Cấu trúc đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh môn Giáo dục công dân lớp 9

I. Yêu cầu:

- Đảm bảo phù hợp với trình độ học sinh, mang tính giáo dục và có sự liên hệ với những nội dung mang tính cấp thiết, thời sự và thực tế.

- Đánh giá được năng lực nhận thức và khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

- Phát hiện học sinh năng khiếu.

- Đề thi được thực hiện theo dạng mở nhằm phát huy năng lực phân tích, sáng tạo; tạo điều kiện để học sinh thể hiện tính cá nhân ở mức cao nhất.

II. Nội dung kiểm tra

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 997Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh môn Giáo dục công dân lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9
(Ban hành kèm theo Công văn số 2369 /SGDĐT-KT, ngày 23 tháng 11 năm 2015)
-------
Yêu cầu:
Đảm bảo phù hợp với trình độ học sinh, mang tính giáo dục và có sự liên hệ với những nội dung mang tính cấp thiết, thời sự và thực tế.
Đánh giá được năng lực nhận thức và khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.
Phát hiện học sinh năng khiếu.
Đề thi được thực hiện theo dạng mở nhằm phát huy năng lực phân tích, sáng tạo; tạo điều kiện để học sinh thể hiện tính cá nhân ở mức cao nhất.
Nội dung kiểm tra
Yêu cầu
kiến thức
Yêu cầu kĩ năng
Yêu cầu năng lực
Đạo đức và những vấn đề có liên quan đến đạo đức
- Kĩ năng nhận thức được những hành vi phù hợp hoặc chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội và hướng điều chỉnh thích hợp.
- Phân tích, giải quyết được những vấn đề phát sinh, hay những tình huống có liên quan đến đạo đức.
- Năng lực tự nhận thức về giá trị của bản thân
- Năng lực tự điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội
Quyền và nghĩa vụ của công dân
- Kĩ năng xác định được một số quyền và nghĩa vụ của công dân.
- Giải quyết được các tình huống thực tế.
- Năng lực thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước
- Năng lực giải quyết vấn đề
Nhà nước, hiến pháp và pháp luật
- Kĩ năng vận dụng được kiến thức pháp luật vào thực tế.
- Giải quyết được các tình huống pháp luật.
- Năng lực tự học, tự tìm hiểu kiến thức về Nhà nước, hiến pháp và pháp luật
- Năng lực giải quyết vấn đề
Môi trường, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội
- Kĩ năng nhận biết các hành động sai trái ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thôg và hướng giải quyết, xử lí.
- Giải quyết được các tình huống có liên quan.
- Cung cấp ý tưởng, sáng kiến độc đáo trong việc góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp.
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo
Cấu trúc	
Hình thức đề: Tự luận	
Thời lượng: 150 phút
Số lượng câu hỏi: 2 - 6 câu
 Mẫu ma trận đề thi ( Do người ra đề trực tiếp thực hiện)
Nội dung kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Phần A
Câu..
Câu.
Phần B
Câu.
Câu.
Cộng
40%
40%
20%

Tài liệu đính kèm:

  • docGDCD 9.doc