Giáo án môn Âm nhạc 6 năm 2014 - 2015

I. MỤC TIÊU:

- H/s có khái niệm nghệ thuật Âm nhạc, biết môn Âm nhạc gồm có 3 phân môn: Hát; Nhạc lí - Tập đọc nhạc; Âm nhạc thưởng thức. Được ôn lại bài Quốc ca hát đúng giai điệu thuộc lời ca của bài hát.

- Rèn kĩ năng hát tập thể, hát đơn ca, tốp ca, lối hát hoà giọng.

- Xác định nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc đối với H/s.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Thuyết trình, truyền tai, truyền khẩu móc xích

III . CHUẨN BỊ:

- Nhạc cụ, bảng phụ, máy tính, máy chiếu.

- Một số bài hát, bản nhạc để minh hoạ trong tiết học.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

A. Ổn định tổ chức: (1)

 

doc 79 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 541Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc 6 năm 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 của một số loại trống.
D. Củng cố: (2’)	
- Nêu những cảm nhận sâu sắc nhất sau khi nghe giới thiệu về những nhạc cụ dân tộc phổ biến.
E. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Học bài và xem trước bài sau
V. rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 
 ——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 27/11/2014
Tiết 16: 	ôn tập
	I. Mục tiêu:
HS ôn lại 5 bài hát, 5 bài TĐN đã học và trình bày ở mức độ hoàn chỉnh, biết thể hiện một số động tác phụ hoạ một cách thành thạo. Ôn tập các kiến thức về âm nhạc thường thức đã học trong học kì I
- Rèn kĩ năng hát tập thể, hát đơn ca, tốp ca, lối hát hoà giọng, rèn kĩ năng đọc nhạc cho HS.
- Giáo dục học sinh yêu thích học tập
	ii. Phương pháp:
- Thuyết trình, truyền khẩu móc xích, truyền tai.
	IIi . Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, bảng phụ, máy tính, máy chiếu.
- Sách giáo khoa, vở ghi.
	Iv. Tiến trình dạy – học
ổn định tổ chức: (1’)
Thứ
Ngày dạy
Lớp
Tiết
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A
6B
	B. Kiểm tra:	(Đan xen trong giờ ôn tập)
	C. Bài mới:
TG
HĐ của gv
HĐ của hs
Nội dung
20’
15’
7’
Ghi bảng
Điều khiển
Ghi bảng
Điều khiển
Ghi bảng
Điều khiển
Ghi bài
Trình bày
Ghi bài
Trình bày
Ghi bài
Ôn tập
1. Ôn tập 5 bài hát:
Ôn tập các bài hát đã học từ đầu học kì 1, gồm các bài 
(Quốc ca, Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên đường xa, Hành khúc tới trường, Đi cấy)
2. Ôn tập 5 bài Tập đọc nhạc: TĐN số 1, 2, 3, 4&5
Ôn tập lại các bài tập đọc nhạc ( Đọc nhạc và ghép lời thành thạo)
 + Ôn tập tập thể
 + Ôn tập phần ghép lời và đặt lời mới cho bài TĐN
- Kết hợp cho học sinh ôn tập lại phần nhạc lí
3. Ôn tập Âm nhạc thường thức:
Gồm các bài:
Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng Tôi
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng.
Sơ lược về dân ca Việt Nam.
- Sơ lược một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.
D. Củng cố – Luyện tập:	(1’) 	- Hệ thống hoa kiến thức
E. Hướng dẫn về nhà: (1’)	- Học bài. Tự ôn tập các kiến thứ đã học
V. rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
...
——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 05/12/2014
	Tiết 17: 	Kiểm tra học kì I
	I. Mục tiêu:
Củng cố lại kiến thức cho học sinh thông qua bài kiểm tra. Đánh giá bằng xếp loại đối với học sinh thông qua các kiến thức đã học
- Rèn kĩ năng hát và đọc nhạc, kĩ năng trình diễn bài hát.
