Bài 27. Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người

I - Quan sát, nhận xét - Các dáng đi, dáng đứng hay dáng chạy - Tư thế chân, tay, thân ngươi đi, chạy - Nhịp điệu và sự lăp đi lại của các động tác II - Cách tạo dáng người - Vẽ phác những đường nét của đầu, mình, chân, tay phù hợp với dáng ngồi, đứng, đi...