Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 13 - Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm được:

1 / Kiến thức :

-Hiểu được những nội dung cơ bản của quan hệ quốc tế từ 1945-199

- Sự hình thành trật tự thế giới mới, sự thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

- Những đặc điểm trong quan hệ quốc tế từ 1991 đến nay.

2 / Tư tưởng:

 - Giúp hs hiểu những nét khái quát lstg ½ TK. XX với những diễn biến phức tạp : đó là cuộc chiến traqnh gay gắt vì mục tiêu của loài người : hoà bình độc lập dân chủ hợp tác phát triển

3 / Kĩ năng : Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ tổng hợp, phân tích, nhận định những vấn đề lịch sử.

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 13 - Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 03/11/2015	 	 Ngày dạy: 10/11/2015
Tiết 13. Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm được:
1 / Kiến thức :
-Hiểu được những nội dung cơ bản của quan hệ quốc tế từ 1945-199
- Sự hình thành trật tự thế giới mới, sự thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
- Những đặc điểm trong quan hệ quốc tế từ 1991 đến nay.
2 / Tư tưởng:	
 - Giúp hs hiểu những nét khái quát lstg ½ TK. XX với những diễn biến phức tạp : đó là cuộc chiến traqnh gay gắt vì mục tiêu của loài người : hoà bình độc lập dân chủ hợp tác phát triển
3 / Kĩ năng : Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ tổng hợp, phân tích, nhận định những vấn đề lịch sử.
II. Phương tiên day học:
+ Bản đồ chính trị thế giới..1số tranh ảnh, tài liệu về LHQ
III. Tiến trình dạy-học: 
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra BC: Trình bày sự liên kết khu vực Tây Âu?
3. Bài mới: 
Giới thiệu: Sau cttg II trật tự tg mới được hình thành đó là trật tự 2 cực IANTA 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
HĐ1:
? Vào g/đ cuối của chiến tranh thế giới thứ II nguyên thủ 3 cường quốc là LX, Mĩ và Anh đã có cuộc gặp gỡ ở đâu? Hội nghị đã có quyết định gì ?
GV : Giới thiệu H22 
? Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa 2 cực là 2 cường quốc Liên Xô và MĨ. Cụ thể ? (phần chữ nhỏ)
? Sự hình thành trật tự thế giới 2 cực ?
? Em hãy nêu những điều kiện của Liên Xô ? (Phần chữ nhỏ).
Giáo viên: Toàn bộ những thỏa thuận trên trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới Þ Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu
GVHD : Tra cứu thuật ngữ về thế giới 2 cực trtong sgk.
HĐ2:	
GV: Hội nghị I-an-ta còn có 1 quyết định quan trong nữa là gì? 
?LHQ ra đời vào năm nào? 
Gv : gt H23 sgkt từ 24/4- 26/6/1945 HN đại biểu của 50 nước hợp tác ở sanfancicô(MĨ) thông qua hiến chương thành lập LHQ ( Hội Quốc Liên ) 24/10/1945 hiến chương bắt đầu có hiệu lực gồm 19 chương , 111 điều khoản và phương pháp hoạt động
? Nhiệm vụ của Liên hợp quốc là gì ?
? Liên hợp quốc đã có vai trò như thế nào ?
? Nước ta tham gia tổ chức này vào thời gian nào ? (9/1977)
? Em hãy nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết ?
HĐ3: 
? Sau chiến tranh thế giới thứ II Mĩ và Liên Xô xảy ra tình trạng gì ?
? Em hiểu như thế nào là chiến tranh lạnh.
? Mĩ đã thực hiện “Chiến tranh lạnh” như thế nào ?
? Trước tình hình đó Liên Xô và các nước XHCN đã làm gì ? (Tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ).
? Tình trạng chiến tranh lạnh đã dẫn đến hậu quả như thế nào ?
HĐ 4
? Sau bốn thập niên diễn ra “Chiến tranh lạnh” sự việc gì đã diễn ra ?
(Hòa hoãn, hòa dịu quốc tế Þ Đối đầu chuyển sang đối thoại).
? Tình hình thế giới chuyển biến và diễn ra theo các xu thế nào ?
? Em hiểu trật tự thế giới mới đa cực nhiều trung tâm là như thế nào ?
? Theo em xu thế chung nhất của thế giới hiện nay là gì. ?
? Nhiệm vụ to lớn của nước ta hiện này là gì?
I/ SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI:
- Vào g/đ cuối của chiến tranh thế giới thứ II, nguyên thủ 3 cường quốc là LX, Mĩ và Anh đã có cuộc gặp gỡ tại I-an-ta từ ngày 4 đến 11/02/1945. HN đã thông qua những quyết định quan trọng về phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu âu và châu Á giữa 2 cường quốc là LX và Mĩ.
* Châu Âu:
- Liên Xô: Đông Đức và phía Đông châu Âu.
- Mĩ và Anh: Tây Đức và phía Tây châu Âu.
* Châu Á: Mĩ và Anh chấp nhận những điều kiện của Liên Xô.
* Kết quả: Trật tự 2 cực I-an-ta hình thành.
II/ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN HỢP QUỐC:
-LHQ được chính thức thành lập vào 10/1945.
+Nhiệm vụ: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thực hiện hợp tác quốc tế về mọi mặt...
+Vai trò: duy trì hòa bình an ninh thế giới, đấu tranh xoá bỏ CNTD và CN phân biệt chủng tộc, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, XH...
-Ngày 24/10 hàng năm là ngày LHQ
+Việt Nam gia nhập LHQ vào 20/9/1977 là thành viên thứ 149.
III/ CHIẾN TRANH LẠNH:
Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN
* Biểu hiên: - Chạy đua vũ trang, thành lập các khối quân sự, tiến hành những cuộc chiến tranh cục bộ.
- Bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập chính trị.
* Hậu quả:
- Thế giới luôn căng thẳng.
- Hao tổn sức người, sức của.
IV/ THẾ GIỚI SAU “CHIẾN TRANH LẠNH”:
- Tháng 12/1989 Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”.
- Các xu hướng mới:
+ Hòa hoãn và hòa dịu trong QH quốc tế.
+ Thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
+ Dưới tác động của CM KH-KT, Các nước đều điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.
+ Từ đầu những năm 90, nhiều khu vực xảy ra các cuộc xung đột quân sự và nội chiến.
- Xu thế chung: Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển kinh tế.
4. Củng cố: 
 - Giáo viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.
 - Trật tự hai cực Ianta dã tác động như thế nào đến tình hình thế giới? 
5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 
- Học theo câu hỏi trong SGK.
- Đọc SGK bài 12-Chuẩn bị sưu tầm các hình ảnh tư liệu về các thành tựu của cuộc CM KHKT

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_12_Nhung_thanh_tuu_chu_yeu_va_y_nghia_lich_su_cua_cach_mang_khoa_hoc_ki_thuat.docx