Mẫu: Sổ liên đội

 1. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác đội năm học (Được BGH phê duyệt)

 2. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức kĩ năng cho BCH liên Đội, chi đội, Phụ trách Sao.

 3. Có phòng truyền thống, có đầy đủ trang thiết bị hoạt động, có đầy đủ sổ sách theo quy định, xây dựng được quỹ đội, quỹ “vì bạn nghèo”

 4. Duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt, làm tốt công tác phát triển đội viên mới.

 5. Có phong trào đội mạnh, thu hút đông đảo đội viên tham gia.

 * Đăng kí danh hiệu thi đua: Liên Đội vững mạnh

 * Kết quả cuối năm: Liên Đội

 

doc 10 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 378Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Sổ liên đội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘI T.N.T.P HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU THỌ XÃ MƯỜNG TÈ
SỔ LIÊN ĐỘI
TIÊU CHUẨN LIÊN ĐỘI MẠNH
 1. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác đội năm học (Được BGH phê duyệt)
 2. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức kĩ năng cho BCH liên Đội, chi đội, Phụ trách Sao.
 3. Có phòng truyền thống, có đầy đủ trang thiết bị hoạt động, có đầy đủ sổ sách theo quy định, xây dựng được quỹ đội, quỹ “vì bạn nghèo”
 4. Duy trì có nề nếp chế độ sinh hoạt, làm tốt công tác phát triển đội viên mới.
 5. Có phong trào đội mạnh, thu hút đông đảo đội viên tham gia.
 * Đăng kí danh hiệu thi đua: Liên Đội vững mạnh
 * Kết quả cuối năm: Liên Đội
Chủ đề năm học:
	"Măng non đất nước
	Tiếp bước cha anh
	Làm nghìn việc tốt
	Xứng cháu Bác Hồ"
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI
Năm học: 2014-2015
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động đội năm học
 - Chuẩn bị cho ngày khai trường
 - Đại hội liên Đội
 - Tập huấn nghiệp vụ Đội 
 - Sinh hoạt thường kì
 - Phát động thi đua trào mừng các ngày lễ lớn trong năm
 - Tổ chức các hội thi chào mừng
 - Tổ chức công nhận các chuyên hiệu
 - Sinh hoạt nói chuyện truyền thống về ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.
 - thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày 22/12.
 - Đẩy mạnh các phong trào học tập, VHVN-TDTT.
 - Xây dựng kế hoạch ĐHCNBH
 - Sơ kết, tổng kết năm học.
DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
STT
Họ Và Tên
Lớp
Chức vụ
Địa chỉ
1
Lò Phương Thảo
5A
LĐT
Nậm Củm
2
Phạm Đình Hòa
5A
LĐP
Nậm Củm
3
Vùi Văn Chiến
5B
UV
Bản giẳng
4
Lý Thanh Hải
4A
UV
Nậm Củm 
5
Lù Quốc Trọng
4B
UV
Bản giẳng
DANH SÁCH CÁC CHI ĐỘI
STT
Họ và tên lớp trưởng
Địa chỉ
Giáo viên chủ nhiệm
1
Vùi Văn Chiến
Bản giẳng
Hoàng Văn Hỷ
2
Lò Phương Thảo
Nậm Củm
Lý Văn Thảo
3
Lù Quốc Trọng
Bản giẳng
Vũ Văn Phượng
4
Đoàn Trần T. Khanh
Nậm Củm
Nguyễn Thị Sửu
5
Hoàng Công Minh
Nậm Củm
Đoàn Thị Thúy
6
Lò Quang Thái
Bản giẳng
Khoàng Thị Hường
7
Lò Tuấn Nam
Nậm Củm
Quách Thị Hào
8
Tống Khánh Linh
Nậm Củm
Phạm Thanh Mừng
9
Bùi Hương Giang
Bản giẳng
Lý Văn Sân
10
Lý Như Quỳnh
Bản giẳng
Tống Thị Hà
11
DANH SÁCH ĐỘI SAO ĐỎ
STT
Họ và tên
Lớp
Nhiệm vụ
1
Lò Phương Thảo
5A
Theo dõi lớp 1A
2
Phạm Đình Hòa 
5A
Theo dõi lớp 2A
3
Lù Thị Bích Thùy
5B
Theo dõi lớp 1B
4
Lý Thanh Hải
4A
Theo dõi lớp 5A
5
Vùi Văn Chiến
5B
Theo dõi lớp 3B
6
Lù Quốc Trọng
4B
Theo dõi lớp 5B
7
 Lý Văn Mạnh
5A 
Theo dõi lớp 3A
8
Lý Thị Nhi
4B
Theo dõi lớp 2B
9
Lù Minh Chiến
5A
Theo dõi lớp 4A
10
Lù Phương Qúy
4B
Theo dõi lớp B
DANH SÁCH PHỤ TRÁCH SAO
STT
Họ và tên