- Xác định nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc đối với H/s.
	ii. Phương pháp:	
- Kiểm tra.
	IIi . Chuẩn bị: 
- Nhạc cụ, bảng phụ, máy tính, máy chiếu.
Thanh phách, sách giáo khoa, vở ghi.
	Iv. Tiến trình dạy - học
A. ổn định tổ chức: (1’)
Thứ
Ngày dạy
Lớp
Tiết
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A
6B
Kiểm tra:
Bài mới:
TG
HĐ của gv
HĐ của hs
Nội dung
42’
Ghi bảng
Nêu yêu cầu của đề kiểm tra, hình thức kiểm tra.
Kiểm tra
Ghi bài
Nghe, ghi nhớ
Lên kiểm tra
Kiểm tra học kì I:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thực hành gồm hát và TĐN.
Cách kiểm tra: Kiểm tra từng học sinh một sẽ lên bảng trình bày phần thi của mình. (Kiểm tra 1/2 số HS)
1- Đề kiểm tra:
* Kiểm tra hát: 
Tự chọn và trình bày một trong 4 bài hát đã học trong học kì I.? 
	+ Tiếng chuông và ngọn cờ.
	+ Vui bước trên đường xa.
	+ Hành khúc tới trường.
	+ Đi cấy. 
*Kiểm tra TĐN: 
Đọc một bài đã học theo yêu cầu của GV?
- 1 trong 5 bài TĐN đã học trong học kì I.
	+ Bài TĐN số 1, 2, 3, 4, 5.
2. Đáp án:
- Xếp loại đạt (Đ):
+ Học sinh hát, đọc nhạc đúng, chính xác cao độ, trường độ. Thể hiện tốt sắc thái tình cảm và các động tác phụ hoạ hợp lí cho bài hát, bài nhạc.
Hoặc 
+ Hát, đọc nhạc tương đối đúng, chính xác cao độ, trường độ. Bước đầu đã biết thể hiện sắc thái tình cảm và các động tác phụ hoạ cho bài hát, bài nhạc.
- Xếp loại Chưa đạt (CĐ): 
+ Hát, đọc nhạc sai cao độ, trường độ. Chưa biết thể hiện sắc thái tình cảm và các động tác phụ hoạ cho bài hát, bài nhạc.
D. Củng cố – Luyện tập:	(1’)
- Nhận xét giờ kiểm tra, công công bố điểm cho HS.
E. Hướng dẫn về nhà: (1’)	
- Tự ôn tập, giờ sau tiếp tục kiểm tra.
V. rút kinh nghiệm sau kiểm tra: 
——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 12/12/2014
	Tiết 18: 	kiểm tra học kì I
	I. Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức cho học sinh thông qua bài kiểm tra. Đánh giá bằng xếp loại đối với học sinh thông qua các kiến thức đã học
- Rèn kĩ năng hát và đọc nhạc, kĩ năng trình diễn bài hát.
- Xác định nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc đối với H/s.
	ii. Phương pháp:	
- Kiểm tra.
	IIi . Chuẩn bị:	
- Nhạc cụ, bảng phụ, máy tính, máy chiếu.
- Sách giáo khoa, vở ghi.	
	Iv. Tiến trình dạy - học
A. ổn định tổ chức: (1’)
Thứ
Ngày dạy
Lớp
Tiết
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A
6B
Kiểm tra:
Bài mới:
TG
HĐ của gv
HĐ của hs
Nội dung
42’
Ghi bảng
Nêu yêu cầu của đề kiểm tra, hình thức kiểm tra.
Kiểm tra
Ghi bài
Nghe, ghi nhớ
Lên kiểm tra
Kiểm tra học kì I:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thực hành gồm hát và TĐN.
Cách kiểm tra: Kiểm tra từng học sinh một sẽ lên bảng trình bày phần thi của mình. (Kiểm tra nốt số HS còn lại)
1- Đề kiểm tra:
* Kiểm tra hát: 
Tự chọn và trình bày một trong 4 bài hát đã học trong học kì I.? 
