Giáo án môn Đại số 8 - Trường THCS Kỳ Tây

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q.

2. Kĩ năng: Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ.

3. Thái độ: Nghiêm túc say mê học tập

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên : bảng phụ, thước chia khoảng.

2. Học sinh : thước chi khoảng.

 

doc 147 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 12/04/2019 Lượt xem 124Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Đại số 8 - Trường THCS Kỳ Tây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D(2; 0)
. Toạ độ các đỉnh của PQR
Q(-1; 1) P(-3; 3) R(-3; 1)
BT 36 (tr68 - SGK) (8')
ABCD là hình vuông
BT 37 
Hàm số y cho bởi bảng
x
 0 1 2 3 4 
y
 0 2 4 6 8
4. Củng cố bài học: 
- Vẽ mặt phẳng tọa độ 
- Biểu diễn điểm trên mặt phẳng tọa độ 
- Đọc tọa độ của điểm trên mặt phẳng tọa độ
5. Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà: 
- Làm bài tập 47, 48, 49, 50 (tr50; 51 - SBT)	
- Đọc trước bài y = ax (a0)
 Tiết 33	Ngày dạy:23-12-2014
 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax (a ≠ 0)
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax. Biết ý nghĩa của đồ thị trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số. Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax
- Rèn kĩ năng vẽ đồ thị hàm số
- Nghiêm túc trong học tập, hăng say phát biểu xây dựng bài
II. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ:
Vẽ mặt phẳng tọa độ 0xy, biểu diễn điểm A(-1; 3) trên mặt phẳng tọa độ 
3. Bài mới: 
HĐ CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG 
HĐ 1 : Tìm hiểu về hàm số
- GV treo bảng phụ ghi ?1
- Yêu cầu HS 1 làm phần a
- Yêu cầu HS 2 làm phần b
- GV và học sinh khác đánh giá kết quả trình bày.
- GV: tập hợp các điểm A, B, C, D, E chính là đồ thị hàm số y = f(x)
? Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì.
Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.
- Y/ c học sinh làm ?1
- Nếu nhiều học sinh làm sai ?1 thì làm VD
*HĐ 2 : Đồ thị hàm số y = ax
- Y/c học sinh làm ?2
- Cho 3 học sinh khá lên bảng làm lần lượt phần a, b, c
- Y/c học sinh làm ?3: giáo viên đọc câu hỏi.
- GV treo bảng phụ nội dung ?4
- HS1: làm phần a
- HS 2: làm phần b
? Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax
- Yêu cầu HS: Xác định 2 điểm thuộc đồ thị
B1: Xác định thêm 1 điểm A
B2: Vẽ đường thẳng OA
1. Đồ thị hàm số là gì 
a) A(-2; 3) B(-1; 2) C(0; -1)
 D(0,5; 1) E(1,5; -2)
b) 
* Định nghĩa: SGK 
* VD 1: SGK 
2. Đồ thị hàm số y = ax (a0)
. Đồ thị hàm số y = ax (a0) là đường thẳng qua gốc tọa độ.
* Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax:
- Xác định một điểm khác gốc 0 thuộc đồ thị
- Kể đường thẳng qua điểm vừa xác định và gốc 0.
* VD: Vẽ đồ thị y = -1,5 x
. Với x = -2 y = -1,5.(-2) = 3
 A(-2; 3)
4. Củng cố bài học: 
- HS nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a0)
- Làm bài tập 39 (SGK- tr71)
5. Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà: 
- Học thuộc khái niệm đồ thị hàm số 
- Cách vẽ đồ thị y = ax (a0)
- Làm bài tập 40, 41, 42, 43 (sgk - tr71, 72)
Tiết 34 Ngày dạy: 24-12-2014 
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
 -Củng cố khái niệm đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y = ax (a0)
 - Rèn kĩ năng vẽ đồ thị của hàm số y = ax, biết kiểm tra điểm thuộc đồ thị hàm số.
 - Thấy được ứng dụng của đồ thị trong thực tiễn.
II. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1. Ổn định lớp : 
	2. Kiểm tra bài cũ:
Hs1: Đồ thị hàm số y= ax là gì? 
	Vẽ đồ thị hàm số y = x.
