Một số dạng bài ôn thi Toán học Violymbic (dạng 1)

Dạng 1: Viết số và tính

 379 là số liền trước của số nào?

 Số gồm tám trăm, chín chục và ba đơn vị được viết là?

 Tìm x, biết

a) x + 113 = 658. b) x - 215 = 342 c) 956 - x = 321

 Tính: 4×8+584

 Số gồm bảy trăm, bốn đơn vị và hai chục được viết là?

 Số lớn nhất trong các số: 623, 304, 541, 216, 679 là?

 Điền số thích hợp vào chỗ trống: 634=600++4 348+. =925-162 380- =125+147

 Tìm một số biết khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng 82 thì được kết quả bằng 91.

 Tìm một số biết khi lấy số đó nhân với 5 rồi cộng với 202 thì kết quả là 247.

 Tính: 300×5-200= 5×9+345=

 Tính tổng của số lớn nhất và bé nhất có 3 chữ số khác nhau.

 Tính hiệu của số lẻ lớn nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau.

 Tính hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau.

 Cho phép chia có thương bằng 9. Hỏi nếu tăng số bị chia gấp 5 lần thì thương mới của phép chia bằng bao nhiêu?

 Lấy hai chữ số 1 và 2 làm chữ số hàng trăm, lấy hai chữ số 3 và 4 làm chữ số hàng chục, lấy hai chữ số 5 và 6 làm chữ số hàng đơn vị. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện trên?

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1/2 của 12kg = . kg. 1/6 của 30cm = .cm

 

docx 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 16/04/2019 Lượt xem 131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số dạng bài ôn thi Toán học Violymbic (dạng 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIOLYMBIC 3-2
Dạng 1: Viết số và tính
379 là số liền trước của số nào?
Số gồm tám trăm, chín chục và ba đơn vị được viết là?
Tìm x, biết 
a) x + 113 = 658. b) x - 215 = 342 c) 956 - x = 321
Tính: 4×8+584
Số gồm bảy trăm, bốn đơn vị và hai chục được viết là?
Số lớn nhất trong các số: 623, 304, 541, 216, 679 là?
Điền số thích hợp vào chỗ trống: 634=600++4 348+. =925-162 380- =125+147
Tìm một số biết khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng 82 thì được kết quả bằng 91.
Tìm một số biết khi lấy số đó nhân với 5 rồi cộng với 202 thì kết quả là 247.
Tính: 300×5-200= 5×9+345=
Tính tổng của số lớn nhất và bé nhất có 3 chữ số khác nhau.
Tính hiệu của số lẻ lớn nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau.
Tính hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau.
Cho phép chia có thương bằng 9. Hỏi nếu tăng số bị chia gấp 5 lần thì thương mới của phép chia bằng bao nhiêu?
Lấy hai chữ số 1 và 2 làm chữ số hàng trăm, lấy hai chữ số 3 và 4 làm chữ số hàng chục, lấy hai chữ số 5 và 6 làm chữ số hàng đơn vị. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện trên?
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 12 của 12kg = ... kg. 16 của 30cm = ...........cm
Dạng 2: Bài toán có lời văn
Mai gấp được 115 ngôi sao, Lan gấp được 182 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?
Cửa hàng sách A có 225 cuốn sách, cửa hàng sách B có 342 cuốn sách. Hỏi cả hai cửa hàng có bao nhiêu cuốn sách?
Một đội đồng diễn thể dục có 152 nam và 106 nữ. Hỏi đội có bao nhiêu người?
Bạn Giang sưu tầm được 138 con tem. Bạn Minh sưu tầm được 227 con tem. Vậy cả hai sưu tầm được số con tem là?
Nhà Hoa thu hoạch được 357 bấp ngô và kém số ngô nhà Hồng thu được là 102 bắp ngô. Hỏi nhà Hồng thu được bao nhiêu bắp ngô?
Thùng thứ nhất có 287 lít dầu. Thùng thứ hai có 462 lít dầu. Vậy cả hai thùng chứa số lít dầu là?
Huy dùng 13 quỹ thời gian trong một ngày để học tập. Hỏi trong một ngày Huy học tất cả bao nhiêu giờ?
Lúc 9 giờ 45 phút còn đọc là 10 giờ kém bao nhiêu phút?
Lúc 6 giờ 10 phút, kim phút chỉ số mấy trên mặt đồng hồ?
Một bác thợ may dùng 27m vải để may các bộ quần áo giống nhau. Biết mỗi bộ may hết 3m. Tính số bộ bác ấy may được.
Biết hiện nay mẹ 36 tuổi và tuổi con bằng 16 tuổi mẹ. Tính tuổi con hiện nay.
Cô giáo chia vở cho cả tổ Huy, mỗi bạn được 5 quyển. Tính số vở của cả tổ Huy, biết tổ Huy có tất cả 9 bạn.
Thửa ruộng thứ nhất thu được 127kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu được 165kg thóc. Hỏi 2 thửa ruộng đó thu được bao nhiêu thóc?
Mẹ bày trên bàn 5 đĩa cam, mỗi đĩa có 6 quả. Sau đó cả nhà ăn hết 18 quả. Hỏi trên bàn còn lại bao nhiêu quả cam?
Cắt một sợi dây dài 36cm thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn cắt ra đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Anh có 15 cái kẹo. Anh cho em 13 số kẹo đó. Hỏi anh còn lại mấy cái kẹo?
Lớp Hoàng có 4 bạn là học sinh giỏi. Biết mỗi bạn được thưởng 20 quyển vở. Hỏi cả 4 bạn được thưởng bao nhiêu quyển vở?
Cả khối 3 có 32 học sinh tập bóng đá. Biết rằng trong đó có 14 số bạn ở lớp 3A1. Hỏi lớp 3A1 có bao nhiêu học sinh tập bóng đá?
Một cửa hàng nhập về 35m vải. Sau đó cửa hàng bán được 15 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mát vải?
Biết mỗi hộp bút chì màu có 12 chiếc. Hỏi 3 hộp bút chì màu đó có tất cả bao nhiêu chiếc?
Dạng 3: Hình học
Tính độ dài đường gấp khúc ABC, biết B nằm giữa A và C, AB = 183cm, BC = 214cm.
Tam giác ABC có cạnh AB dài 242cm, cạnh BC dài 283cm, cạnh AC dài 234cm. Chu vi tam giác ABC là?
Hình tam giác cho chu vi bằng 4dm. Biết 2 cạnh dài bằng nhau và dài 10cm. Tính độ dài của cạnh còn lại.

Tài liệu đính kèm:

  • docxVIOLYMBIC_32.docx