhóm dưới sự hướng dẫn của GV sẽ thảo luận về chủ đề đã chọn, phác thảo đề cương nghiên cứu .
-GV cầnđịnh hướng cho HS những nội dung chính cần có trong mỗi chủ đề như sau
*2:GV hướng dẫn HS phác thảo kế hoạch làm việc của nhóm
+Dự kiến thời gian: 3 tuần( chú ý nhiệm vụ cho từng tuần), ví dụ
 Thời gian
Công việc
Tuần 1
Tuần 2
Tuần3
Tìm kiếm và thu thập tài liệu, phân tích và xử lý thông tin
*
Viết báo cáo
*
Trình bày sản phẩm
*
 Thu thập tài liệu: GV và HS xác định các nguồn tài liệu cần khai thác và nơi có thể tìm kiến các tài liệu để thực hiện dự án. Yêu cầu của tài liệu là phải làm rõ được nội dung của dự án.Cách ghi chép và trích dẫn tài liệu tham khảo, đặc biệt tài liệu trên internet cần ghi rõ ngày đăng.
Cáctrang Web:
 Xử lý thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu: GV lưu ý HS , trong quá trình xử lý thông tin cần bám vào câu hỏi định hướng để làm rõ vấn đề nghiên cứu( GV đưa “phiếu học tập định hướng”- phụ lục 2) cho các nhóm)
 Viết báo cáo bằng văn bản theo cấu trúc đề cương đã thảo luận, bổ sung thêm lược đồ, tranh ảnh, video để báo cáo thêm phong phú( GV đưa ra mẫu “phiếu đánh giá bài báo cáo”- phụ lục 4)- lưu ý rằng mẫu phiếu này sẽ là cơ sở đánh giá kết quả nghiên cứu của các nhóm).
Trình bày sản phẩm: Báo cáo bằng văn bản và bài thuyết trình của nhóm( bài thuyết trình có thể làm trên máy, sơ dồ tư duy, báo ảnh, kịch bản) Khuyến khích HS trình bày sáng tạo.
Lưu ý:
- GV hướng dẫn cách phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm: có thể phân theo hai cách:
 + Theo nhiệm vụ nghiên cứu và tập hợp tư liệu theo từng loại( văn bản, lược đồ, biểu đồ, số liệu, video)
+ Theo nhiệm vụ nghiên cứu và tổng hợp thông tin theo nội dung của đề cương.
( GV phát mẫu “kế hoạch làm việc nhóm’-phụ lục 1)và “phiếu đánh giá cá nhân khi làm việc nhóm”- phụ lục 3)
+GV có thể cho HS đăng ký lịch để hỗ trợ về công nghệ, về xây dựng sản phẩm.
Sản phẩm.
-Đề cương chi tiết cho từng chủ đề của các nhóm.
-Ké hoạch làm việc và bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên của các nhóm.
HOẠT ĐỘNG 3 : Thực hiện dự án( Tuần 2- tiết 2)
Mục tiêu: HS làm việc cá nhân và theo nhóm theo kế hoạch đã đề ra:
-Thu thập thông tin.
-Xử lý thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu
-Viết báo cáo và chuẩn bị trình bày trước lớp.
 2. Thời gian: HS tự sắp xếp và thực hiện nhiệm vụ.
 3, Cách thức tổ chức:
-GV yêu cầu các nhóm trưởng báo cáo tiến độ, nêu khó khăn vướng mắc và đề xuất.
-GV giúp đỡ các nhóm qua mộtsố gợi ý
-Các thành viên thông qua báo cáo của nhóm, góp ý chỉnh sửa bc của nhóm.
Hoạt động 4: Trình bày sản phẩm trước lớp (Tuần 3- tiết 3)
-Các nhóm lên thuyết trình.
Hoạt động 5: Đánh giá ( Tuần 3- tiết 3)
-GV tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.
-Các nhóm nộp lại sản phẩm và “phiếu đánh giá bài báo cáo trình bày”, phiếu “đánh giá cá nhân khi làm việc nhóm”
-Gv tổng kết, đánh giá về:
+ Phương pháp tiến hành
+Thái độ làm việc
+Nội dung và kết quả của các vấn đề nghiên cứu đã được đặt ra, 
+Trình bày của các nhóm
Phụ lục 4
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO TRÌNH BÀY.