HS2:Vẽ trong cùng một hệ trục 
toạ độ Oxy các hàm số y =2x, y =-3x, y =-x.
Đồ thị hàm số y=ax nằm ở những góc phần tư nào nếu a > 0, a< 0
3. Bài mới: 
HĐ CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG 
*HĐ 1 : Đọc đồ thị
Quan sát đồ thị và trả lời các câu hỏi:
- Thời gian chuyển động của người đi bộ, đi xe đạp?
- Quảng đường đi được của người đi bộ, đi xe đạp?
- Vận tốc của người đi bộ, đi xe đạp?
*HĐ2: Xác định giá trị của x hoặc y khi biết y hoặc x bằng đồ thị. 
Bài 44/73(Sgk)
Vẽ đồ thị hàm số y=-0.5x
3. bài 43/72 (Sgk)
a. tA = 4, tB = 3.
b. SA = 2, SB = 3.
c. vA = 2:4 = 0,5(km/h)
 vB = 3:2 = 1,5 (km/h).
4.Bài 44/73(Sgk)
+ f(2) =-1;f(-2) = 1;f(4) =-2
+ y=-1 x=2, y=0x=0,
 y=2.5 x=5.
+ Khi y > 0 x < 0.
 Khi y 0.
4. Củng cố bài học: 
- Giáo viên đưa ra các bài tập, yêu cầu học sinh lên bảng làm.
Bài tập 1: Thực hiện các phép tính sau:
Bài tập 2: Tìm x biết
5. Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà: 
- Ôn tập lại các kiến thức, dạng bài tập trên
- Ôn tập lại các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, hàm số, đồ thị của hàm số.
- Làm bài tập 57 (tr54); 61 (tr55); 68, 70 (tr58) - SBT 
	Tiết 35	 Ngày dạy: 5-1-2014
ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = ax (a 0)
- Rèn kĩ năng giải các bài toán tỉ lệ, vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0), xét điểm thuộc, không thuộc đồ thị hàm số.
- Học sinh thấy được ứng dụng của toán học vào đời sống.
II. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ:
Tìm x biết
3. Bài mới: 
HĐ CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG 
HĐ 1 : Ôn tập các đại lượng tỉ lệ
? Khi nào 2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau. Cho ví dụ minh hoạ.
- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi, 3 học sinh lấy ví dụ minh hoạ.
? Khi nào 2 đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau. Lấy ví dụ minh hoạ.
- Giáo viên đưa bảng ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và nhấn mạnh sự khác nhau tương ứng.
- Yêu cầu học sinh chú ý theo dõi.
- Giáo viên đưa ra bài tập.
- Học sinh thảo luận theo nhóm và làm ra phiếu học tập (nhóm chẵn làm câu a, nhóm lẻ làm câu b)
- Giáo viên thu phiếu học tập của các nhóm. 
- Học sinh nhận xét, bổ sung
- Giáo viên chốt kết quả.
*HĐ 2: Ôn tập về hàm số
? Đồ thị của hàm số y = ax (a0) có dạng như thế nào.
- Yêu cầu học sinh trả lời
- Giáo viên đưa bài tập 2 lên bảng phụ.
- Học sinh đứng tại chỗ đọc đề bài
- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm
- Giáo viên thu giấy nháp của 4 nhóm rồi nhận xét.
- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.
1. Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch 
- Khi y = k.x (k 0) thì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.
- Khi y = thì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.
Bài tập 1: Chia số 310 thành 3 phần
a) Tỉ lệ với 2; 3; 5
b) Tỉ lệ nghịch với 2; 3; 5
Bg
a) Gọi 3 số cần tìm lần lượt là a, b, c ta có:
 a = 31.2 = 62
b = 31.3 = 93
c = 31.5 = 155
b) Gọi 3 số cần tìm lần lượt là x, y, z ta có:
2x = 3y = 5z
2. Ôn tập về hàm số 
- Đồ thị của hàm số y = ax (a 0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ
Bài tập 2:
 Cho hàm số y = -2x (1)
a) Biết A(3; y0) thuộc đồ thị của hàm số trên . Tính y0 ?
b) B(1,5; 3) có thộc đồ thị hàm số y = -2x không ?
