Giáo án Tiếng Anh 8 - Units 11. Traveling around Viet Nam

I.Objevtives:

* Mục đích yêu cầu: Sau giờ học hs có thể:

- Đọc nắm nội dung cơ bản của cuộc trò chuyện giữa Hoa và gia đình bạn Tim nhân dịp họ sang thăm Việt Nam.

- Ghi nhớ một số từ vựng trong bài.

* Kĩ năng luyện tập:

- Đọc nắm nội dung chính bài hội thoại giũa Hoa và các thành viên trong gia đình Tim.

- Luyện kĩ năng đọc hội thoại

* Kiến thức cần đạt:

+ Đạt chuẩn:

- Đọc đúng và ghi nhớ một số từ mới trong bài

- Nắm đợc tên một số địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt Nam

- Đọc nắm nội dung chính của bài hội thoại giữa Hoa và gia đình Tim.

- Xác định các câu đúng/ sai và sửa các câu sai cho đúng với nội dung của bài.

+ Nâng cao:

- Ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp trong bài

- Đọc nắm nội dung chính của bài hội thoại giữa Hoa và gia đình Tim.

- Xác định các câu đúng/ sai, chữa câu sai cho đúng

- Trả lời một số câu hỏi về nọi dung của bài.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 891Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Anh 8 - Units 11. Traveling around Viet Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Date of preparing: Jan 25th 2013 Period 67
Date of teaching: 
Unit 11 : TRAVELING AROUND VIETNAM
Lesson 1: GETTING STARTED-LISTEN AND READ
I.Objevtives:
* Mục đích yêu cầu: Sau giờ học hs có thể:
- Đọc nắm nội dung cơ bản của cuộc trò chuyện giữa Hoa và gia đình bạn Tim nhân dịp họ sang thăm Việt Nam.
- Ghi nhớ một số từ vựng trong bài.
* Kĩ năng luyện tập:
- Đọc nắm nội dung chính bài hội thoại giũa Hoa và các thành viên trong gia đình Tim.
- Luyện kĩ năng đọc hội thoại
* Kiến thức cần đạt:
+ Đạt chuẩn:
- Đọc đúng và ghi nhớ một số từ mới trong bài
- Nắm đợc tên một số địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt Nam
- Đọc nắm nội dung chính của bài hội thoại giữa Hoa và gia đình Tim.
- Xác định các câu đúng/ sai và sửa các câu sai cho đúng với nội dung của bài.
+ Nâng cao:
- Ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp trong bài
- Đọc nắm nội dung chính của bài hội thoại giữa Hoa và gia đình Tim.
- Xác định các câu đúng/ sai, chữa câu sai cho đúng
- Trả lời một số câu hỏi về nọi dung của bài.
* Ngôn ngữ cơ bản:
- Từ vựng: luggage, farmland, crop, sugar cane, a forty- minute drive
- Ngữ pháp: Would you mind + V-ing?
 Would you mind if I + V-ed.?
II.Teaching - aids: Cassette, 2 charts
III. Methods:
IV. Contents:
1. Organization
2. Warmer: (Getting Started) (6’)
Ask Ss to open their books (p98) and match the names with the picture
Call on some Ss to give their answers.
T: What is this ?
Ss: It’s Ngo Mon ( Gate )
T: Have you ever been there ?
Ss: Yes / No 	Answer keys:	 a. Ngo mon ( Gate ) 	c. The Temple of Literature
 b. Nha rong Harbor	d. Halong Bay.
 3. New lesson	 	 
Teacher’s activities
Students’ activities
Contents
T: checking technique “Bingo”
T: sets the scene : You are going to listen to the dialogue about the meeting between Hoa and Tim at the airport
T: asks Ss to read the dialogue silently and decide T/ F for the following statements.
T: Ask Ss to read the dialogue again to pick out one sentence about “Requests” and “ interest”
T : Explain the structures quickly
Ss:Practice reading then copy down.
Ss: Listen to the dialogue twice .
Ss : read the dialogue silently and decide T/ F for the following statements.
 Ss:read the dialogue again & pick out one sentence about “Requests” and “ interest”
ss: Listent to the teacher answer the questions and then copy down.
Ss: gives some more examples
Step 1: Pre- reading (10’)
*Vocabulary:
- a crop : mựa vụ
- a sugar cane	 : cõy mớa
- a water buffalo: con trõu 
- a forty minute drive: 45’ lỏi xe
- luggage : hành lớ
- farmland : vựng nụng nghiệp
Step 2: While- reading (17’)
* True / false statements
a.This is the first time Hoa has met Tim’ s family.
b. Hoa helps Mrs Jone with her luggage.
c. The Jone family is traveling from the airport in a bus.
d. Shannon has never seen rice paddies before.
e. The car is traveling past farmland.
f. Only rice and corn are grown around Hanoi.
* Answer keys: 	
a. T 	b. T 	 c .False .. in a taxi d. T 	 e. T 
f. F : Not only rice and corn but also sugar canes are grown around Hanoi
Step 3: Post- reading (8’)
*.Language notes
*To express Ss’ interest.
-I’d like you to meet my parents.............
- It’s nice to meet you ..........
-It’s great to meet you in Vietnam..........
- I’d like to sit with Tim................
Form : 
+‘d like = would likes S.O to do s.th
+‘d like to do s.th
*To express a request
-Would you mind sitting in the front seat......? - Not at all
- Would you mind if I took a photo ? 
 No problem
Form: 
Would you mind + V- ing......?
Would you mind if I + Ved ..?
4. Home work.(3’)
-Let Ss do the exercises in the work book
-Be ready lesson 2 “ Speak ”
Evaluation:

Tài liệu đính kèm:

  • docUnits 11. Traveling around Viet Nam (2).doc