Giáo án Lịch sử 9 - Bài 6: Các nước Châu Phi

I. Mục tiêu bài học:

1 . Kiến thức :

- Tình hình chung của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai: cuộc đấu tranh giành độc lập và sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi.

- Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi.

 2 . Tư tưởng:

- GD tinh thần đoàn kết, tương trợ ,giúp đỡ và ủng hộ nhân dân châu phitrong đấu tranh giành độc lập chống đói nghèo, lạc hậu

3 . Kĩ năng : Rèn kĩ năng so sánh, đối chiếu , lập bảng thống kê các sự kiện ls kỹ năng sử dụng lược đồ châu Phi.

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 1217Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Bài 6: Các nước Châu Phi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết :7 Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I. Mục tiêu bài học: 
1 . Kiến thức :
- Tình hình chung của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai: cuộc đấu tranh giành độc lập và sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi.
- Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi.
 2 . Tư tưởng:
- GD tinh thần đoàn kết, tương trợ ,giúp đỡ và ủng hộ nhân dân châu phitrong đấu tranh giành độc lập chống đói nghèo, lạc hậu
3 . Kĩ năng : Rèn kĩ năng so sánh, đối chiếu , lập bảng thống kê các sự kiện ls kỹ năng sử dụng lược đồ châu Phi.
II. Phương tiện dạy học:
- Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc của châu Á, Phi, Mĩ La Tinh. Tranh ảnh
III. Tiến trình: 
1.Ổn định lớp.
2.Kiểm tra bài cũ : 
 Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ?
3. Bài mới: 
Châu phi là châu lục rộng lớn, dân số đông, sau cttgII ptđtr chống CNTD giành độc lập của các nước châu phi đã diễn ra sôi nỗi rộng khắp. đến nay hầu hết các nước châu phi đều đã giành được độc ... Đây là nội dung bai học hôm nay
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
HĐ1: Giáo viên: Giới thiệu các nước châu Phi trên lược đồ :
? Sau chiến tranh phong trào đấu tranh của khu vực này phát triển ra sao ?
? Tại sao phong trào nổ ra sớm nhất lại ở Bắc Phi ? 
? Em hãy nêu những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân châu Phi ?
? Sau khi giành được độc lập các nước châu Phi tiếp tục làm gì ? kết quả ?
? Bên cạnh những thành tựu đó nhân dân châu phi còn gặp phải những khó khăn gì ? dẫn chứng? 
? Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi xoá đói giảm nghèo ?
 (Gian khổ hơn cuộc đấu tranh giành độc lập).
HĐ2:
 GV Giới thiệu vị trí của Nam Phi 
? Hãy nêu một số nét về Cộng hoà Nam Phi 
HS nêu – GV tóm tắt.
? Trong hơn 3 thế kỷ chính quyền thực dân da trắng đã có chính sách gì đối với người da đen và da màu ở Nam Phi. ?
Giáo viên: Kể tên một số đạo luật.
? Trước những đạo luật đó người da đen và da màu phải sống ra sao ?
 Người da đen không có quyền tự do - dân chủ.
 HĐ3
? Em có nhận xét gì về tinh thần đấu tranh của người đất đai đen (Đấu tranh bất khuất, quả cảm).
? Sau khi giành được tự do nhân dân Nam Phi đã làm gì ?
? Việc Nen-xơn Man-đê-la trúng cử Tổng thống có ý nghĩa gì ?
? Chính quyền mới của Nam Phi đã làm gì để xây dựng đất nước ?
I- TÌNH HÌNH CHUNG:
-Sau chiến tranh TG.II phong trào GPDT diễn ra sôi nổi ở châu Phi sớm nhất ở Bắc Phi – nơi có trình độ phát triển cao
+ Cộng hoà Ai Cập 18/6/1953.
+ 1954-1962 nhân dân Angiêri đấu tranh vũ trang chống Pháp giành độc lập.
- 1960, 17 nước giành ĐL →Năm châu Phi
- Sau khi giành được độc lập các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xd đất nước và thu được nhiều thành tích. Tuy nhiên nhiều nước châu Phi vẫn trong tình trạng: đói nghèo, lạc hậu xung đột nội chiến, nợ nần....
- Những năm gần đây, Châu Phi thành lập nhiều tổ chức khu vực để các nước giúp đỡ, hợp tác cùng nhau, lớn nhất là Tổ chức thống nhất châu Phi – nay là LM CP(AU)
II- CỘNG HOÀ NAM PHI:
-Là nước nằm ở cực nam châu Phi, CH Nam Phi có DS là 43,2 triệu người (2002), trong đó có 75,2%.... Chế độ PBCT (A-pác-thai) kéo dài hơn 3 thế kỉ (kể từ 1662, khi người Hà Lan tới đây), đã thống trị cực kì tàn bạo đối với người da đen và da màu ở Nam Phi.
- Người da đen đã ngoan cường và bền bỉ đấu tranh chống chế độ PBCT. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội DT Phi”(ANC), người da đen đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. 1993, chế độ PBCT được tuyên bố xoá bỏ
- Tháng 4/1994 cuộc bầu cử đa chủng tộc lần đầu tiên được tiến hành và Nen-xơn Man-đê-la – được bầu và trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên ở CH Nam Phi.
- Ý nghĩa: Chế độ PBCT bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt sau hơn 3 thế kỷ tồn tại.
- Tháng 6/1996 chính quyền mới đưa ra chiến lược kinh tế vĩ mô.
* Mục đích: Phát triển sản xuất, cải thiện mức sống của người da đen, xoá bỏ “Chế độ Apácthai về kinh tế” còn tồn tại dối với người da đen.
4. Củng cố: 
- Gọi HS lên xác định vị trí châu Phi, của cộng hòa Nam Phi/ bản đồ
- So sanh phong trào cách mạng của châu Phi với phong trào cách mạng châu Á
 5. Hướng dẫn về nhà:
 Học bài cũ, chuẩn bị bài tiếp theo.Bài 7 Các nước Mỹ la tinh

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_6_Cac_nuoc_chau_Phi.docx