Bg
a) Vì A(1) y0 = 2.3 = 6
b) Xét B(1,5; 3)
Khi x = 1,5 y = -2.1,5 = -3 ( 3)
 B (1)
4. Củng cố bài học: 
- Nhắc lại cách làm các dạng toán hai phần trên
5. Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà: 
- Ôn tập theo các câu hỏi chương I, II
- Làm lại các dạng toán đã chữa trong 2 tiết trên.
Tiết 36 Ngày dạy:6-112-2014
KIỂM TRA 
I. MỤC TIÊU:
- Nắm được kĩ năng tiếp thu kiến thức của học sinh 
- Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải của bài toán.
- Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học trong quá trình giải toán.
II./ MA TRẬN ĐỀ
NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DUNG
TỔNG
Đại lượng tỉ lệ thuận
Số câu
Số điểm
%
Trình bày được tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận
Tìm ra hệ số tỉ lệ thuận. biết viết công tỉ lệ thuận.
Giải được bài toán chia một số thành những phần tỉ lệ thuận cho trước.
1
1
10%
1
1
10%
1
2
20%
3
4
Đại lượng tỉ lệ nghịch
Số câu
Số điểm
%
Giải được bài toán chia một số thành những phần tỉ lệ nghịch cho trước.
1
2
20%
1
2
Khái niệm hàm số và đồ thị
Hiểu rõ về khái niệm f(x), f(a) với a là số cụ thể.
1
2
20%
1
2
Đồ thị hàm số
 y = ax (a0)
Số câu
Số điểm
%
Vẽ được đồ thị hàm số y = ax (a 0)
1
2
20%
1
2
Tổng số câu
số điểm
%
1
1
10%
2
3
30%
3
6
60%
6
10
100%
III. ĐỀ BÀI:
Câu 1: a) Nêu tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận.
b) Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x và khi x = 4 thì y = 6. Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x, biểu diễn y theo x.
Câu 2: Ba góc của tam giác ABC tỉ lệ với 11, 12, 13. Tính số đo các góc của tam giác.
Câu 3: Với số tiền mua 135 mét vải loại 1 có thể mua được bao nhiêu mét vải loại 2? Biết rằng giá tiền vải loại 2 bằng 90% giá tiền vải loại 1.
Câu 4: Hàm số y = f(x) với y = 2x +3. Tính f(0); f(5); f(1,5); f().
Câu 5: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x trên mặt phẳng tọa độ.
IV. ĐÁP ÁN, BIỂU CHẤM
Câu
Đáp án
Số điểm
Câu 1
a) HS nêu được tính chất hai ĐLTLT.
1 điểm
b) hệ số tỉ lệ là: k = = ; y = x
1 điểm
Câu 2
Gọi số đo các góc của tam giác là a, b, c. ta có:
 và a + b + c = 1800 
Tính được a = 550 ; 	b = 600; 	c = 650
1 điểm
1 điểm
Câu 3
Số mét vải và giá tiền là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Gọi số mét vải loại 2 có thể mua là x (m) ta có:
1 điểm
1 điểm
Câu 4
f(0) = 2.0 + 3 = 3
f(5) = 2.5 +3 = 13
f(1,5) = 2.1,5 + 3 = 6
f() =2. + 3 = 4 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 5
Với x= 1 thì y = 3.1 = 3. Ta có dồ thị hàm số là đường thẳng đi qua O và A(1;3). ( HS làm đúng theo cách khác cũng đạt điểm )
Vẽ hệ trục tọa độ
Vẽ được đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ
0,5 điểm
0,5 điểm
1 điểm
Tiết 37 	Ngày dạy : 7-1-2014
 ÔN TẬP HỌC KÌ I ( T 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Ôn tập các phép tính về số hữu tỉ
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ, số thực để tính giá trị của biểu thức. Vận dụng các tính chất của đẳng thức, tính chất của tỉ lệ thức và dãy số bằng nhau để tìm số chưa biết.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính hệ thống khoa học.
II. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Làm bài tập 41 – SGK
- Làm bài tập 42 – SGK 
3. Bài mới: 
HĐ CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG 
*HĐ 1: Ôn tập về các tập số 
? Số hữu tỉ là gì.
? Số hữu tỉ có biểu diễn thập phân như thế nào.
? Số vô tỉ là gì.
