Mẫu: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

Họ tên: JOHN ANTHONY BILMON

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15 tháng 12 năm 1950

Quốc tịch: Úc

Hộ chiếu số: E4118255 cấp ngày 25 tháng 02 năm 2014 tại Úc

Địa chỉ thường trú: 19 Cairo Street, South Coogee NSW 2034, Úc

Chỗ ở hiện tại: 86 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: +61 477 538 518/ + 84 904 409 541

Fax:

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 668Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Kính gửi: 	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
NHÀ ĐẦU TƯ
Nhà đầu tư thứ nhất: 
Họ tên:	JOHN ANTHONY BILMON
Giới tính: 	Nam
Sinh ngày: 	15 tháng 12 năm 1950 
Quốc tịch: 	Úc
Hộ chiếu số: 	E4118255 cấp ngày 25 tháng 02 năm 2014 tại Úc	
Địa chỉ thường trú: 	19 Cairo Street, South Coogee NSW 2034, Úc
Chỗ ở hiện tại: 	86 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: 	+61 477 538 518/ + 84 904 409 541
Fax: 	
Email: 	
Nhà đầu tư thứ hai:
Họ tên:	NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
Giới tính: 	Nữ
Sinh ngày: 	10 tháng 01 năm 1970 
Quốc tịch: 	Việt Nam
Hộ chiếu số: 	N1680307 cấp ngày 04 tháng 02 năm 2014 tại Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Sydney, Úc	
Địa chỉ thường trú: 	86 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 	86 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: 	+61 477 538 518/ + 84 904 409 541
Fax: 	
Email: 	
THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP 
Loại hình tổ chức kinh tế:	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn hai thành viên trở lên.
Vốn điều lệ: 1.100.000.000VNĐ (Một tỷ một trăm triệu Đồng Việt Nam), tương đương với khoảng 50.000USD (Năm mươi nghìn Đô la Mỹ), trong đó, Nhà đầu tư góp 1.045.000.000VNĐ (Một tỷ bốn mươi lăm triệu Đồng Việt Nam), tương đương với khoảng 47.500USD (Bốn mươi bảy nghìn năm trăm Đô la Mỹ), với tỷ giá danh nghĩa 01USD = 22.000VNĐ, bằng tiền mặt. 
Tỷ lệ vốn góp của từng nhà đầu tư:
STT
Tên nhà đầu tư
Số vốn góp 
Tỷ lệ (%)
VNĐ
Tương đương USD
1
JOHN ANTHONY BILMON
1.045.000.000
47.500 
95
2
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
55.000.000 
2.500 
5
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tên dự án đầu tư: Công Ty TNHH ForG Architects
Nôi dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo
NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của Hồ sơ đầu tư và các văn bản sao gửi cơ quan quản lý nhà nước.
Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
HỒ SƠ KÈM THEO
Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư;
Giải trình đáp ứng đủ điều kiện đầu tư;
Hợp đồng liên doanh giữa Ông JOHN ANTHONY BILMON và Bà NGUYỄN THỊ THANH NHÀN;
Xác nhận tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư;
Hồ sơ pháp lý cá nhân của Nhà đầu tư;
Hợp đồng thuê và hồ sơ pháp lý địa điểm thực hiện dự án; và
Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).
Làm tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015
----------------------------------------------------
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
----------------------------------------------------
JOHN ANTHONY BILMON

Tài liệu đính kèm:

  • docHS TLCT CO VDT NN1_12226274.doc