Bài 27: Vẽ theo mẫu Tập vẽ dáng người - Đinh Đức Quang

I. Mục tiêu bài học

- HS nắm bắt được hình dáng người trong các tư thế ngồi, đi, chạy

- Vẽ được dáng vận động cơ bản

- Áp dụng vẽ dáng người hoàn thiện vào tranh

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng dạy học

a. Giáo viên:

- Một số tranh ảnh vẽ dáng người đi, đứng, chạy

- Hình gợi ý cách vẽ

- Bài vẽ của học sinh

b. Học sinh

- Một số tranh, ảnh của dáng người đang vận động

- Chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết cho tiết học

2. Phương pháp dạy học

- Phương pháp trực quan - Phương pháp gợi mở

- Phương pháp vấn đáp - Phương pháp luyện tập

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Lượt xem 2910Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 27: Vẽ theo mẫu Tập vẽ dáng người - Đinh Đức Quang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27
Vẽ theo mẫu
TAÄP VEÕ DAÙNG NGÖÔØI
Ngaøy soaïn: 15/03/2008	 Ngaøy daïy: 17/03/2008
Bài 27
I. Mục tiêu bài học 
- HS nắm bắt được hình dáng người trong các tư thế ngồi, đi, chạy
- Vẽ được dáng vận động cơ bản
- Áp dụng vẽ dáng người hoàn thiện vào tranh
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng dạy học 
a. Giáo viên:
- Một số tranh ảnh vẽ dáng người đi, đứng, chạy
- Hình gợi ý cách vẽ
- Bài vẽ của học sinh
b. Học sinh
- Một số tranh, ảnh của dáng người đang vận động
- Chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết cho tiết học 
2. Phương pháp dạy học 
- Phương pháp trực quan 	- Phương pháp gợi mở
- Phương pháp vấn đáp	- Phương pháp luyện tập
III. Tiến trình dạy -học 
1.Giáo viên ổn định tổ chức lớp - kiểm tra sĩ số
2. Giáo viên dẫn dắt - giới thiệu bài mới
3. Nội dung:
PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
Hoạt động 1 (hướng dẫn HS quan sát – nhận xét)
GV giới thiệu hình trang 154(SGK) và gợi ý để HS nhận ra các dáng người đang vận động và động tác của tay, chân, thân 
- Theo em có mấy dáng chính?
- Hình dáng, tư thế của người khi cử động có giống nhau không?
GV cho HS trả lời - bổ sung- GV kết lại:
Khi vẽ cần chọn dáng ngừơi tiêu biểu, nhịp điệu, lặp lại của động tác và lưu ý phải nắm bắt các cấu trúc của khung xương
Hoạt động 2(Hướng dẫn HS cách vẽ dáng người)
GV cho 1 hoặc 2 HS làm mẫu cho cả lớp quan sát ở một vài dáng đi đứng, chạy 
- Làm thế nào ta có thể nắm bắt nhanh được các dáng nhất là dáng động
HS trả lời – GV kết lại:
Phải nắm bắt được cấu trúc khung xương người thể hiện bằng những nét thẳng hoặc cong nhưng đơn giản sau đó ta vẽ thêm trang phục cho khung 
GV minh hoạ trực tiếp trên bảng cho HS quan sát
Hoạt động 3(hướng dẫn HS làm bài)
GV cho mỗi tổ 1người ra làm mẫu các thành viên còn lại quan sát và tiến hành vẽ dựa theo nội dung đã hướng dẫn
GVchỉnh sửa hình dáng cho các tổ vẽ
GVcho lần lượt các học sinh thay nhau làm mẫu trong khoảng thời gian 5 phút
GV quan sát HS vẽ và hướng dẫn chi tiết cho HS
I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT
+ Dáng đu, đứng, ngồi (dáng động, dáng tĩnh)
+ Động tác (vị trí) của tay chân thay đổi khi con người vận động
+ Tỷ lệ, cấu trúc của các bộ phận khi vận động
II. CÁCH VẼ
- Quan sát nhanh hình dáng và tư thế của người mẫu
- Vẽ phác nét chính, chú ý vị trí tỷ lệ các bộ phận
- Vẽ chi tiết bằng cách thêm trang phục hoặc da thịt
Hoaøn chænh caùc daùng (theâm quaàn aùo, caùc chi tieát )
III. LUYỆN TẬP
Vẽ dáng tĩnh trong lớp
Hoạt động 4 (đánh giá kết quả học tập)
+ Giáo viên chọn một số bài đạt hoặc chưa đạt cho HS quan sát và nhận xét về:
- Tỷ lệ các bộ phận
- Thể hiện đúng dáng động, tĩnh hay chưa?
HS nhận xét - trả lời - bổ sung – GV kết lại xếp loại và khuyến khích những bài vẽ đạt động viên những bài vẽ chưa đạt
* Dặn dò:
- Vẽ 5 bài dáng người, mỗi bài 3 dáng trên khổ giấy A4
- Chuẩn bị bài 28 và sưu tầm tranh truyện
* Ruùt kinh nghieäm sau giôø daïy: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 27. Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người - Đinh Đức Quang.doc