Giáo án môn Âm nhạc 6 - Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường - Ôn tập tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 4 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân

1/MỤC TIÊU :

 1.1/Kiến thức:

 *Hoạt động 1,2:

 - Hs biết: hát thuộc bài hát “Hành khúc tới trường”.

 -Hs hiểu: Hs đọc đúng cao độ,trường độ bài TĐN số 4.

 *Hoạt động 3:

 -Hs biết: Các làn điệu dân ca:Lí, Hò, quan họ, ca trù , chầu văn .

 - Hs hiểu : biết sơ lược về dân ca Việt Nam.

 1.2/ Kĩ năng:

 - Hs thực hiện được: cách hát và cách đọc nhạc

 -Hs thực hiện thành thạo: Luyện tập cho hs hát bài hát “Hành khúc tới trường” với hình thức hát đuổi.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 914Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc 6 - Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường - Ôn tập tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 4 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần dạy: 12
 Tiết ppct : 12
 Ngày dạy:
 Tiết 12
 -ÔN TẬP BÀI HÁT: HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG.
 -ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC:TĐN SỐ 4.
 -ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: SƠ LƯỢC VỀ DÂN CA 
 VIỆT NAM.
1/MỤC TIÊU :
 1.1/Kiến thức: 
 *Hoạt động 1,2:
 - Hs biết: hát thuộc bài hát “Hành khúc tới trường”. 
 -Hs hiểu: Hs đọc đúng cao độ,trường độ bài TĐN số 4.
 *Hoạt động 3:
 -Hs biết: Các làn điệu dân ca:Lí, Hò, quan họ, ca trù , chầu văn..
 - Hs hiểu : biết sơ lược về dân ca Việt Nam.
 1.2/ Kĩ năng:
 - Hs thực hiện được: cách hát và cách đọc nhạc
 -Hs thực hiện thành thạo: Luyện tập cho hs hát bài hát “Hành khúc tới trường” với hình thức hát đuổi.
 1.3/Thái độ:
	-Thói quen: Hs nắm được kiến thức bài học.
 -Tính cách: Hs biết cách hát nhả chữ
 2/. Nội dung học tập:
 - Hs hiểu biết sơ lược về dân ca Việt Nam.
 3/. CHUẨN BỊ : 
 3.1.Giáo viên:
 -Băng mẫu, máy cassette.
 3.2.Học sinh:
 -Xem bài trước ở nhà.
 -Dụng cụ học tập
 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện:
 - GV kiểm tra sĩ số lớp:
 6A1:
 6A2:
 6A3:
 4.2.Kiểm tra miệng: Gv gọi hs: hát bài Hành khúc tới trường
 +hát thuộc lời
 +hát đúng giai điệu
 -gv nhận xét và đánh giá.
 Đọc bài TĐN số 4.
 +đọc đúng tên nốt
 +đọc đúng cao độ, trường độ
 -gv nhận xét và đánh gía.
4.3 Tiến trình bài học:
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung bài học 
* Hoạt động 1: (10 p) Ôn tập bài hát
-GV ghi bảng.
-GV cho hs hát ôn với băng mẫu qua 1 lần.
Hs thự hiện.
-GV cho hs vừa hát vừa vỗ tay theo phách.
Hs thực hiện.
-GV cho hs thực hiện bài hát theo tổ nhóm.
HS thực hiện.
-GV kiểm tra cá nhân hs. Gv nhận xét và đánh giá.
* Hoạt động 2: (15 p) Ôn tập TĐN 4 
-GV ghi bảng. 
-Gv cho hs đọc ôn bài TĐN số 4. HS thực hiện.
-Gv cho hs luyện tập theo tổ nhóm. HS thực hiện.
-Gv cho hs vừa đọc vừa vỗ tay theo phách. HS thực hiện.
-Gv cho hs ghép lời ca.
-Gv tiến hành kiểm tra cá nhân hs. Gv nhận xét và đánh giá.
* Hoạt động 3:(10 p) Aâm nhạc thường thức
-GV ghi bảng
-Gv cho hs đọc bài trong SGK. HS thực hiện.
?HS hãy kể tên 1 số làn điệu dân ca mà em biết? Hs trả lời.
?Hs hát 1 số bài dân ca mà hs đã học?
Hs thực hiện.
Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường.
 -Hát ôn với băng mẫu.
 -Hát kết hợp vỗ tay theo phách.
 -Luyện tập bài hát theo tổ nhóm.
 -Kiểm tra cá nhân hs.
 *Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
 -Đọc ôn bài TĐN số 4.
 -Luyện tập TĐN số 4 theo tổ nhóm.
 - Đọc kết hợp vỗ tay theo phách.
 -Ghép lời ca.
 -Kiểm tra cá nhân hs
 * Âm nhạc thường thức:
 Sơ lược về dân ca Việt Nam
 -Đọc bài trong SGK.
 -Các làn điệu dân ca:Lí, Hò, quan họ, ca trù , chầu văn..
 -Một số bài dân ca:Lí cây bông,Lí con sáo gò công.....
4.4.Tổng kết:
 -Cho hs ôn tập bài hát “Hành khúc tới trường”.
 -Đọc ôn bài TĐN số 4.
4.5 Hướng dẫn học tập
 *Đối vớt tiết này:
 -Trả lời 2 câu hỏi trong SGK.
 *Đối với tiết sau:
 -Chuẩn bị trước ở nhà tiết 13 phần (Bài hát:Đi cấy)
 5/Phụ lục:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet_12_OBH_Hanh_khuc_toi_truong_On_TDN_so_4_ANTT_So_luoc_ve_dan_ca_Viet_Nam.doc