Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 27: Thực hành lập trang tính và sử dụng hàm

I - Mục đích, yêu cầu:

Kiến thức:

- Kiến thức được tổng hợp từ các bài học trước.

Kỹ năng:

- Tạo trang tính với các công thức, định dạng theo đúng yêu cầu.

II - Phương pháp và chuẩn bị:

 - Phương pháp: Học sinh thực hành trên máy.

 - Chuẩn bị:

 + GV: Giáo án, SGK, phòng máy tính thực hành.

 + HS: SGK, vở ghi chép.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 27: Thực hành lập trang tính và sử dụng hàm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Ngày dạy :././.tại lớp:11A4
Ngày dạy :././.tại lớp:11A5
Ngày dạy :././.tại lớp:11A6
TiÕt 79,80
Bµi 27: Thùc hµnh lËp trang tÝnh vµ sö dông hµm
I - Mục đích, yêu cầu: 
Kiến thức:
- Kiến thức được tổng hợp từ các bài học trước.
Kỹ năng: 
- Tạo trang tính với các công thức, định dạng theo đúng yêu cầu.
II - Phương pháp và chuẩn bị:
	- Phương pháp: Học sinh thực hành trên máy.
	- Chuẩn bị: 
	+ GV: Giáo án, SGK, phòng máy tính thực hành.
	+ HS: SGK, vở ghi chép.
III - Tiến trình lên lớp:
	1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.
	2. Bài dạy: 
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài 1 trang 192 SGK (5ph)
Hoạt động của Giáo Viên (GV)
Hoạt động của Học Sinh (HS)
 Sử dụng hàm trong Excel như thế nào?
 Muốn tính tổng, trung bình cộng sử dụng hàm gì?
 Muốn tính câu b ta làm như thế nào?
Dùng Insert Functions hay gõ trực tiếp hàm.
Hàm Sum, Average
Dùng hàm IF kết hợp hàm trị tuyệt đối ABS
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 2 trang 193 SGK (5ph)
 Muốn hiển thị ngày tháng năm hiện tại ta sử dụng hàm gì?
Hàm Today()
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài 3 trang 194 SGK (10ph)
 Ô D5 sử dụng công thức gì?
 (Dành cho HS khá giỏi) Ô D5 ta có thể dùng hàm khác được không (Nếu loại hàng nhiều). Nếu dùng đó làm hàm gì?
 Nêu các hàm sử dụng cho các ô cần tính còn lại?
Dùng hai hàm IF lồng nhau
=If(B5=$G$5,C5*$H$5,IF(B5=$G$6, C5*$H$6,0))
Được. Hàm VLOOKUP
SUM, AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF
Hoạt động 4: Thực hành (60)
Các bước thực hiện:
Phần đầu do giáo viên đã làm mẫu và gợi ý nên phần thực hành này giáo viên ấn định thời gian và giao cho các em trực tiếp làm.
GV yêu cầu HS sử dụng các kiến thức đã học để hoàn thành trình tự các yêu cầu mà các bài thực hành đã nêu.
Trong quá trình học sinh thực hành trên máy, giáo viên quan sát và hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của học sinh - hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác khó.
Việc trang trí trang tính đẹp, thẩm mỹ, không quá màu mè là yêu cầu của bài 2 và bài 3.
Hoạt động 5: Tổng kết đánh giá: (5)
Giáo viên tổng kết, đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua kết quả của các bài thực hành.
Hoạt đông 6: Nhiệm vụ về nhà: (5)
- Học bài trả lời câu hỏi SGK
Xem kỹ bài 28 Sắp xếp dữ liệu.
Chuẩn bị kiểm tra thực hành 1 tiết* 
Rút kinh nghiệm: 
..................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai27.doc