Giáo án Lịch sử 9 - Bài 10: Các nước Tây Âu

I. Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh hiểu được:

1/ Kiến thức :

- Những nét khái quát nhất của các nước Tây Âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

- Xu thế liên kết giữa các nước trong khu vực.

2 / Tư tưởng:

- Nhận thức mqh liên kết khu vực giữa các nước Tây Âu

- Mqh giữa Tây Âu và Mĩ sau cttg II , mqh giữa VN Và Tây Âutừ 1975 đến nay , từ 1995 hai bên kí hiệp định khung

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 1328Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Bài 10: Các nước Tây Âu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/10/2014	 	 Ngày dạy: 2/11/2014
Tiết 12: Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU
I. Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh hiểu được:
1/ Kiến thức :
- Những nét khái quát nhất của các nước Tây Âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
- Xu thế liên kết giữa các nước trong khu vực.
2 / Tư tưởng:
- Nhận thức mqh liên kết khu vực giữa các nước Tây Âu
- Mqh giữa Tây Âu và Mĩ sau cttg II , mqh giữa VN Và Tây Âutừ 1975 đến nay , từ 1995 hai bên kí hiệp định khung
3 / Kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và PP tư duy tổng hợp, phân tích, so sánh.
II. Phương tiện dạy học: Bản đồ chính trị thế giới, châu Âu
III- Tiến trình dạy học: 
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra BC: Em hãy nêu những thành tựu “Thần kỳ” của nền kinh tế Nhật Bản (từ 1945 đến nay) ? Nguyên Nhân nào dẫn đến sự phát triển ấy ?
3. Bài mới: Sau cttgII tình hình Tây Âu có nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc một trong những thay đổi to lớn là sự liên kết khu vực châu Âu trong tổ chức liern6 minh châu Âu ; là liên minh lớn I chặt chẽ nhầt và có sự thành công lớn về kinh tế chính trị trên thế giới.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
HĐ1:
Giáo viên: Giới thiệu vị trí các nước Tây Âu trên bản đồ...
? Trong chiến tranh thế giới thứ 2 tình hình kinh tế các nước Tây Âu như thế nào ? Hãy nêu dẫn chứng cụ thể ?(bị tàn phá nặng nề).
? Nguyên nhân nào dẫn đến nền kinh tế các nước Tây Âu kém phát triển ?
? Để phục hồi kinh tế các nước Tây Âu đã làm gì ?
 Chia nhom: 3 nhom
- NH1Kinh tế
- NH2 Về chính trị, chính phủ các nước Tây Âu đã làm gì?
? Em có NX gì về những chính sách này ? 
NH3Về đối ngoại,? =>Các nhom báo cáo 
? Em có nhận xét gì về báo cáo của giai cấp tư sản ở các nước Tây Âu ?
? Sau chiến tranh thế giới thứ 2 tình hình nước Đức ra sao ?
? Tháng 10/1990 diễn ra sự kiện gì ?
HĐ2:
? Sau chiến tranh, ở Tâu Âu có xu hướng gì?
? Các nước trong khu vực liên kết với nhau về mặt nào ?
? Mở đầu là sự ra đời của tổ chức nào ?
? Kể tên những thành viên tham gia ? và xác định trên bản đồ 6 nước đầu tiên tham gia.
? Theo em tại sao 6 nước này có thể liên kết với nhau ?
? Tiếp theo là những tổ chức nào ra đời ?
? Cộng đồng kinh tế châu Âu có chủ trương gì gì ?
HS trả lời
? Sự kiện gì vào 7/1967 ?
?Sau 10 năm chuẩn bị, các nước EC đã có quyết định gì ?
? Hội nghị đã thống nhất những nội dung gì ?
Quá trình phát triển: 1999: 15 ; 2004: 25 ; 2007: 27
I- TÌNH HÌNH CHUNG:
*Về kinh tế: Để phục hồi kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề, các nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo kế hoạch Mác-san (16 nước nhận viện trợ khoảng 17 tỉ USD trong những năm 1948-1951) → kinh tế được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.
*Về chính trị: 
- Thu hẹp quyền tự do, dân chủ.
- Xóa bỏ các cải cách tiến bộ.
- Ngăn cản phong trào công nhân và dân chủ.
- Củng cố thế lực của g/c TS cầm quyền.
*Về đối ngoại: 
-Tiến hành các cuộc CT tái chiếm thuộc địa. 
- Tham gia khối quân sự NATO, chạy đua vũ trang nhằm chống LX và các nước XHCN.
* Đức sau chiến tranh:
- Tháng 9/1949 thành lập CH Liên bang Đức.
- Tháng 10/1949 thành lập CH dân chủ Đức.
- Ngày 3/10/1990 thống nhất thành Cộng hòa Liên bang Đức.
II- SỰ LIÊN KẾT CÁC KHU VỰC:
*Sau chiến tranh, ở Tâu Âu xu hướng liên kết khu vực : 
- Tháng 4/1951 Cộng động than, thép châu Âu ra đời (6 nước): Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.
- Tháng 3/1957, “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” rồi “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) được thành lập. EEC chủ trương xoá bỏ dần hàng rào thuế quan, thực hiện tự do lưu thông hàng hoá, tư bản và nhân công giữa 6 nước.
- Tháng 7/1967“Cộng đồng châu Âu” (EC) ra đời trên cơ sở sáp nhập 3 cộng đồng trên..
- Sau 10 năm chuẩn bị, 12/1991 các nước EC họp hội nghị cấp cao tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan). Hội nghị đã thông qua 2 quyết định quan trọng là xây dựng một liên minh kinh tế và 1 liên minh chính trị, tiến tới 1 nhà nước chung châu Âu. Theo đòi hỏi của sự phát triển, “Cộng đồng châu Âu”, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) và từ ngày 1/1/1999 phát hành đồng tiền chung là ơrô (EURO)
-Tới nay EU là 1 liên minh chính trị lớn nhất TG có tổ chức chặt chẽ với 27 thành viên (2007)
4. Củng cố: Em hãy trình bày những nét chung nhất về Tây Âu (Sau 1945 đến nay) ?
 ? Xác định trên bản đồ 6 nước đầu tiên của EU ? 
5. Hướng dẫn về nhà : Họckỹ bài . Làm BT trong SGK,chuẩn bị trước bài 12

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_10_Cac_nuoc_Tay_Au.doc