Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương IX: Vai trò của thực vật - Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng

I > MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giải thích được nguyên nhân gây ra của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt) từ đó thấy được vai trò của thực vật trong việc giữ đất, bảo vệ nguồn nước.

 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát.

 3. Thái độ: Xác định trách nhiệm bảo vệ thực vật bằng hành động cụ thể phù hợp lứa tuổi.

II > CHUẨN BỊ

GV : - Tranh phóng to H47.1

 - Tranh ảnh về lũ lụt, hạn hán

HS :Xem bài trước

III > PHƯƠNG PHÁP

- Đàm thoại , trực quan , thảo luận nhóm

IV > TIẾN TRÌNH

1 > Ổn định lớp : Ts : Vắng CP: Vắng KP:

2 > Kiểm tra bài cũ :

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 468Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương IX: Vai trò của thực vật - Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 57
Ngày dạy ://
 §47. THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC
I > MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giải thích được nguyên nhân gây ra của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt) từ đó thấy được vai trò của thực vật trong việc giữ đất, bảo vệ nguồn nước.
 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát.
 3. Thái độ: Xác định trách nhiệm bảo vệ thực vật bằng hành động cụ thể phù hợp lứa tuổi.
II > CHUẨN BỊ
GV : - Tranh phóng to H47.1
 - Tranh ảnh về lũ lụt, hạn hán
HS :Xem bài trước 
III > PHƯƠNG PHÁP
- Đàm thoại , trực quan , thảo luận nhóm 
IV > TIẾN TRÌNH
1 > Ổn định lớp : Ts : Vắng CP: Vắng KP: 
2 > Kiểm tra bài cũ :
 - Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định?
- Cho ví dụ về vai trò chống ô nhiễm môi trường của TV?
 - Thực vật ổn định lượng khí CO2 và O2.
- Cho ví dụ.
5đ
5đ
3 > Bài mới :
GTB : Hãy kể một số thiên tai trong những năm gần đây nguyên nhân xảy ra hiện tượng đó. 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt Động 1 : Thực Vật Giúp Giữ Đất, Chống Xói Mòn 
- Gv hướng dẫn Hs quan sát tranh (H47.1) (chú ý vận tốc nước mưa) 
 + Vì sao khi có lượng mưa chảy ở 2 nơi khác nhau?
 + Điều gì xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc khi có mưa? Giải thích tại sao?
- Học sinh làm việc độc lập
Quan sát tranh, đọc thông tin đầu mục trả lời câu hỏi: 1, 2 em phát biểu, các học sinh khác bổ sung
Giáo viên bổ sung hoàn thiện kiến thức.
 - Cung cấp thêm thông tin về hiện tượng xói lỡ ở bờ sông bờ biển.
Hoạt Động 2 : Thực Vật Góp Phần Hạn Chế Ngập Lụt
-Gv yêu cầu Hs nghiên cứu trả lời câu hỏi: Nếu đất bị xói mòn ở vùng đồi trọc thì điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đó?
LG:
 - Cho học sinh thảo luận nhóm 2 vấn đề:
 + Kể một số địa phương bị ngập úng và hạn hán ở Việt Nam.
 - Tại sao có hiện tượng ngập úng và hạn hán ở nhiều nơi?
- Các nhóm trình bày thông tin, hình ảnh đã sưu tầm được thảo luận nguyên nhân hiện tượng ngập úng và hạn hán.
 đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác bổ sung.
Hoạt Động 3 : Thực Vật Góp Phần Bảo Vệ Nguồn Nước Ngầm
 - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục s SGK tự rút ra vai trò bảo vệ nguồn nước của thực vật.
- Học sinh nghiên cứu SGK tự rút ra kết luận.
1. Thực Vật Giúp Giữ Đất, Chống Xói Mòn 
+ Lượng chảy của dòng nước mưa có nơi có rừng yếu hơn vì có lá giữ nước lại một phần.
 + Đồi trọc khi mưa: đất bị xói mòn và không có cây cản tốc độ nước chảy.
- thực vật, đặc biệt là rừng, giúp giữ đất, chống xói mòn.
2. Thực Vật Góp Phần Hạn Chế Ngập Lụt
- Thực vật đã góp phần hạn chế lũ lụt và hạn hán.
3. Thực Vật Góp Phần Bảo Vệ Nguồn Nước Ngầm
-Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước.
 4 > Củng cố và luyện tập :
- Sử dụng câu hỏi 1, 2, 3 SGK
5 > Hướng dẫn HS tự học ở nhà :
- Học bài trả lời câu hỏi SGK
- Đọc “Em có biết”
- Sưu tầm tranh ảnh về nội dung thực vật là: thức ăn động vật và nơi sống của động vật.
V > RÚT KINH NGHIỆM
1.Nội dung :
*Ưu điểm:	
* Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	
2.Phương pháp :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	
3.Hình thức tổ chức :
*Ưu điểm:	
* Tồn tại:	
*Hướng khắc phục:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng.doc