Giáo án Lịch sử 9 - Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm được:

1 / Kiến thức :

- Phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở nước ta trong những năm 1919-1929

-GD tấm gương ĐĐ.HCM:

2 / Tư tưởng, tình cảm, thái độ : Bồi dưỡng lòng kính yêu và kháng phục các bậc tiền bối cách mạng : Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh , Tôn Đức Thắng , Phạm Hồng Thái

3 / Kĩ năng : Kỹ năng quan sát bản đồ, ảnh, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 1649Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gày soạn:28/11/2014	 	 Ngày dạy: 10/12/2014
Tiết 17: Bài 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)
I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm được:
1 / Kiến thức :
- Phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở nước ta trong những năm 1919-1929
-GD tấm gương ĐĐ.HCM: 
2 / Tư tưởng, tình cảm, thái độ : Bồi dưỡng lòng kính yêu và kháng phục các bậc tiền bối cách mạng : Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh , Tôn Đức Thắng , Phạm Hồng Thái
3 / Kĩ năng : Kỹ năng quan sát bản đồ, ảnh, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
II. Phương tiện dạy học: 
+ Nghiên cứu soạn bài.
+ Chân dung: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, 
+ Tài liệu GD tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
III. Tiến trình dạy học: 
1.Ổn định
2. Kiểm tra BC: Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào ? 
3. Giới thiệu bài mới:Xã hội VN bị phân hoá sâu sắc do ảnh hưởng của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân pháp thì tình hình thế giới sau cttg I có những tác động thuận lợi ntn tới CMVN ? phong trào CMVN phát triển ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài hôm nay.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
HĐ1:
? Dưới ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga, phong trào cách mạng thế giới đã có những biến đổi gì ?
? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trên thế giới đã diễn ra những sự kiện nào ?Những sự kiện đó đã có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ?
GD tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ảnh hưởng của CM/10 và và p/trào CMTG đến CMVN; phong trào y/nước và p/trào c/nhân.
HĐ2:
? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất PT dân tộc, dân chủ ở nước ta phát triển như thế nào ?
? Giai cấp tư sản dân tộc đã phát động các phong trào đấu tranh gì ?
? Các cuộc đấu tranh nhằm mục đích gì ?
? Để giành quyền lợi cho mình họ còn có những việc làm ?
? Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản mang tính chất gì ?
 ? Đặc diểm của phong troat Tiểu tư sản?
? Họ đã có những họat động dưới hình thức nào ? +Mục đích: 
? Trong các hoạt động này tiêu biểu là hoạt động nào ? (Nêu những hoạt động tiêu biểu ?).
? Mang tính chất gì ? (Xốc nổi, ấu trĩ).
? Phong trào dân tộc dân chủ (1919-1925) có những mặt tích cực gì ? ? Hạn chế ?
HĐ3:
? Em hãy trình bày các cuộc đấu tranh điển hình của công nhân Việt Nam (1919-1925) ?
Bối cảnh:
- Thế giới: Ảnh hưởng của phong trào thuỷ thủ
Pháp và Trung Quốc.
- Trong nước: 
+ Phong trào đấu tranh còn lẻ tẻ tự phát nhưng ý thức giai cấp cao hơn.
? Cuộc bãi công Ba Son có điểm gì mới trong phong trào đấu tranh của công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?
HS thảo luận
 (Phong trào đã kết hợp đấu tranh kinh tế với chính trị. Công nhân đấu tranh không chỉ về quyền lợi của mình mà còn thể hiện tình đoàn kết với công nhân và nhân dân lao động Trung Quốc Þ Mốc đánh dấu phong trào đấu tranh từ “Tự phát” Þ “Tự giác”.
? Em có nhận xét gì về phong trào công nhân (1919-1925) ?
? Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?
I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI:
 -Sự thắng lợi của CN tháng Mười Nga, phong trào cách mạng lan rộng khắp thế giới:
+ Tháng 3/1919 Quốc tế CS ra đời.
+ 12/1920 Đảng cộng sản Pháp ra đời .
+ Tháng 7/1921 ĐCS Trung Quốc.... 
→ tác động rất lớn đến CMVN.
II. PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI (1919-1925):
* Giai cấp tư sản dân tộc:
- Năm 1921: Phát động phong trào: chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa, chống độc quyền cảng Sài Gòn và chống độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì.
- Mục đích: Bênh vực quyền lợi cho GC mình.
- Tính chất: Cải lương thỏa hiệp.
* Các tầng lớp tiểu tư sản được tập hợp trong các tổ chức chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội phục Việtvới nhiều hình thức đấu tranh như:
+Xuất bản những tờ báo tiến bộ: Chuông rè, An Nam trẻKêu gọi quần chúng đấu tranh
+Tổ chức ám sát những tên trùm TD:
- 6/1924: Tiếng bom Phạm Hồng Thái.
- 1925: Phong trào đòi thả Phan Bội Châu.
-1926: Phong trào đòi để tang Phan Châu Trinh.
III. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (1919-1925):
 -Năm 1920 công nhân Sài Gòn-Chợ Lớn thành lập tổ chức Công hội (bí mật)
- Năm 1922: Công nhân viên chức các Sở Công thương ở Bắc kỳ đấu tranh  v v
- Tháng 8/1925 công nhân Ba Son bãi công nhằm ngăn cản tàu chiến Pháp chở binh lính sang đàn áp CM Tr Quốc.
Cuộc đấu tranh này đã đánh dấu 1 bước tiến mới của phong trào công nhân VN – g/c công nhân bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng
- Phong trào đấu tranh của công nhân (1919-1925) tuy đấu tranh còn lẻ tẻ mang tính chất tự phát nhưng ý thức giai cấp, chính trị ngày càng phát triển thể hiện qua cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
- Phong trào phát triển sổi nổi hơn: Các cuộc đấu tranh cụ thể nổ ra từ Bắc đến Nam. Mục đích đấu tranh  Þ ý thức giai cấp của phong trào công nhân phát triển nhanh chóng.
- Đấu tranh có tổ chức hơn “Công hội” bí mật (Sài Gòn).
- Chuyển từ đấu tranh kinh tế sang kết hợp giữa đấu tranh kinh tế và đấu tranh chính trị.
Þ Chứng tỏ bước phát triển cao hơn của phong trào công nhân sau chiến tranh.
4.Củng cố: Giáo viên khái quát lại ý chính của bài.
 BT : cho biết tên của người VN nào gắn với sự kiện lá cờ đỏ trên biển đen
 A . Nguyễn Ái Quốc B . Trần Phú
 C . Tôn Đức Thắng D . Phạm Hồng Thái
	5. Hướng dẫn về nhà : 
-Họcbài ,làm bài tập SGK
- ôn bài tốt chuẩn bị kiểm tra học kì.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_15_Phong_trao_cach_mang_Viet_Nam_sau_Chien_tranh_the_gioi_thu_nhat_1919_1925.doc