	+ Tiếng chuông và ngọn cờ.
	+ Vui bước trên đường xa.
	+ Hành khúc tới trường.
	+ Đi cấy. 
*Kiểm tra TĐN: 
Đọc một bài đã học theo yêu cầu của GV?
- 1 trong 5 bài TĐN đã học trong học kì I.
	+ Bài TĐN số 1, 2, 3, 4, 5.
2. Đáp án:
- Xếp loại đạt (Đ):
+ Học sinh hát, đọc nhạc đúng, chính xác cao độ, trường độ. Thể hiện tốt sắc thái tình cảm và các động tác phụ hoạ hợp lí cho bài hát, bài nhạc.
Hoặc 
+ Hát, đọc nhạc tương đối đúng, chính xác cao độ, trường độ. Bước đầu đã biết thể hiện sắc thái tình cảm và các động tác phụ hoạ cho bài hát, bài nhạc.
- Xếp loại Chưa đạt (CĐ): 
+ Hát, đọc nhạc sai cao độ, trường độ. Chưa biết thể hiện sắc thái tình cảm và các động tác phụ hoạ cho bài hát, bài nhạc.
D. Củng cố – Luyện tập:	(1’)
- Nhận xét giờ kiểm tra, công công bố điểm cho HS.
E. Hướng dẫn về nhà: (1’)	
- Tự ôn tập các kiến thức đã học
	V. rút kinh nghiệm sau giờ kiểm tra:
——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 02/012015
DạY HọC THEO CHuyên Đề: NIềM VUI CủA EM
I. MụC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- HS biết Nguyễn Huy Hùng là tác giả của bài Niềm vui của em. Biết bài hát có 2 lời.
- HS biết đọc nhạc và hát đúng lời bài TĐN số 6 - Trời đã sáng rồi là dân ca của Pháp
- HS biết vài nét về nhạc sĩ Phong Nhã và nội dung của bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
- HS biết khái niệm nhịp 3/4, phân biệt được nhịp 2/4 và 3/4.
2. Kỹ năng: 
- HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát Niềm vui của em. Trình bày bài hát theo hình thức hát đối đáp. 
- HS hát kết hợp với gõ đệm và vận động phụ họa.
- HS đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 6. Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. 
- Tập đánh nhịp 3/4.
3. Thái độ: 
- Giáo dục tình yêu trường lớp, trân trọng ước mơ tuổi thơ.
- Giáo dục lòng kính yêu chủ tịch Hồ chí Minh.
4. Năng lực:
- Qua chủ đề: Đi học giúp học sinh hình thành và phát triển 5 năng lực: Thực hành âm nhạc, hiểu biết âm nhạc, cảm thụ âm nhạc, trình diễn và sáng tạo.
II. NộI DUNG:
- Học hát: Bài Niềm vui của em.
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em .
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6.
- Nhạc lí: Nhịp 3/4 - cách đánh nhịp 3/4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã với bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
III. CHUẩN Bị
1. Chuẩn bị của GV:
- Đàn phím điện tử, máy tính, máy chiếu 
- Đàn và hát thuần thục bài hát Niềm vui của em , bài TĐN số 6.
- Hình ảnh về nước Pháp.
- Một số động tác múa phụ hoạ cho bài hát Niềm vui của em.
- Một số bài hát về chủ đề đi học và một số bài hát về Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng.
- Video những hình ảnh của Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi thế giới
2. Chuẩn bị của HS: 
- Sách giáo khoa, vở ghi.
- Lời ca mới cho bài hát Niềm vui của em.