? Trong tập R em đã biết được những phép toán nào.
- Giáo viên đưa lên bảng các phép toán, quy tắc trên R.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc phép toán trên bảng
*HĐ 2: Ôn tập về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
? Tỉ lệ thức là gì
? Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức
? Từ tỉ lệ thức ta có thể suy ra các tỉ số nào.
1. Ôn tập về số hữu tỉ, số thực, tính giá trị của biểu thức số 
- Số hữu tỉ là một số viết được dưới dạng phân số với a, b Z, b 0
- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
- Học sinh: cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, căn bậc hai.
2. Ôn tập tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau 
- Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:
- Tính chất cơ bản: 
nếu thì a.d = b.c
- Nếu ta có thể suy ra các tỉ lệ thức:
4. Củng cố bài học: 
- Giáo viên đưa ra các bài tập, yêu cầu học sinh lên bảng làm.
Bài tập 1: Thực hiện các phép tính sau:
Bài tập 2: Tìm x biết
5. Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà:
- Ôn tập lại các kiến thức, dạng bài tập trên
- Ôn tập lại các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, hàm số, đồ thị của hàm số.
- Làm bài tập 57 (tr54); 61 (tr55); 68, 70 (tr58) - SBT 
Tiết 38	Ngày dạy: 12-1-2015
ÔN TẬP HỌC KÌ I (T 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Ôn tập các dạng toán đã học trong chương I, II
2. Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng giải các dạng toán ở chương I, II.
3. Thái độ: Thấy được ứng dụng của tóan học trong đời sống. 
II. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài tập của 2 học sinh 
3. Bài mới: 
HĐ CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG 
*HĐ 1 : Làm bài tập 1
a) Tìm x
b) 
- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng trình bày phần a, phần b
- Một số học sinh yếu không làm tắt, giáo viên hướng dẫn học sinh làm chi tiết từ đổi số thập phân phân số , , quy tắc tính.
*HĐ 2: Làm bài tập 2
- Yêu cầu học sinh đọc kĩ yêu cầu bài tập 2
- Giáo viên lưu ý: 
- 1 học sinh khá nêu cách giải
- 1 học sinh TB lên trình bày.
- Các học sinh khác nhận xét.
*HĐ 3 : Làm bài tập 3
- 1 học sinh nêu cách làm phần a, b sau đó 2 học sinh lên bảng trình bày.
- Giáo viên lưu ý phần b: Không lên tìm điểm khác mà xác định luôn O, A để vẽ đường thẳng. 
- Lưu ý đường thẳng y = 3
*HĐ 4: Làm bài tập 4
- Yêu cầu học sinh làm chi tiết từng phép toán.
- Gọi 3 học sinh TB lên bảng làm 3 phần của câu a
- 2 học sinh khá làm phần b:
Giả sử A(2, 4) thuộc đồ thị hàm số y = 3x2-1
 4 = 3.22-1
 4 = 3.4 -1
 4 = 11 (vô lí)
 điều giả sử sai, do đó A không thuộc đồ thị hàm số.
Bài tập 1 
a) 
b) 
Bài tập 2: Tìm x, y biết
7x = 3y và x - y = 16
Vì 
Bài tập 3 
Cho hàm số y = ax
a) Biết đồ thị hàm số qua A(1;2) tìm a
b) Vẽ đồ thị hàm số
Bg:
a) Vì đồ thị hàm số qua A(1; 2)
 2 = a.1 a = 2
 hàm số y = 2x
b) 
Bài tập 4 
 Cho hàm số y = 3x2 - 1
a) Tìm f(0); f(-3); f(1/3)
b) Điểm A(2; 4); B(-2; 11) điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.
