Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời

Bài 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ

CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

+ Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator.

+ Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu về hệ mặt trời.

2. Kỹ năng:

+ Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator.

+ Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển được các nút lệnh để quan sát, tìm hiểu về hệ mặt trời.

3. Thái độ:

+ Tinh thần ham học hỏi, hăng say.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính

 - Học sinh: sách Tin học THCS .

III. Tiến trình dạy học:

1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

 Câu hỏi 1: Nêu các mức trong phần mềm luyện gõ mười ngón với Mario?

 Câu hỏi 2: Nêu các bước để thực hiện đăng kí luyện gõ với phần mềm Mario?

 

doc 5 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 451Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 08
Ngày soạn: /10/2017
Tiết: 15
Ngày dạy: /10/2017
Bài 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ 
CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
+ Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator.
+ Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu về hệ mặt trời.
Kỹ năng: 
+ Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator.
+ Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển được các nút lệnh để quan sát, tìm hiểu về hệ mặt trời.
Thái độ:
+ Tinh thần ham học hỏi, hăng say..
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính 
	- Học sinh: sách Tin học THCS .
III. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): 
 Câu hỏi 1: Nêu các mức trong phần mềm luyện gõ mười ngón với Mario?
 	 Câu hỏi 2: Nêu các bước để thực hiện đăng kí luyện gõ với phần mềm Mario?
	Trả lời:
	Câu 1: Có 4 mức gồm
	+ Mức 1: Mức đơn giản nhất.
+ Mức 2: Mức luyện trung bình.
+ Mức 3: Mức luyện tập luyện.
+ Mức 4: Mức luyện tập tự do.
Câu 2: gồm 4 bước:
- Khởi động/ - Nháy Student/ New/ - Nhập tên người chơi/ - Nháy Done.
3. Bài mới (34 phút):
Trái đất của chúng ta nằm ở đâu trong hệ mặt trời? Trái đất chuyển động như thế nào? Trong hệ mặt trời của chúng ta ngoài trái đất còn có những hành tinh nào nữa... để biết được những thông tin đó các em đi vào bài học ngày hôm nay: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Solar System 3D Simulator 
(12 phút)
GV! Thuyết trình vào bài.
Để có thể tìm hiểu về hệ mặt trời có rất nhiều phần mềm mô phỏng hệ mặt trời. Phần mềm Solar System 3D Simulaytor là một trong số đó.
? Tìm hiểu SGK và cho biết cách khởi động chương trình?
? Yêu cầu HS quan sát hình SGK.
? Quan sát hình SGK và cho biết các thành phần trên màn hình chính của phần mềm?
- HS Tìm hiểu và phát biểu.
HS: Tìm hiểu SGK và phát biểu + bổ sung.
- HS ghi vở
1. Phần mềm Solar System 3D Simulator.
Là phần mềm mô phỏng hệ mặt trời, được thiết kế để quan sát và tìm hiểu trái đất cũng như hệ mặt trời thu nhỏ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các lệnh điều khiển quan sát 
(22 phút)
GV: Hướng dẫn HS khởi động như phần mềm các phần mềm đã học.
- Giới thiệu các nút lệnh điều khiển quan sát: 
- HS thực hiện.
- Nút để hiện/ẩn quỹ đạo chuyển động của các hành tinh.
- Nút để bật/tắt chế độ chuyển động tự động trong không gian, giúp chúng ta chọn vị trí quan sát thích hợp nhất.
- Thanh cuộn ngang để phóng to/thu nhỏ khung nhìn.
- Thanh cuộn ngang để điều chỉnh tốc độ chuyển động của các hành tinh.
- Các nút để nâng lên, hạ xuống vị trí quan sát hiện thời so với mặt phẳng ngang của toàn hệ mặt trời. 
- Các nút để dịch chuyển toàn bộ khung nhìn.
- Nút để đặt lại vị trí mặt định.
- Nút để xem thông tin chi tiết của các hành tinh.
	4. Củng cố: (4 phút)
- Phần mềm Solar System 3D Simulaytor sử dụng để làm gì? 
- Thực hiện khởi động, thoát khỏi và hiểu các nút lệnh điều khiển.
 	 5. Dặn dò (1 phút):
- Học bài theo SGK và vở ghi
 	- Xem lại cách khởi động chương trình, các nút lệnh điều khiển cơ bản.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 08
Ngày soạn: /10/2017
Tiết: 16
Ngày dạy: /10/2017
Bài 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ 
CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
+ Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator.
+ Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu về hệ mặt trời.
2. Kỹ năng: 
+ Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator.
+ Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển được các nút lệnh để quan sát, tìm hiểu về hệ mặt trời.
3. Thái độ:
+ Tinh thần ham học hỏi, hăng say..
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: sách Tin học THCS ,giáo án, phòng máy tính 
	- Học sinh: sách Tin học THCS .
III. Tiến trình dạy học:
1 .Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 
3. Bài mới (35 phút):
Trái đất của chúng ta nằm ở đâu trong hệ mặt trời? Trái đất chuyển động như thế nào? Trong hệ mặt trời của chúng ta ngoài trái đất còn có những hành tinh nào nữa... để biết được những thông tin đó các em đi vào bài học ngày hôm nay: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi Bảng
Hoạt động : Thực hành quan sát(35p)
(35 phút)
- GV quan sát hướng dẫn HS thực hành.
- Hướng dẫn HS điều khiển quan sát nhận biết từng hành tinh trên quỹ đạo.
- Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực.
? Hiện tượng nhật thực và nguyệt thuật xảy ra khi nào
Học sinh thực hiện.
4. Củng cố: ( 8 phút)
Trả lời câu hỏi SGK?
5. Dặn dò (1 phút):	
- Xem lại kiến thức đã học chương I, II.
- Xem bài để làm bài tập.
- Ôn tập để kiểm tra 1 tiết.
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 15 16.doc