Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 - Kế hoạch tháng 6+7/2015

I- Tư tưởng chính trị;

1 – Tất cả Đảng viên chi bộ và CBGV - CNV trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2 – Nghỉ phép hè an toàn, vui vẻ. thực hiện nghiêm túc những nôi qui, qui chế nơi nghỉ hè.

3 – Chấp hành nghiêm túc sự phân công và điều động của tổ chức và những điều Đảng viên không được làm.

II – Công việc chuyên môn:

1 – Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã quản lý tốt học sinh trong hè.

2 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh vào đầu tháng 8.

3 – Chỉ đạo đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới ( Tu sửa bàn ghế, cảnh quan trường lớp, thiết bị dạy học .)

4 - Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác an ninh, trật tự trong hè( Phân công trực hè)

5 – Chỉ đạo đơn vị duy trì lớp PCGDTHCS tại buôn Dơng Yang.

6 – Chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

7 – Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác cấp phé hè và các chế độ cho giáo viên, CNV trong hè.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 608Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục hướng nghiệp lớp 6 - Kế hoạch tháng 6+7/2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG BỘ XÃYANG TAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ CHU VĂN AN Yang tao, ngày 30 tháng 5 năm 2015
 «
Số : 06 – KH/ CBCVA
KẾ HOẠCH THÁNG 6+7/2015
I- Tư tưởng chính trị;
1 – Tất cả Đảng viên chi bộ và CBGV - CNV trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2 – Nghỉ phép hè an toàn, vui vẻ. thực hiện nghiêm túc những nôi qui, qui chế nơi nghỉ hè.
3 – Chấp hành nghiêm túc sự phân công và điều động của tổ chức và những điều Đảng viên không được làm.
II – Công việc chuyên môn:
1 – Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã quản lý tốt học sinh trong hè.
2 – Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh vào đầu tháng 8.
3 – Chỉ đạo đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới ( Tu sửa bàn ghế, cảnh quan trường lớp, thiết bị dạy học.)
4 - Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác an ninh, trật tự trong hè( Phân công trực hè)
5 – Chỉ đạo đơn vị duy trì lớp PCGDTHCS tại buôn Dơng Yang.
6 – Chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
7 – Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác cấp phé hè và các chế độ cho giáo viên, CNV trong hè.
8 – Chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác tham mưu với các cấp bổ sung đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.
III – Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên:
1 – Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú đã học đối tượng để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Lý
2- Giám sát việc tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng dạy học phục vụ năm học mới
3 – Đóng đậu Đảng phí kịp thời, đúng qui định.
IV – Công tác khác:
* Công đoàn: Cùng nhà trường làm tốt công tác xã hội trong hè. Theo dõi chấm công, thăm hỏi ốm đau ( nếu có)
* Đoàn – Đội : kết hợp với đoàn xã tổ chức tốt các phong trào vui chơi cho học sinh trong hè.
 TM: CHI BỘ
 BÍ THƯ
 Đậu Đức Liên

Tài liệu đính kèm:

  • docKHthang_6_2015.doc