HD:
a) f(0) = -1
b) A không thuộc
 B có thuộc
4. Củng cố bài học: 
- Giáo viên nêu các dạng toán kì I
5. Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà: 
Bài tập 1: Tìm x
Bài tập 2: Tìm x, y: 3x - 2y = 0 và x + 3y = 5
Ngµy so¹n:14/12/2011 TiÕt 39: kiÓm tra häc k× I
I. môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc: KiÓm tra l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc trong häc k× I 
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi vµ tr×nh bµy mét bµi kiÓm tra
3. Th¸i ®é: RÌn th¸i ®é lµm bµi kiÓm tra nghiªm tóc
ii. Ph­¬ng ph¸p: Häc sinh lµm bµi ra giÊy kiÓm tra
iii. ChuÈn bÞ:
- GV: §Ò bµi
- HS: GiÊy kiÓm tra vµ c¸c dông cô ®Ó lµm bµi kiÓm tra
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1. Ổn định tổ chức: ( 1 ph)
Ngày giảng
Tiết thứ
Lớp
Ghi chú
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bµi míi: ( 45 ph)
A. Ma trËn
 CÊp ®é
Chñ ®Ò
NhËn BiÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Tæng
Số hữu tỉ, số thực, lũy thừa
Câu 1 (a,b)
1.0®
Câu 2 (a)
0.5®
Câu 1(c)
0.5®
Câu 2(b)
0.5®
5
(2.5®)
Một số bài toán đại lượng tỉ lệ
Câu 3
2.0®
1
(2.0®)
Hàm số
Câu 4
2.0®
1
(2.0®)
Tam giác (vẽ hình)
Câu 5(a)
2.0®
Câu 5(b)
1.5®
2
(3.5®)
Tæng
3
(1.5®)
4
(6.5®)
2
(2.0®)
9
(10 ®)
B. §Ò bµi	
C©u 1: (1.5®). 	Thùc hiÖn phÐp tÝnh (b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ).
a,	 + : + + :
 	b, 	 .5 - . 4	
c, 	
C©u 2: (1.0®). Tìm x biết:
a, 3 	b, 
C©u 3: (2.0®). Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
C©u 4: (2.0®). Vẽ đồ thị của hàm số y = -3x
C©u 5: (3.5®) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, C. Trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA = OB, OC = OD.
	a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy
C. BiÓu ®iÓm vµ h­íng dÉn chÊm
C©u
§¸p ¸n
§iÓm
C©u 1:
(1.5 ®)
 a, + : + + : 	= + - + : 
	= - + + : 	= ( -1 + 1) : 
	= 0: = 0
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
b, 	 .5 - . 4
	 = 0,1. 5 - 0,5. 4
	 = 0,5 - 2 = - 1,5 
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
c, = = 
 = = 25
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
C©u 2:
(1.0 ®)
a, 3 
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
b, 	 	V× cã cïng c¬ sè 
 x + 1 = 3 x = 2
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
C©u 3:
(2.0 ®)
* Tóm tắt Số công nhân Số ngày hoàn thành
 30 90
 15 x ?
Gọi thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là x (ngày) 	
Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau, nên số công nhân làm và thời gian hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Vậy ta có: 	 	
Vậy 15 công nhân xây xong ngôi nhà trong 180 ngày.	
1.0 ®
1.0 ®
C©u 4:
(2.0 ®)
Vì đồ thị hàm số y = -3x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta cần xác định thêm một điểm A(x1 ;y1) khác gốc tọa độ.
Với x = 1, ta được y = -3. Điểm A(1;-3) thuộc đồ thị của hàm số y = -3x
Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = -3x. 
0.25 ®
0.25 ®
1.0 ®
C©u 5:
(3.5 ®)
GT
, OA = OB, OC = OD,
KL
 AD = BC.
OE là phân giác của góc xOy.
a) OAD vàOBC có:
 OA = OB (gt)
 là góc chung
 OD = OC (gt)
Vậy OAD = OBC (c.g.c)
 AD = BC (2 cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
 b) (kề bù)
 (kề bù)
Mà (vì OAD = OBC) nên 
* Xét EAC và EBD có: 
 AC = BD (suy ra từ giả thiết)
 (theo chứng minh trên)
 (vì OAD = OBC)
Vậy EAC = EBD (g.c.g) 
 AE = BE (2 cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
* Xét OAE và OBE có:
 OA = OB (gt)
 OE là cạnh chung
 AE = BE (theo chứng minh trên)
 Vậy OAE và OBE (c.c.c)
 (2 góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
 Hay OE là phân giác của góc xOy (đpcm).