IV. TIếN TRìNH HOạT ĐộNG
Tiết 19:	 Học hát: Bài Niềm vui của em 
Thứ
Ngày dạy
Lớp
Tiết
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A
6B
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG:
Hoạt động chung:
- Học sinh xem video về những hình ảnh các bạn nhỏ vùng cao đi học:
- Học sinh phát biểu cảm nghĩ khi xem những hình ảnh trong video
B. HOạT ĐộNG HìNH THàNH KIếN THứC MớI:
 Hoạt động chung:
- HS nghe bài hát: Niềm vui của em ( GV trình bày)
- GV giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng:
+ Nhạc sỹ Nguyễn Huy Hùng Sinh năm 1954 Quê ở huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Ông hiện nay đang công tác tại phòng văn nghệ phụ trách âm nhạc đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Nam .
+ Ông sáng tác nhiều ca khúc cho thiếu nhi nhiều ca khúc được các em yêu thíc
Hoạt động nhóm: 
- Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm tìm hiểu về bài hát: Giọng, nhịp, kí hiệu âm nhạc, chia đoạn và chia câu hát. 
- Bài hát chia thành 8 câu:
- Học sinh thảo luận về ý nghĩa và nội dung bài hát.
C. HOạT ĐộNG THựC HàNH.
 Hoạt động chung:
- HS luyện thanh khởi động giọng. 
- HS tập hát từng câu:
 + Câu 1: GV đàn giai điệu 2 lần, lần 1 học sinh nghe, lần 2 học sinh nhẩm theo. Sau đó học sinh hát kết hợp với đàn. (chú ý các tiếng luyến bằng 2 hoặc 3 nốt nhạc c) 
 + Câu 2: GV hướng dẫn tương tự như câu 1. Sau đó học sinh hát nối câu 1 với câu 2. 
 + Câu 3, câu 4, câu 5 và câu 6: GV hướng dẫn tương tự câu 1 và câu 2.
 + HS hát cả bài Niềm vui của em kết hợp vớ đàn phím điện tử.
Hoạt động cá nhân:
- Cá nhân trình bày bài hát trước lớp.
- Học sinh nhận xét phần trình bày của bạn.
- GV giúp học sinh sửa chỗ hát sai.
Hoạt động chung:
- GV hướng dẫn học sinh hát đối đáp:
- Học sinh thực hiện 2 lần (lần 2 đổi ngược lại l)
- GV nhận xét, khen thưởng học sinh.
D. HOạT ĐộNG ứNG DụNG:
- HS tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ hay các buổi sinh hoạt của lớp.
E. HOạT ĐộNG Bổ SUNG:
 Hoạt động nhóm:
- Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm vẽ 1 bức tranh minh họa cho bài hát. 
Hoạt động cá nhân:
Tìm và kể tên một số bài hát khác về chủ đề đi học. 
rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 08/012015
Tiết 20:	 - Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
	- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Thứ
Ngày dạy
Lớp
Tiết
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A
6B
Nội dung 1- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em.
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG:
Hoạt động chung:
- Học sinh tham gia trò chơi ghép đôi theo chủ đề Niềm vui của em:
Tên bài hát
Nhạc sĩ sáng tác
Niềm vui của em
Nhạc: Bùi Đ ình Thảo
Đi học
Lê Quốc Thắng
Mái trường mến yêu
Nguyễn Huy Hùng
B. HOạT ĐộNG HìNH THàNH KIếN THứC MớI:
 Không có kiến thức mới.
C. HOạT ĐộNG THựC HàNH:
 Hoạt động chung:
- Từng nhóm gắn tranh vẽ minh họa bài hát lên bảng. 
- HS nhận xét tranh vẽ của các nhóm.
- GV kết luận, khen ngợi những nhóm hoàn thành tốt. 
- HS hát bài Niềm vui của em kết hợp đàn phím điện tử.
- GV nhận xét, động viên học sinh.
- GV hướng dẫn học sinh một số động tác múa phụ hoạ cho bài hát.
Hoạt động nhóm:
- Chia lớp thành 4 nhóm, từng nhóm trình bày bài hát kết hợp với gõ đệm theo phách. 
- HS nhận xét từng nhóm.
- GV nhận xét, uốn sửa cho học sinh.
 - Từng nhóm lên biểu diễn bài hát kết hợp múa phụ họa.
