Giáo án Sinh học 6 - Chương II: Rễ - Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ - Trần Thị Ngọc Hiếu - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

 - Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đối với cây

 - HS nhận biết và phân biệt được 2 loại rễ chính : rễ cọc và rễ chùm

 - Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền miền

2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát so sánh, vẽ hình

 - Rèn kĩ năng thảo luận nhóm.

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ thực vật

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC

1. Giáo viên: - Một số cây có rễ

 - Mô hình cấu tạo các miền của rễ

 - Miếng bìa ghi sẵn các miền của rễ

2. Học sinh: - Chuẩn bị các cây có rễ

 - Phiếu học tập:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 31/12/2015 Lượt xem 843Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Chương II: Rễ - Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ - Trần Thị Ngọc Hiếu - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 05	 Ngày soạn: 13/09/2014
Tiết 10	 Ngày dạy: 20/09/2014
CHƯƠNG 2 : RỄ 
BÀI 9: CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIỀN CỦA RỄ 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức: 
 - Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đối với cây
 - HS nhận biết và phân biệt được 2 loại rễ chính : rễ cọc và rễ chùm 
 - Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền miền 
2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát so sánh, vẽ hình 
 - Rèn kĩ năng thảo luận nhóm. 
3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ thực vật 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
1. Giáo viên: - Một số cây có rễ 
 - Mô hình cấu tạo các miền của rễ 
 - Miếng bìa ghi sẵn các miền của rễ 
2. Học sinh: - Chuẩn bị các cây có rễ 
 - Phiếu học tập: 	 
Stt 
Nhóm 
A 
B 
Tên cây 
Đặc điểm chung của rễ 
Đặt tên 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: 
Lớp
Sĩ số
Tên học sinh vắng
6A4
..
6A5
..
2. Kiểm tra bài cũ: 
1. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào? 
2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
3. Hoạt động dạy - học:
Mở bài: Rễ thuộc cơ quan nào? Vị trí? Vai trò của rễ đối với cây? -> Rễ là cơ quan sinh dưỡng, nằm dưới thân giúp cho cây mọc được trên đất, hút nước và muối khoáng hòa tan 
 Hoạt động 1 : TÌM HIỂU CÁC LOẠI RỄ 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Yêu cầu HS đặt mẫu vật lên giấy để trên bàn, GV kiểm tra mẫu vật của HS
- Yêu cầu HS xắp xếp các cây có rễ có đặc điểm giống nhau vào mỗi nhóm 
- GV hướng dẫn HS ghi phiếu học tập, quan sát các nhóm thảo luận 
- GV gọi HS báo cáo kết quả 
- GV cho HS đối chiếu với mẫu vật để tìm đáp án đúng 
- Yêu cầu HS làm bài tập 3. Sau đó gọi nhóm trình bày rút ra đặc điểm chung của rễ cọc và rễ chùm 
- Yêu cầu HS làm bài điền từ vào chỗ trống SGK tr.29
+ Rễ cọc và rễ chùm khác nhau ở điểm nào? (vị trí, kích thước các rễ, ví dụ) 
- Yêu cầu HS quan sát H9.2, ghi tên cây có rễ cọc và cây có rễ chùm
- GV nhận xét và chốt lại kiến thức.
- HS đặt mẫu vật lên bàn 
- Các nhóm quan sát các loại rễ và xắp xềp vào 2 nhóm , HS trao đổi thống nhất ý kiến 
- 1 HS đại diện cho nhóm báo cáo kết quả nhóm khác bổ sung 
-> HS đối chiếu sửa sai 
- HS làm bài tập 3 trong sách: Tìm ra đặc điểm chung của rễ cọc và rễ chùm.
+1 Rễ cọc, 2 rễ chùm, 3 rễ cọc, 4 rễ chùm.
- HS trả lời
+ Cây có rễ cọc: cây cải, bưởi, hồng xiêm
+ Cây có rễ chùm: tỏi tây, lúa
* Tiểu kết: Có 2 loại rễ: Rễ cọc có rễ cái to khoẻ đâm thẳng, nhiều rễ con mọc xiên, từ rễ con mọc nhiều rễ nhỏ hơn. VD: rễ của cà phê, mít.... Rễ chùm gồm nhiều rễ to gần bằng nhau mọc ra từ gốc thân thành chùm. VD: rễ lúa, ngô
 Hoạt động 2: TÌM HIỂU CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪNG MIỀN 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- GV cho HS tự nghiên cứu SGK tr.30, hướng dẫn HS quan sát H 9.3 
+ Rễ có mấy miền ? Hãy kể tên ? 
- GV đưa mô hình các miền của rễ. Yêu cầu HS chỉ trên mô hình các miền của rễ
+ Nêu chức năng của từng miền ? 
- Yêu cầu HS vẽ h.9.3 vào vở
- HS tự nghiên cứu thông tin SGK xác định các miền của rễ, quan sát hình 
+ HS kể tên 4 miền của rễ. 
- HS xác định các miền của rễ trên mô hình
+ Chức năng của rễ như bảng thông tin SGK/tr.30
- HS vẽ hình
* Tiểu kết: 
 Rễ có 4 miền: 
 - Miền trưởng thành có chức năng dẫn chuyền 
 - Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng 
 - Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra 
 - Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ 
 IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:
1. Củng cố: Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK, kể 10 cây có rễ cọc và 10 cây có rễ chùm 
 Đánh dấu X vào ô trống cho câu trả lời đúng nhất: Miền có chức năng dẫn truyền là: 
Miền trưởng thành 
Miền hút 
Miền sinh trưởng 
Miền chóp rễ 
2. Dặn dò: 
- Đọc mục “ em có biết ”. Học bài trả lời câu hỏi 1, 2.
- Đọc bài tiếp theo “cấu tạo miền hút của rễ”.
V. RÚT KINH NGHIỆM: 
.............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Các loại rễ, các miền của rễ - Trần Thị Ngọc Hiếu - Trường THCS Liêng Trang.doc