Lớp
PT Lớp
Tên Sao
1
 Lý Văn Mạnh
5A
3A
2
Phạm Đình Hòa 
5A
2A
3
Lù Thị Bích Thùy
5B
3B
4
Lò Phương Thảo
5A
1A
5
Mào Thảo My
5A
3A
6
Lý Thanh Hải
4A
2A
7
Tống Thị Vương
5A
1A
8
Lù Quốc Trọng
4B
3B
9
Lù Phương Qúy
4B
 1B
10
Lù Tuấn Thành
4B
2B
CÔNG TRÌNH MĂNG NON
STT
Lớp
Tên công trình
Thời gian TH
XL
1
Chăm sóc cây xanh
T8- 9
2
Cùng giúp bạn đến trường
T10 – 11
3
Qũy vì bạn nghèo
T8 – Hết năm
4
......
5
6
7
8
9
10
CÔNG TÁC KẾ HOẠCH NHỎ
STT
Lớp
Đợt 1
Đợt 2
Cả năm
Ghi chú
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI-TỪ THIỆN
STT
Phong trào
Số tiền ( hiện vật)
10
THEO DÕI CÁC ĐỢT THI ĐUA
ĐỢT 1
 1. Chủ điểm: “Vui hội khai trường”
 2. Thời gian: Từ 1/9 đến 30/10
 3. Nội dung:
 - Phát động phong trào sạch lớp sạch trường
 - Phát động làm bồn hoa, trồng cây cảnh
 - Tổ chức các hoạt động VHVN chào mừng
 - Thi đua học tốt
 - Thi đua giữ vở sạch viết chữ đẹp 
 4. Kết quả:
 5. Xếp loại:
STT
 Lớp
 Xếp loại
*
 STT
 Chi đội
 Xếp loai
 1
1A
*
 1
4A
 2
1B
*
 2
4B
 3
2A
*
 3
5A
 4
2B
*
 4
5B
 5
3A
*
 5
6
3B
*
THEO DÕI CÁC ĐỢT THI ĐUA
ĐỢT 2
 1. Chủ điểm: “Kính dâng thầy cô”
 2. Thời gian: Từ 01/11 đến 20/11
 3. Nội dung:
 - Phát động thi đua dành nhiều điểm tốt
 - Phát hành Xổ số học tập chào mừng ngày NGVN 20/11
 - Thi đua giữ vở sạch, viết chữ đẹp
 - Tập luyện, tổ chức hội thi văn nghệ ngày 17/11
 - Tổ chức các hoạt động TDTT, các trò chơi dân gian
 - Tổ chức hội thi “Rung chuông vàng”
 4. Kết quả:
 5. Xếp loại:
STT
 Lớp
 Xếp loại
*
 STT
 Chi đội
 Xếp loai
 1
1A
*
 1
4A
 2
1B
*
 2
4B
 3
2A
*
 3
5A
 4
2B
*
 4
5B
 5
3A
*
 5
6
3B
CÁC ĐỢT THI ĐUA
ĐỢT 3
 1. Chủ điểm: “Anh bộ đội của em”
 2. Thời gian: Từ 21/11 đến 22/12
 3. Nội dung:
 - Phát động làm báo ảnh
 - Thi hát, kể chuyện về chú bộ đội
 - Vệ sinh trường lớp
 - Thăm hỏi giúp đỡ gia đình chính sách
 - Thi đua học tốt
 4. Kết quả:
 5. Xếp loại:
STT
 Lớp
 Xếp loại
*
 STT
 Chi đội
 Xếp loai
 1
1A
*
 1
4A
 2
1B
*
 2
4B
 3
2A
*
 3
5A
 4
2B
*
 4
5B
 5
3A
*
 5
 6
3B
CÁC ĐỢT THI ĐUA
ĐỢT 4
 1. Chủ điểm: “Em là mầm non của Đảng”
 2. Thời gian: Từ ngày 23/12 đến 3/2/2014
 3. Nội dung:
 - Duy trì mọi nề nếp sinh hoạt
 - Giữ gìn, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
 - Thi hát những bài hát về Đảng, Bác Hồ
 - Luyện tập nghi thức đội
 - Thi đua giữ vở sạch, viết chữ đẹp
 4. Kết quả:
 5. Xếp loại
STT
 Lớp
 Xếp loại
*
 STT
 Chi đội
 Xếp loai
 1
1A
*
 1
4A
 2
1B
*
 2
4B
 3
2A
*
 3
5A
 4
2B
*
 4
5B
 5
3A
*
 5
6
3B
CÁC ĐỢT THI ĐUA
ĐỢT 5
 1. Chủ điểm: “Tiếp bước cha anh”
 2. Thời gian: Từ ngày 3/2 đến ngày 26/3/2014
 3. Nội dung:
 - Phát động thi đua chào mừng ngày TL Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
 - Tổ chức hội thi “Nét đẹp đội viên”
 - Tổ chức, tham gia “Hội khoẻ phù đổng”
 - Kết nạp đội viên mới
 - Vệ sinh trường lớp sạch sẽ
 4. Kết quả:
 	 5. Xếp loại:
STT
 Lớp
 Xếp loại
*
 STT
 Chi đội
 Xếp loai
 1
1A
*
 1
4A
 2
1B
*
 2
4B
 3
2A
*
 3
5A
 4
2B
*
 4
5B
 5
3A
*
 5
6
3B
CÁC ĐỢT THI ĐUA
ĐỢT 6
 1. Chủ điểm: “Hoa thơm dâng Bác”
 2. Thời gian: Từ ngày 27/3 đến 19/5 (Hết năm học)
 3. Nội dung:
 - Duy trì mọi nề nếp học tập và sinh hoạt
 - Phát động phong trào “Hoa điểm tốt”
 - Tổ chức, tham gia hội thi “Kể chuyện Bác Hồ”
 - ĐH cháu ngoan Bác Hồ cấp trường
 - Tổng kết năm học
 4. Kết quả:
 5. Xếp loai:
STT
 Lớp
 Xếp loại
*
 STT
 Chi đội
 Xếp loai
 1
1A
*
 1
4A
 2
1B
*
 2
4B
 3
2A
*
 3
5A
 4
2B
*
 4
5B
 5
3A
 6
3B

Tài liệu đính kèm:

  • docSO LIEN DOI.doc