- Gọi học sinh nhận xét từng nhóm phụ họa.
- GV động viên, khen thưởng.
Hoạt động cá nhân:
- HS tự sáng tạo các động tác múa phụ họa để biểu diễn bài hát ( 2 em ).
- Gọi học sinh nhận xét.
D. HOạT ĐộNG ứNG DụNG:
- Ngoài việc ứng dụng bài hát trên lớp, học sinh có thể biểu diễn bài hát trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường, trong các cuộc thi hát về chủ đề Niềm vui của em 
E. HOạT ĐộNG Bổ SUNG:
Hoạt động nhóm:
- GV chia lớp thành 3 nhóm. Các nhóm thực hiện đặt lời ca mới cho bài hát với chủ đề về mùa xuân:
 Nhóm 1: Câu 1, Câu 2
 Nhóm 2: Câu 3, Câu 4
 Nhóm 3: Câu 5, Câu 6 
Nội dung 2- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Trời sáng rồi
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG:
Hoạt động chung:
- GV cho học sinh xem một bức tranh về thiên nhiên vào buổi sáng 
Hoạt động cá nhân:
- HS phát biểu cảm nhận của mình về thiên nhiên tươi đẹp.
B. HOạT ĐộNG HìNH THàNH KIếN THứC MớI:
Hoạt động chung:
- GV treo bảng phụ bài TĐN số 6.
- GV giới thiệu đôi nét về bài TĐN số 5
+ Bài TĐN 5 là của dân xca Pháp.
+ Giai điệu bài TĐN vui tươi, lời ca trong sáng.
- Cho HS nghe giai điệu bài TĐN. 
Hoạt động cá nhân:
- HS nhận xét bài TĐN: Cao độ, trường độ, nhịp, kí hiệu âm nhạc.
+ Nhip: 2/4
+ Cao độ: Sử dụng các nốt Đ ô, Rê, Mi, Pha, Son, La
+ Trường độ: Nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn
- Chia câu bài TĐN: chia thành 4 câu 
C. HOạT ĐộNG THựC HàNH:
Hoạt động chung cả lớp.
- GV hướng dẫn HS luyện tập cao độ: HS đọc thang Đô 7 âm
 - GV hướng dẫn HS luyện âm hình tiết tấu chính trong bài:
- GV đàn từng câu với tốc độ chậm theo lối móc xích từ câu 1 đến câu 4 để học sinh đọc nhạc theo.
- HS đọc nhạc và gõ phách nhẹ nhàng theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét, sửa sai cho HS.
Hoạt động nhóm.
- Chia lớp thành 2 nhóm: 
 Lần 1:
+ Nhóm 1 đọc nhạc.
+ Nhóm 2 hát nhẩm lời cho đúng giai điệu.
 Lần 2: Đổi ngược lại.
- GV đệm đàn, bắt nhịp để cả lớp đọc nhạc và hát lời.
- GV nhận xét, uốn sửa cho học sinh.
Hoạt động cá nhân:
- HS đọc nhạc và hát lời ca kết hợp đàn phím điện tử. (2 đến 3 em 2)
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, động viên HS.
D. HOạT ĐộNG ứNG DụNG:
Hoạt động nhóm:
- HS tập vận động theo lời ca bài TĐN số 6 Trời sáng rồi để tham gia các hoạt động văn nghệ do nhà trường tổ chức.
E. HOạT ĐộNG Bổ SUNG:
Hoạt động cá nhân: 
- HS đọc nhạc kết hợp với đánh nhịp bài TĐN số 6.
rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 15/012015
Tiết 21:	- Nhạc lí: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã với bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Thứ
Ngày dạy
Lớp
Tiết
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A
6B
Nội dung 1. Nhạc lí: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp ắ
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG:
Hoạt động chung:
- GV cho HS nghe một bản nhạc không lời viết ở nhịp 3/4.
Hoạt động cá nhân:
- Học sinh nhận xét về giai điệu bài hát: nhịp nhàng, uyển chuyển.
