Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỷ XVI - 1917)

I. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức

- Củng cố, hệ thống hoá kiến thức đó học từ phần chương I đến chương IV của lịch sử thế giới Cận đại.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức, khái quát hoá các vấn đề lịch sử. Kỹ năng lập bảng thống kê, rút ra kết luận.

III. Phương tiện dạy học

- Bảng thống kê các sự kiện lịch sử Cận đại.

IV. Tiến trình dạy học:

 1. Tổ chức:

 2. Kiểm tra:

 ? Nguyờn nhõn và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất?

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 1272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỷ XVI - 1917)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 21. Bài 14: ễN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
 (TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI - 1917)
I. Mục tiêu bài học:
 1. Kiến thức
- Củng cố, hệ thống hoỏ kiến thức đó học từ phần chương I đến chương IV của lịch sử thế giới Cận đại.
2. Kĩ năng:
- Rốn kỹ năng hệ thống hoỏ kiến thức, khỏi quỏt hoỏ cỏc vấn đề lịch sử. Kỹ năng lập bảng thống kờ, rỳt ra kết luận.
III. Phương tiện dạy học
- Bảng thống kờ cỏc sự kiện lịch sử Cận đại.
IV. Tiến trình dạy học:
 1. Tổ chức:	
 2. Kiểm tra: 
 ? Nguyờn nhõn và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất?
 3. Bài mới.
Hoạt động của thầy - trũ
? Lập bảng thống kờ những sự kiện chớnh của lịch sử thế giới (theo mẫu)?
-Giỏo viờn hướng dẫn học sinh lập bảng những sự kiện cơ bản nhất.
? Những sự kiện nào chứng tỏ một nền sản xuất mới ra đời trong lũng xó hội phong kiến?
? Mõu thuẫn chế độ phong kiến, tư sản và cỏc tầng lớp nhõn dõn biểu hiện ở những điểm nào? Kết quả của mõu thuẫn này là gỡ?
? Em hóy kể tờn cỏc cuộc cỏch mạng tư sản? Hỡnh thức của cỏc cuộc cỏch mạng tư sản? Tại sao lại cú những hỡnh thức khỏc nhau đú?
? Căn cứ vào đõu để khẳng định: Cuối TK XIX đầu TK XX- chủ nghĩa tư bản đó được xỏc lập trờn phạm vi toàn thế giới? 
? Để phục vụ cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản ở cỏc nước đó thi hành chớnh sỏch gỡ?
? Nhõn dõn cỏc nước thuộc địa đó làm gỡ trước sự xõm lược của thực dõn phương Tõy?
? Cựng với phong trào đấu tranh của nhõn dõn thuộc địa chống thực dõn phương Tõy cũn cú phong trào nào khỏc.
? Bờn cạnh sự phỏt triển về kinh tế thỡ thời kỳ này đó cú những thành tựu gỡ về kỹ thuật, văn hoỏ- nghệ thuật?
? Nguyờn nhõn, diễn biến, kết cục và tớnh chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ I?
Cõu 1: Em hóy chọn 5 sự kiện tiờu biểu nhất của lịch sử thế giới Cận đại và giải thớch vỡ sao?
- Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm cỏc cõu hỏi cũn lại.
Nội dung
I. Những sự kiện lịch sử chớnh.
Thời gian
sự kiện
Kết quả
- T8-1566
Cỏch mạng Hà Lan
Lật đổ ỏch thống trị của vương quốc Tõy Ban Nha.
II. Những nội dung chủ yếu.
- Sự ra đời và phỏt triển của nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa dẫn đến mõu thuẫn giữa chế độ phong kiến- tư sản và cỏc tầng lớp nhõn dõn gay gắt → cỏch mạng tư sản bựng nổ.
+ Cỏch mạng tư sản Hà Lan TK XVI.
+ Cỏch mạng tư sản Anh TK XVII.
+ Chiến tranh giành độc lập của 13 Bang thuộc địa Bắc Mĩ.
+ Cỏch mạng tư sản Phỏp 1789 
=> Chủ nghĩa tư bản thắng lợi trờn phạm vi toàn thế giới→ một số nước chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.
- Cựng với sự phỏt triển của chủ nghĩa tư bản, sự xõm lược của thực dõn phương Tõy đối với cỏc nước phương Đụng được đẩy mạnh→ phong trào đấu tranh của nhõn dõn thuộc địa diễn ra sụi nổi.
- Phong trào cụng nhõn phỏt triển mạnh, chủ nghĩa xó hội khoa học ra đời, cỏc tổ chức quốc tế của cụng nhõn thành lập.
- Văn học- nghệ thuật, khoa học- kỹ thuật phỏt triển.
- Chiến tranh thế giới I: Nguyờn nhõn, diễn biến, tớnh chất và kết cục→ là cuộc chiến tranh phi nghĩa.
III. Bài tập thực hành.
Cõu 1: Năm sự kiện tiờu biểu nhất.
- Cỏch mạng Hà Lan: mở đầu thời kỳ lịch sử thế giới Cận đại.
- Cỏch mạng tư sản Phỏp: Cuộc cỏch mạng triệt để nhất .
- Phong trào cụng nhõn: Cuộc đấu tranh của giai cấp vụ sản chống giai cấp tư sản.
- Sự ra đời của chủ nghĩa Mỏc: Vũ khớ đấu tranh của giai cấp cụng nhõn thế giới.
- Sự phỏt triển của phong trào giải phúng dõn tộc và sự thắng lợi của CMT10 Nga 1917: mở ra thời kỳ mới- Thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại.
4. Củng cố.
- Nờu nội dung chớnh của LSTG Cận đại?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà ụn tập lại những kiến thức đó học, lam tiếp cỏc bài tập SGK.
- Đọc trước bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_14_On_tap_lich_su_the_gioi_can_dai_Tu_giua_the_ki_XVI_den_nam_1917.docx