Nội dung trình bày:
Tên nhóm:
 Thang điểm: 1=Kém; 2=Yếu; 3=Khá; 4=Tốt; 5=xuất sắc 
 ( Khoanh tròn điểm cho từng mục)
Tiêu chí
Yêu cầu 
Điểm
1
2
3
4
5
Bố cục
1
Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn
2
Giới thiệu được cấu trúc của phần trình bày
3
Cấu trúc mạch lạc, lô gic
4
Nội dung phù hợp với tiêu đề
5
Nộ dung chính rõ ràng, khoa học
Nội dung
6
Các ý chính có sự liên kết rõ ràng, 
7
Có liên hệ với thực tiễn
8
Có kết nối với kiến thức đã học
9
Sử dụng kiến thức liên môn
Lời nói , cử chỉ
10
Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi
11
Phát âm rõ ràng
12
Người trình bày thể hiện cảm hứng
13
Giọng to, rõ , khúc triết
14
Âm lượng vừa phải, đủ nghe
15
Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lý
16
Có giao tiếp bằng mắt với người dự
17
Thể hiện sự tự tin, nhiệt tình khi trình bày
Sử dụng công nghệ
18
Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao
19
Phông chữ, màu chữ cỡ chữ hợp lý
20
Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc
Tổ chức, tương tác
21
Cách dẫn dắt gây chú ý
22
Có nhiều HS trong nhóm tham gia trình bày
23
Phối hợp nhịp nhàng giữa diễn giảng với trình chiếu
24
Trả lời hết các câu hỏi thêm của người dự
25
Phân bố thời gian hợp lý
Điểm trung bình ( Cộng tổng điểm chia 25 nếu sử dụng công nghệ, chia cho 22 nếu không sử dụng công nghệ)
 Chữ ký người đánh giá
Phụ lục 1
 KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
THÔNG TIN CHUNG
Tên nhóm:
Chủ đề nghiên cứu của nhóm:
Nhóm trưởng: Thư kí:
Phân công công việc:
STT
Họ và tên
Công việc được giao
Thời hạn hoàn thành
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
QUY ĐỊNH LÀM VIỆC NHÓM
3.Qui định về giờ giấc
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Qui định về tiến độ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................5. Qui định về trách nhiệm của cá nhân
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Qui định về trách nhiệm của cả tập thể
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chữ ký của các thành viên trong nhóm
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG
NHÓM 1: TÌM HIỂU VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN Ở NƯỚC TA
Tên nhóm: 
Các thành viên: --------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ - -
 -----------------------------------------------------
 -------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ -
 -----------------------------------------------------
Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu, kết hợp bài 14, 15 –SGK Địa lý 12 và hiểu biết thực tế, hãy trả lời câu hỏi:
CÂU HỎI
NÔI DUNG
1
Nêu tình tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Nguyên nhân? Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học.
2
Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất. Nguyên nhân? và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và đồng bằng ở nước ta
3
Tình trạng tài nguyên nước,tài nguyên khoáng sản và
 một số nguyên khác. Biện pháp bảo vệ
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG
NHÓM 2: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG, CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA
Tên nhóm: 
Các thành viên: --------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ - -
 -----------------------------------------------------
 -------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ -
 -----------------------------------------------------
-
Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu, kết hợp bài 14, 15 –SGK Địa lý 12 và hiểu biết thực tế, hãy trả lời câu hỏi:
CÂU HỎI
NÔI DUNG
1
Vấn đề chủ yếu để bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Tại sao?
2
Nêu các biện pháp của bản thân trong việc bảo vệ môi trường?
3
Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên , môi trường.
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG
NHÓM 3: TÌM HIỂU CÁC THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Ở NƯỚC TA
Tên nhóm: 
Các thành viên: --------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ - -
 -----------------------------------------------------
 -------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ -
 -----------------------------------------------------
Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu, kết hợp bài 14, 15 –SGK Địa lý 12 và hiểu biết thực tếhãy trả lời câu hỏi:
CÂU HỎI
NÔI DUNG
1
Hãy cho biết thời gian hoạt dộng, hậu quả của bão ở VN, biện pháp phòng chống. 
2
Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán, động đất ở nước ta, Hậu quả. Cần làm gì để giảm nhẹ tác hại của thiên tai này?
3
Các thiên tai thường xảy ra ở địa phương nơi em ở. Biện pháp hay kinh nghiệm của bản thân về phòng chống các thiên tai đó. 
Phụ lục 3
 PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM
Nội dung tham gia: 
Tên thành viên:
 Thang điểm: 1=Kém; 2=Yếu; 3=Khá; 4=Tốt; 5=xuất sắc 
 ( Khoanh tròn điểm cho từng mục)
Tiêu chí
Yêu cầu 
Điểm
1
2
3
4
5
Thái dộ học tập
1
Tuân thủ theo điều hành của GV
2
Thể hiện sự hứng thú với nhiệm vụ được giao
3
Tích cực, tự giác trong học tập
4
Thể hiện sự ham hiểu biết
Tổ chức tương tác
5
Tuân thủ theo điều hành của GV
6
Thể hiện sự hứng thú với nhiệm vụ được giao
7
Tích cực, tự giác trong học tập
8
Thể hiện sự ham hiểu biết
Bố cục
1
Sản phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng
2
Có thể thực hiện được tất cả các giai đoạn
Điểm trung bình ( Cộng tổng điểm và chia cho 10)------------------
 Chữ kí người đánh giá
-Diện tích rộng, giàu tài nguyên, là 1 trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại
-Kinh tế: Nông nghiệp và thủ công nghiệp là chủ yếu
-Cuối thế kỷ XIX, khi đã hoàn thành xong kênh đào Xuy-ê, các nước tư bản đẩy mạnh xâm lược châu Phi -> đến đầu thế kỷ XX thì hoàn thành
b. Sự cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân phương Tây
-> Là nguyên nhân các phong trào đấu tranh của nhân dân chuaau Phi diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt
c. Các phong trào đấu tranh
-An-giê-ri: dưới sự lãnh đạo của Áp-đen-ca-đe (1830-1847)
-Ai Cập: sự lãnh đạo của Ác-mét-a-ra-bi...