B. HOạT ĐộNG HìNH THàNH KIếN THứC MớI:
Hoạt động chung:
1. Nhịp 3/4 : 
- GV giới thiệu về nhịp 3/4 : 
+ Nhịp 3/4 là nhịp có 3 phách trong 1 ô nhịp giá trị mỗi phách bằng 1 nốt đen. 
+ Phách 1 là phách mạnh, phách 2, phách 3 là phách nhẹ.
- So sánh sự khác nhau với nhịp 2/4: 
Nhịp 2/4 cho biết trong 1 ô nhịp có 2 phách, giá trị trường độ mỗi phách bằng một nốt đen.
- HS lắng nghe và ghi bài.
2. Cách đánh nhịp 3/4 :
 - GV giới thiệu sơ đồ đánh nhịp 3/4
- Học sinh quan sát, lắng nghe.
C. HOạT ĐộNG THựC HàNH:
 Hoạt động nhóm:
- Chia lớp thành 4 nhóm các nhóm vận dụng đọc và đánh nhịp theo ví dụ SGK.
- GV nhận xét, động viên HS
D. HOạT ĐộNG ứNG DụNG:
- Học cách đánh nhịp, để có thể đánh nhịp các bài hát viết ở nhịp 3/4 khi các bạn trong nhóm mình hát được chính xác về nhịp hơn.
E. HOạT ĐộNG Bổ SUNG:
Hoạt động nhóm:
- Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm tìm các bài hát thiếu nhi được viết nhịp 3/4 . 
Nội dung 2. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã với bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG:
 Hoạt động chung:
- Cho học sinh xem video biểu diễn một số bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã. 
Hoạt động cá nhân:
- Học sinh phát biểu cảm nhận của mình về những bài hát của nhạc sĩ.
B. HOạT ĐộNG HìNH THàNH KIếN THứC MớI:
Hoạt động chung:
1. Nhạc sĩ Phong Nhã
+ Nhạc sỹ Phong Nhã sinh ngày 4/4/1924 Quê ở huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. Cả cuộc đời ông gắn bó với các hoạt động của thiếu nhi ông được ghi nhận là nhạc sỹ của tuổi thơ 
+ Những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ là: Nhanh bước nhanh nhi đồng, Cùng nhau ta đi lên, Kim Đồng, Đi ta đi lên...
- Ông đã được nhà nước trao tặng giải thường Hồ Chí minh về văn học nghệ thuật.
- HS quan sát và ghi bài.
2. Bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
+ Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí minh hơn thiếu niên nhi đồng ra đời cuối năm 1945.
+ Tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ được tác giả khắc sâu trong giai điệu giản dị, chân thành, thật bình dị và gần gũi.
- HS quan sát và ghi bài.
C. HOạT ĐộNG THựC HàNH: 
Hoạt động chung:
- Cho học sinh nghe toàn bộ bài hát .
- Gọi học sinh phát biểu cảm nghĩ về bài hát
- GV hướng dẫn học sinh hát bài Ai yêu Bác Hồ Chí minh hơn thiếu niên nhi đồng kết hợp nhạc cụ . 
Hoạt động nhóm:
- Từng nhóm lên biểu diễn bài hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng.
- GV nhận xét, khen thưởng.
D. HOạT ĐộNG ứNG DụNG:
- HS hát bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí minh hơn thiếu niên nhi đồng trong những dịp kỉ niệm như: Sinh nhật Bác, ngày Quốc tế thiếu nhi....
E. HOạT ĐộNG Bổ SUNG:
Hoạt động chung:
- HS xem video những hình ảnh của Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi thế giới.