0.5 ®
1.5 ®
1.5 ®
4. Cñng cè bµi häc : Gv thu bµi
5. H­íng dÉn häc sinh häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ: (Sau giê)
- ¤n tËp néi dung ®· häc ë häc k× I
v. rót kinh nghiÖm giê d¹y:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngµy so¹n:21/12/2011 TiÕt 40: tr¶ bµi kiÓm tra häc k× i
i. môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn diÖn cña häc sinh qua bµi lµm tæng hîp ph©n m«n: §¹i sè + H×nh häc
2. KÜ n¨ng: §¸nh gi¸ kÜ n¨ng gi¶i to¸n, tr×nh bµy diÔn ®¹t mét bµi to¸n. Häc sinh ®­îc cñng cè kiÕn thøc, rÌn c¸ch lµm bµi kiÓm tra tæng hîp.
3. Th¸i ®é: Häc sinh tù söa ch÷a sai sãt trong bµi.
ii. Ph­¬ng ph¸p: Th¶o luËn
iii. ChuÈn bÞ:
- GV: Bµi lµm cña häc sinh
- HS: Vë ch÷a bµi tËp
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1. Ổn định tổ chức: ( 1 ph)
Ngày giảng
Tiết thứ
Lớp
Ghi chú
2. Kiểm tra bài cũ: ( 2 ph)
- Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc tr×nh bµy l¹i bµi KT vµo vë bµi tËp cña häc sinh.
3. Bµi míi: ( 34 ph)
A. §Ò bµi: 	
C©u 1: (1.5®). 	Thùc hiÖn phÐp tÝnh (b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ).
a,	 + : + + :
 	b, 	 .5 - . 4	
c, 	
C©u 2: (1.0®). Tìm x biết:
a, 3 	b, 
C©u 3: (2.0®). Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
C©u 4: (2.0®). Vẽ đồ thị của hàm số y = -3x
C©u 5: (3.5®) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, C. Trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA = OB, OC = OD.
	a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy
B. BiÓu ®iÓm vµ h­íng dÉn chÊm
C©u
§¸p ¸n
§iÓm
C©u 1:
(1.5 ®)
 a, + : + + : 	= + - + : 
	= - + + : 	= ( -1 + 1) : 
	= 0: = 0
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
b, 	 .5 - . 4
	 = 0,1. 5 - 0,5. 4
	 = 0,5 - 2 = - 1,5 
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
c, = = 
 = = 25
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
C©u 2:
(1.0 ®)
a, 3 
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
b, 	 	V× cã cïng c¬ sè 
 x + 1 = 3 x = 2
HS lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
0.25 ®
0.25 ®
C©u 3:
(2.0 ®)
* Tóm tắt Số công nhân Số ngày hoàn thành
 30 90
 15 x ?
Gọi thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là x (ngày) 	
Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau, nên số công nhân làm và thời gian hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Vậy ta có: 	 	
Vậy 15 công nhân xây xong ngôi nhà trong 180 ngày.	
1.0 ®
1.0 ®
C©u 4:
(2.0 ®)
Vì đồ thị hàm số y = -3x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta cần xác định thêm một điểm A(x1 ;y1) khác gốc tọa độ.
Với x = 1, ta được y = -3. Điểm A(1;-3) thuộc đồ thị của hàm số y = -3x
Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = -3x. 
0.25 ®
0.25 ®
1.0 ®
C©u 5:
(3.5 ®)
GT
, OA = OB, OC = OD,
KL
 AD = BC.
OE là phân giác của góc xOy.
a) OAD vàOBC có:
 OA = OB (gt)
 là góc chung
 OD = OC (gt)
Vậy OAD = OBC (c.g.c)
 AD = BC (2 cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
 b) (kề bù)
 (kề bù)
Mà (vì OAD = OBC) nên 
* Xét EAC và EBD có: 
 AC = BD (suy ra từ giả thiết)
 (theo chứng minh trên)
 (vì OAD = OBC)
Vậy EAC = EBD (g.c.g) 
 AE = BE (2 cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
* Xét OAE và OBE có:
 OA = OB (gt)
 OE là cạnh chung
 AE = BE (theo chứng minh trên)
 Vậy OAE và OBE (c.c.c)
 (2 góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
 Hay OE là phân giác của góc xOy (đpcm).
