Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 - Kế hoạch tháng 03/2015

I- Tư tưởng chính trị;

1 – Tất cả Đảng viên chi bộ và CBGV - CNV trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2 – Gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao

3 – Chấp hành nghiêm túc sự phân công và điều động của tổ chức và những điều Đảng viên không được làm.

II – Công việc chuyên môn:

1 – Duy trì tốt sĩ số học sinh, tỉ lệ chuyên cần

2 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn , thực hiện tốt nội qui qui chế. Dạy học đúng kế hoạch chương trình.

3 – Chỉ đạo đơn vị tổ chức thanh tra, kiểm tra, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 553Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 - Kế hoạch tháng 03/2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG BỘ XÃYANG TAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ CHU VĂN AN Yang tao, ngày 04 tháng 03 năm 2015
 «
 Số 03-KH/CBCVA
KẾ HOẠCH THÁNG 03/2015
I- Tư tưởng chính trị;
1 – Tất cả Đảng viên chi bộ và CBGV - CNV trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2 – Gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao
3 – Chấp hành nghiêm túc sự phân công và điều động của tổ chức và những điều Đảng viên không được làm.
II – Công việc chuyên môn:
1 – Duy trì tốt sĩ số học sinh, tỉ lệ chuyên cần
2 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn , thực hiện tốt nội qui qui chế. Dạy học đúng kế hoạch chương trình.
3 – Chỉ đạo đơn vị tổ chức thanh tra, kiểm tra, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
4 - Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác thiết bị, thư viên chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học, sách tham khảo cho giáo viên, học sinh mượn. Cập nhật số liệu vào phần mềm quản lý.
5 – Chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác dạy phổ cập. 
6 – Chỉ đạo nhà trường tham gia có hiệu quả hội khỏe Phù Đổng cấp huyện (TD).
7 – Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc ra đề và tổ chức thi kiểm tra định kỳ.
8 – Chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
9 – Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lao động chăm sóc cây xanh, vệ sinh trường lớp.
10 – Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra.
III – Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên:
1 – Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú đã học đối tượng để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
2 – Đóng đậu Đảng phí kịp thời, đúng qui định.
IV – Công tác khác:
* Công đoàn: Động viên CBGV-CNV thi đua tham gia tích cực các phong trào của nhà trường. Tổ chức tọa đàm ngày 8/3 vui vẻ an toàn, tiết kiệm
* Đoàn – Đội : Làm tố công tác thi đua trong học sinh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch trong tháng. Phát huy tốt phòng phát thanh đội. phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/6. Đưa học sinh dự thi nghi thức Đội cấp huyện.
 TM: CHI BỘ
 Bí thư
 Đậu Đức Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_thang_32015.doc