Hoạt động cá nhân:
- HS phát biểu cảm nhận khi xem những hình ảnh trên: (Càng thêm yêu và kính trọng Bác Hồ. mong muốn tiếng hát được chắp cánh bay cao để hát những bài hát ca ngợi Bác.)
rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 22/012015
Tiết 22: 	Học hát: bài Ngày đầu tiên đi học
	I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu của bài hát, biết bài hát viết ở nhịp ắ, khi hát cần chú ý trọng tâm ở phách đầu của nhịp 3/4. Tập thể hiện bài hát với tình cảm nhẹ nhàng, tha thiết. Cho học sinh nhớ lại khái niệm về nhịp 3/4, biết thể hiện phách mạnh nhẹ trong nhịp 3/4.
- Rèn kĩ năng hát tập thể, hát đơn ca, tốp ca, lối hát hoà giọng.
- Xác định nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc đối với H/s. Qua bài hát để các em nhớ lại kỉ niệm đáng yêu của thời thơ ấu khi mới bắt đầu đến trường.
	ii. Phương pháp: 
- Thuyết trình, truyền tai, truyền khẩu móc xích, tích hợp.
- Kiểm tra.
	IIi . Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, bảng phụ, máy tính, máy chiếu.
- Tư liệu, ảnh nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.
- Thanh phách, sách giáo khoa, vở ghi.
	Iv. Tiến trình dạy - học
A. ổn định tổ chức: (1’)
Thứ
Ngày dạy
Lớp
Tiết
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A
6B
B. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Nêu những nét tiêu biểu và cảm nhận sau khi nghe bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã?
C. Bài mới: 
TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội Dung – kiến thức
8’
28’
- GV ghi bảng
- GV giới thiệu
- GV trình bày
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV giới thiệu
- GV ghi bảng
- GV thực hiện
- GV trình bày
- GV chỉ định
GV đàn
GV đàn, điều khiển
- GV hướng dẫn chơi
- HS ghi vở
- HS nghe, ghi vở
- HS nghe
- HS trả lời
- HS ghi vở
- HS nghe, ghi vở
- HS ghi vở
- HS q/s
- HS nghe
- HS trả lời
- HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS tham gia chơi
1- Giới thiệu bài:
a- Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
- Nhạc sĩ sinh ngày 20. 11. 1951
- Quê ở thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông vừa là nhạc sĩ đồng thời là bác sĩ.
- Một số ca khúc tiêu biểu:
+ Ơi cuộc sống mến thương
+ Người mẹ
+ Nắng xuân
+ Ngọn lửa trái tim
+ Mùa xuân ơi
+ Về quê em
- Nêu cảm nhận sau khi nghe?
b- Bài hát: Ngày đầu tiên đi học
- Bài hát được nhạc sĩ phổ thơ của Viễn Phương. Bài hát gợi lên những kỉ niệm đáng yêu của thời thơ ấu khi các em lần đầu tiên được cắp sách tới trường..
2- Học bài hát
- Quan sát bảng phụ
- Nghe bài hát 2- 3 lần
- Phân tích bài hát
- Đọc lời ca
- Nêu nội dung của bài hát.
- Chia đoạn chia câu
- Luyện thanh 1 – 2 phút
- Học bài hát theo lối móc xích.
- Ghép đầy đủ cả bài.
- Trình bày hoàn chỉnh bài hát
- Luyện tập:
+ Hát theo đàn
+ Hát kết hợp gõ nhịp phách
+ Hát kết hợp đánh nhịp
+ Hát kết hợp thể hiện một số động tác phụ hoạ.
+ Các tổ nhóm, cá nhân luyện tập.
- Trò chơi: Tìm câu hát qua tiếng đàn.
D. Củng cố – Luyện tập: (4’)
 - Nêu nội dung và cảm nhận sau khi nghe bài hát?
- Kiểm tra một số học sinh trình bày bài hát lấy điểm.
	E. Hướng dẫn về nhà: (1’)	
 - Học bài, chép trước bài TĐN số 7.
 	 V. rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 
——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 29/01/2015
Tiết 23: 	Ôn tập bài hát: bài Ngày đầu tiên đi học
 	 Tập đọc nhạc: TĐN số 7.
