Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 25, 26: Phần mềm

PHẦN MỀM

I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

 - Bước đầu hình thành các khái niệm: Phần mềm, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng.

- Hiểu được chức năng của HĐH và phần mềm ứng dụng, phân biệt được 2 loại phần mềm này.

- Nhớ được tên một số HĐH chính dành cho máy tính cá nhân và điện thoại thông minh (Smartphone)

 

doc 7 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 370Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 25, 26: Phần mềm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 25+26
Ngày soạn:....../......../2015
Ngày dạy:......./........../2015
PHẦN MỀM 
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 - Bước đầu hình thành các khái niệm: Phần mềm, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng.
- Hiểu được chức năng của HĐH và phần mềm ứng dụng, phân biệt được 2 loại phần mềm này.
- Nhớ được tên một số HĐH chính dành cho máy tính cá nhân và điện thoại thông minh (Smartphone)
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động
Bài tập/ Trang
Nội dung chuẩn bị
Hoạt động khởi động
A/Trang 77
Hoạt động khởi động
Về cơ bản, phần mềm(tên tiếng Anh: software) trong máy tính là các ứng dụng chạy bên trong máy tính, chúng ta không thể cầm, sờ nó được. Một máy tính có rất nhiều phần mềm. Mỗi phần mềm giải quyết 1 chức năng khác nhau. Ví dụ: phần mềm diệt virut bkav là để diệt virut, phần mềm nghe nhạc media player là dùng để nghe nhạc....Muốn biết cách cài phần mềm cho máy tính thì xem bài viết: 
Hoạt động luyện tập
B/Trang 78
Hoạt động hình thành kiến thức
1. Khái niệm phần mềm
- Phần mềm là một tập hợp các lệnh điều khiển do những lấp trình viên viết ra, như các chương trình ( 10 Finger BreakOut, Raipid Typing) là ví dụ về phần mềm
2. Khái niêm về HĐH và phần mềm ứng dụng
Bài tập số 1/Trang 79
HĐH là phần mềm lền tảng, thiếu nó mọi phần mềm khác không thể hoạt động được (vai trò của HĐH là bắc cầu giữa phần mềm ứng dụng và phần cứng)
Phần mềm ứng dụng (tiếng Anh: Application software) là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực hiện. Điều này khác với phần mềm hệ thống tích hợp các chức năng của máy tính, nhưng có thể không trực tiếp thực hiện một tác vụ nào có ích cho người dùng.
Người sử dụng
Phần mềm ứng dụng
Hệ điều hành
Thiết bị phần cứng
A
Đ
B
S
C
S
D
Đ
E
S
F
Đ
G
S
H
Đ
3. Những HĐH thông dụng
Windows 
Linux 
Ubuntu 
Android 
C/Trang 80
 Hoạt động luyện tập
Bài tập số 2/Trang 80
Bài tập số 3/ Trang 81
Bài tập số 3/ Trang 81
D. Hoạt động vận dung/Trang 82
A
Phần mềm
B
Lập trình viên
C
HĐH
D
Phần mềm ứng dụng - HĐH
E
Phần mềm ứng dụng
F
Phần cứng
G
Phần mềm ứng dụng - Phần mềm ứng dụng – Phần cứng
H
Giáo diện
- Hiện nay số lượng phần mềm ứng dụng nhiều không xuể nhưng chỉ có khoảng hai chụ hệ điều hành thông dụng, Lý do sự khác biệt này là gì? hãy chon phương án đúng?
(B)
A
Word
B
Calculator
C
Paint - photoshop
D
Lạc Việt - StarDict
E
Game
f
Virut – BKAV – Virut
Em hãy tải phần mềm diệt virut BKAV theo địa chỉ sau
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng/Trang 82
- Phiên bản của HĐH Windows tiêu biểu là: Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 10
- Phiên bản HĐH tiêu biểu của Linux là: Ubuntu, Fedora, Opensuse

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet_2526_VNEN.doc