Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính - Bài 30: Thụ phấn

I.Mục tiêu: HS:

-Phát biểu được khái niệm thụ phấn.

-Kể được những đặc điểm chính thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của một số hoa

-Bảo vệ các loài sâu bộ có ích tham gia thụ phấn cho hoa

II.Đồ dùng chuẩn bị:

1.GV+HS:Sưu tầm vật mẫu/tranh, về 1 số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ .

III.Phương pháp dạy chủ yếu : Trực quan- gởi mở -vấn đáp.

IVTiến trình tiết dạy:

1.Ổn đinh lớp (1ph).

2.Kiểm tra bài cũ(5ph):Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính?Hãy kể tên 3 loại hoa lưỡng và 3 loai hoa đơn tính mà em biết.

3.Bài mới:*Vào bài(1ph):Quá trình ss hữu tính của cây được bắt đầu bằng sự thụ phấn.Vậy sự thụ phấn là gì? Có những cách thụ phấn nào?Bài học hôm nay giúp ta trả lời được những câu hỏi trên.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 1143Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính - Bài 30: Thụ phấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Ngày soạn : / /
Tiết 36 Bài 30: THỤ PHẤN
I.Mục tiêu: HS:
-Phát biểu được khái niệm thụ phấn.
-Kể được những đặc điểm chính thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của một số hoa 
-Bảo vệ các loài sâu bộ có ích tham gia thụ phấn cho hoa
II.Đồ dùng chuẩn bị:
1.GV+HS:Sưu tầm vật mẫu/tranh, về 1 số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ .
III.Phương pháp dạy chủ yếu : Trực quan- gởi mở -vấn đáp.
IVTiến trình tiết dạy:
1.Ổn đinh lớp (1ph).
2.Kiểm tra bài cũ(5ph):Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính?Hãy kể tên 3 loại hoa lưỡng và 3 loai hoa đơn tính mà em biết.
3.Bài mới:*Vào bài(1ph):Quá trình ss hữu tính của cây được bắt đầu bằng sự thụ phấn.Vậy sự thụ phấn là gì? Có những cách thụ phấn nào?Bài học hôm nay giúp ta trả lời được những câu hỏi trên. 
Tg
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung ghi bảng
4
ph
10
Ph
14
ph
HĐ 1:Tìm hiểu về hiện tượng thụ phấn
+GV:Giảng dải về hiện tượng thụ phấn(dựa vào tt ở sgv)
? Thế nào là thụ phấn?
+ Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy bằng những cách nào ? Để biết được ta nghiên cứu mục 1.
HĐ 2:Tìm hiểu về hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.
a.Hoa tự thụ phấn:
Hd Hs đọ và thu nhận tt ở mục 1a quan sát H30.1 và Hoa phượng cúng.
? ▼ở sgk
*GV:Phân tích ý nghĩa của từng đặc điểm.
b.Hoa giao phấn:
? Hoa giao phấn khác hoa tự thụ phấn ở điểm nào?
?Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào?
HĐ 3:Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
+HdHs:Qs 1 hoa bí ngô(bí đỏ),hoa dưa chuột+H30.2.
? ▼ở mục 2( sgk )
-Nêu ra câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi 3
*Ngày nay do sử dụng thuốc BVTV bừa bãi nên 1 số sâu bọ có ích tham gia vào thụ phấn cho hoa bị giamr sú nghiêm trọng.Do đó, phải dùng thuốc BVTV đúng qui cách,không gây độc hại đến môi trường.
 Hs nghe giảng
“hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy”
“lưỡng tính, chín đồng thời”
-Hs :đọc tt ở mục 1b
“Hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng có nhị và nhụy không chín cùng một lúc”
“Nhờ sâu bọ,gió,nước và người” 
Hs hoạt động theo nhóm.
“Có màu sắc sặc sỡ,có hương”
“Tràng hoa dính liền tạo thành hình ống”
“Nhị:hạt phấn to có gai móc.Đầu nhụy:có chất dính”
*Thụ phấn:là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
1.Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.
a.Hoa tự thụ phấn: có đặc điểm:
-Hoa lưỡng tính 
-Nhị và nhụy chín đồng thời.
b.Hoa giao phấn khác hoa tự thụ phấn ở đặc điểm:
-Hoa đơn tính 
-Hoa lưỡng tính có nhị và nhụy không chín cùng một lúc
Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ: Sâu bọ, gió, nước và người.
2. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
-Hoa thường có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt.
-Hạt phấn to, có gai.
-Đầu nhụy có chất dính.
4. Củng cố: ( 7ph)
Một hs đọc to phần kết luận cuối bài.
-Kiểm tra đánh giá: dùng 4 câu hỏi ở sgk.
-Đáp án câu 4: Cánh hoa có màu trắng nổi bật trong đêm tối, có mùi thơn rất đặc biệt, kích thích sâu bọ đến tìm.
5.Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: ( 3ph)
-Bài cũ: dựa vào vật mẫu.
-Nghiên cứu trước bài: Thụ phấn ( tt).
Rút kinh nghiệm:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 30. Thụ phấn (4).doc