	I. Mục tiêu:
- Yêu cầu các em thuộc lời bài hát, tập hát diễn cảm nhẹ nhàng, chú ý các chỗ ngân dài, lấy hơi. Tập thể hiện bài hát với tình cảm nhẹ nhàng, tha thiết. Tiếp tục làm quen với bài TĐN nhịp ắ. Đọc đúng cao độ, trường độ, luyện nhớ tên nốt và vị trí nốt nhạc. Cho học sinh nhớ lại khái niệm về nhịp 3/4, biết thể hiện phách mạnh nhẹ trong nhịp 3/4.
- Rèn kĩ năng hát tập thể, hát đơn ca, tốp ca, lối hát hoà giọng, kĩ năng đọc nhạc. Tập hát và tự đánh nhịp 3/4.
- Xác định nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc đối với H/s.
	ii. Phương pháp:
- Thuyết trình, truyền tai, truyền khẩu móc xích, tích hợp.
- Kiểm tra.
	IIi . Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, bảng phụ, máy tính, máy chiếu.
- Thanh phách, sách giáo khoa, vở ghi.
	Iv. Tiến trình dạy - học
A. ổn định tổ chức: (1’)
Thứ
Ngày dạy
Lớp
Tiết
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A
6B
B. Kiểm tra bài cũ: (2’)
- Nêu những nét tiêu biểu về nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện?
C. Bài mới: 
TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội Dung- kiến thức
10’
28’
- GV ghi bảng
- GV trình bày
- GV đàn, điều khiển
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV thực hiện
- GV đàn
- GV chỉ định
- GV đàn
- GV điều khiển
- GV hướng dẫn chơi
- HS ghi vở
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trình bày
- HS ghi vở
- HS q/s, nghe
- HS trả lời
- HS thực hiện
- HS thực hiện
- HS tham gia chơi
 1- Ôn bài hát
- Nghe lại bài hát 2 – 3 lần
- Ôn tập bài hát theo tay chỉ huy của GV. Yêu cầu hát rõ lời, lấy hơi đúng chỗ, ngân đủ trường độ của câu hát.
- Luyện tập hoàn chỉnh bài hát:
+ Hát theo đàn
+ Hát kết hợp gõ nhịp phách
+ Hát theo tay chỉ huy của GV
+ Hát kết hợp đánh nhịp
+ Hát kết hợp thể hiện một số động tác phụ hoạ.
+ Trình bày bài hát theo hình thức: cá nhân, tập thể.
- Kiểm tra: Gọi một số h/s lên bảng trình bày hoàn chỉnh bài hát. Yêu cầu thể hiện đúng sắc thái tình cảm và kết hợp một số động tác phụ hoạ phù hợp cho bài hát.
 2- Tập đọc nhạc số 7
- Quan sát bảng phụ
- Nghe bài nhạc 3 – 4 lần
- Phân tích bài nhạc
- Chia đoạn chia câu
- Luyện tập âm hình tiết tấu của bài nhạc.
- Luyện thang âm: Đô - Rê – Mi
- Học bài nhạc theo lối móc xích
- Ghép đầy đủ cả bài.
- Trình bày hoàn chỉnh bài nhạc:
+ Đọc nhạc theo đàn
+ Đọc nhạc kết hợp gõ nhịp phách
+ Đọc nhạc theo tay chỉ huy của GV
+ Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp.
+ Ghép lời ca
+ Các tổ nhóm, cá nhân luyện tập
- Trò chơi: Tìm câu nhạc qua tiếng đàn.
D. Củng cố – Luyện tập: (3)
 - Kiểm tra một số học sinh trình bày bài hát lấy điểm.
	E. Hướng dẫn về nhà: (1’)	
 - Học bài, xem trước bài sau.
 V. rút kinh nghiệm sau giờ dạy
——— ˜@@&??™ ———
Ngày soạn: 05/02/2015
Tiết 24: 	 Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học
 Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc

Tài liệu đính kèm:

  • docAm nhac 6 NH 2014-2015.doc