0.5 ®
1.5 ®
1.5 ®
C. NhËn xÐt: 
- C©u 1: Mét sè em lµm tèt, chÝnh x¸c, tr×nh bµy khoa häc tuy nhiªn mét sè em kh«ng biÕt rót gän khi nh©n hoÆc bÞ nhÇm dÊu, kh«ng biÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh luü thõa
- C©u 2 : VÉn cßn mét sè em nhÇm lÉn ®¸ng tiÕc
- C©u 3: ®a sè lµm ®­îc, tr×nh bµy râ rµng, s¹ch ®Ñp; Cßn mét sè em ra ®óng ®¸p sè nh­ng lËp luËn kh«ng chÆt chÏ, tr×nh bµy cÈu th¶, bÈn
- C©u 4: nhiÒu em kh«ng vÏ ®­îc ®å thÞ hoÆc vÏ ®­îc nh­ng kh«ng chÝnh x¸c, nhiÒu em vÏ hoµnh ®é b»ng 1, tung ®é còng b»ng 1. Chia c¸c ®o¹n ®¬n vÞ kh«ng ®Òu, vÏ b»ng tay...
- C©u 5: VÏ h×nh cßn cÈu th¶, lËp luËn ch­a chÆt chÏ
4. Cñng cè bµi häc: (7 ph)
- Häc sinh ch÷a c¸c lçi, söa chç sai vµo vë bµi tËp
5. H­íng dÉn häc sinh häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ: (1 ph)
- Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i phÇn «n tËp.
v. rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
TuÇn: 16
TiÕt : 34
Ngµy so¹n:.. 
 Ngµy so¹n:.. 
luyÖn tËp
A. Môc tiªu:
- Cñng cè kh¸i niÖm ®å thÞ hµm sè, ®å thÞ hµm sè y = ax (a0)
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax (a0), biÕt kiÓm tra mét ®iÓm thuéc ®å thÞ, mét ®iÓm kh«ng thuéc ®å thÞ hµm sè 
- BiÕt x¸c ®Þnh hÖ sè a khi biÕt ®å thÞ hµm sè 
- ThÊy ®­îc øng dông cña ®å thÞ trong thùc tiÔn.
B. ChuÈn bÞ:
C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 
I.æn ®Þnh líp (1')
II. KiÓm tra bµi cò: (7') 
- HS1: VÏ ®å thÞ hµm sè y = x
- HS2: VÏ ®å thÞ hµm sè y = -1,5x
- HS3: VÏ ®å thÞ hµm sè y = 4x
- HS4: VÏ ®å thÞ hµm sè y = -3x
III. LuyÖn tËp:
Ho¹t ®éng cña thµy, trß
Ghi b¶ng
? §iÓm nµo thuéc ®t hµm sè y = -3x
A; B; C(0;0)
- HS ®äc kÜ ®Çu bµi
- GV lµm cho phÇn a
- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm cho ®iÓm B, C
? T×m a ta ph¶i dùa vµo hÖ thøc nµo.
- HS: y = ax
? Muèn t×m a ta ph¶i biÕt tr­íc ®iÒu g×.
- HS: BiÕt ®å thÞ ®i qua mét ®iÓm (cã hoµnh ®é vµ tung ®é cô thÓ)
- GV h­íng dÉn häc sinh tr×nh bµy.
- 1 häc sinh biÓu diÔn ®iÓm cã hoµnh ®é , c¶ líp ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.
- GV kÕt luËn phÇn b
- T­¬ng tù häc sinh tù lµm phÇn c
- Y/c häc sinh lµm bµi tËp 43
- L­u ý 1 ®¬n vÞ trªn mÆt ph¼ng täa ®é lµ 10 km
- HS quan s¸t ®t tr¶ lêi
? Nªu c«ng thøc tÝnh vËn tèc cña chuyÓn ®éng ®Òu.
- HS: 
- 1 häc sinh lªn b¶ng vËn dông ®Ó tÝnh.
- Cho häc sinh ®äc kÜ ®Ò bµi
? Nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch 
- HS: diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt = dµi.réng
- 1 häc sinh vÏ ®t hµm sè y = 3x trªn b¶ng, c¸c häc sinh cßn l¹i vÏ vµo vë.
- GV kiÓm tra qu¸ tr×nh lµm cña häc sinh 
BT 41 (tr72

Tài liệu đính kèm:

  • docDai_so_7_chuan.doc