->Kết quả: đều thất bại
-Nguyên nhân thất bại: do so sánh lực lượng,trình độ thấp
-Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu nước bất khuất chống xâm lược
2. Khu vực Mỹ La-Tinh
a. Khái quát
-Từ Mê-hi-cô đến Nam Mĩ
-Tài nguyên phong phú
-Từ thế kỷ XVI khu vực này là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đầu Nha -> Phong trào đấu tranh của nhân dẫn diễn ra quyết liệt -> Nhiều nước đã dành được độc lập 
b. Các phong trào đấu tranh
-Ha-i-ti: Dành độc lập 1804
-Ác-hen-ti-na: Dành độc lập 1816...
c. Chính sách của Mỹ đối với Mỹ La-Tinh
-Chính sách:
+1823: đưa ra học quết "Mơn-rô" 
+1889: Mỹ đã thành lập nên liên Mỹ
+1898: Gây chiến tranh với Tây Ban Nha -> chiếm được 1 số nước
+Đầu thế kỷ XX: Mỹ đưa ra chính sách "ngoại giao đồng đo-la'', và "cái gậy lớn" 
-Mục đích: Biến Mỹ La-Tinh thành "sân sau" của Mỹ
-> Nhân dân Mỹ-La-tinh lại tiếp tục đấu tranh chống Mỹ
Phụ lục 4
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO TRÌNH BÀY.
Nội dung trình bày:
Tên nhóm:
 Thang điểm: 1=Kém; 2=Yếu; 3=Khá; 4=Tốt; 5=xuất sắc 
 ( Khoanh tròn điểm cho từng mục)
Tiêu chí
Yêu cầu 
Điểm
1
2
3
4
5
Bố cục
1
Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn
2
Giới thiệu được cấu trúc của phần trình bày
3
Cấu trúc mạch lạc, lô gic
4
Nội dung phù hợp với tiêu đề
5
Nộ dung chính rõ ràng, khoa học
Nội dung
6
Các ý chính có sự liên kết rõ ràng, 
7
Có liên hệ với thực tiễn
8
Có kết nối với kiến thức đã học
9
Sử dụng kiến thức liên môn
Lời nói , cử chỉ
10
Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi
11
Phát âm rõ ràng
12
Người trình bày thể hiện cảm hứng
13
Giọng to, rõ , khúc triết
14
Âm lượng vừa phải, đủ nghe
15
Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lý
16
Có giao tiếp bằng mắt với người dự
17
Thể hiện sự tự tin, nhiệt tình khi trình bày
Sử dụng công nghệ
18
Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao
19
Phông chữ, màu chữ cỡ chữ hợp lý
20
Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc
Tổ chức, tương tác
21
Cách dẫn dắt gây chú ý
22
Có nhiều HS trong nhóm tham gia trình bày
23
Phối hợp nhịp nhàng giữa diễn giảng với trình chiếu
24
Trả lời hết các câu hỏi thêm của người dự
25
Phân bố thời gian hợp lý
Điểm trung bình ( Cộng tổng điểm chia 25 nếu sử dụng công nghệ, chia cho 22 nếu không sử dụng công nghệ)
 Chữ ký người đánh giá
Phụ lục 1
 KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
THÔNG TIN CHUNG
Tên nhóm:
Chủ đề nghiên cứu của nhóm:
Nhóm trưởng: Thư kí:
Phân công công việc:
STT
Họ và tên
Công việc được giao
Thời hạn hoàn thành
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mẫu báo cáo
Số 2
10
QUY ĐỊNH LÀM VIỆC NHÓM
3.Qui định về giờ giấc
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Qui định về tiến độ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................5. Qui định về trách nhiệm của cá nhân
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Qui định về trách nhiệm của cả tập thể
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chữ ký của các thành viên trong nhóm
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG
NHÓM 1: TÌM HIỂU VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN Ở NƯỚC TA
Tên nhóm: 
Các thành viên: --------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ - -
 -----------------------------------------------------
 -------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ -
 -----------------------------------------------------
Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu, kết hợp bài 14, 15 –SGK Địa lý 12 và hiểu biết thực tế, hãy trả lời câu hỏi:
CÂU HỎI
NÔI DUNG
1
Nêu tình tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Nguyên nhân? Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học.
2
Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất. Nguyên nhân? và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và đồng bằng ở nước ta
3
Tình trạng tài nguyên nước,tài nguyên khoáng sản và
 một số nguyên khác. Biện pháp bảo vệ
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG
NHÓM 2: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG, CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA
Tên nhóm: 
Các thành viên: --------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------
 ------------------------------------------------ - -
 -----

Tài liệu đính kèm:

  • docxSP nhóm TB- Châu Phi.docx