Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương - Lê Thị Mùi

i.mục tiêu

1.kiến thức

 - hs nu vai trị của động vật trong đời sống con người

 - nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với nền kinh tế ở địa phương và trên thế giới.

2.kĩ năng :

- rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin theo chủ đề.

3.thái độ :

- giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn gắn với thực tế sản suất.

ii. trọng tm :

- hs nu vai trị của động vật trong đời sống con người

- nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với nền kinh tế ở địa phương

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 02/01/2016 Lượt xem 3043Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương - Lê Thị Mùi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:32 	 NS: 21 / 04 /2012
Tiết: 64 ND:09/05/2012
Bài 61: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT
CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ
Ở ĐỊA PHƯƠNG
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức
 - HS nêu vai trị của động vật trong đời sống con người
 - Nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với nền kinh tế ở địa phương và trên thế giới. 
2.Kĩ năng : 
- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin theo chủ đề.
3.Thái độ : 
- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn gắn với thực tế sản suất.
II. TRỌNG TÂM :
- HS nêu vai trị của động vật trong đời sống con người
- Nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với nền kinh tế ở địa phương 
III.CHUẨN BỊ :
1.Chuẩn bị của giáo viên :Sách báo viết về động vật ở địa phương 
2.Chuẩnbị của học sinh : Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương
III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :
1.Ổn định Lớp và kiểm tra sĩ số : 7A 1 : / ; 7A2 : / ; 7A3: /
* Kiểm tra bài cũ:
 H: Thế nào là động vật quí hiếm ?
 H: Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quí hiếm giải thích từng cấp độ nguy cấp, cho VD?
2. Mở bài : Địa phương chúng ta là vùng nông nghiệp và chăn nuôi cũng là một ngành phát triển và chúng ta cần thiết phải hiểu rõ về các động vật có tại địa phương chúng ta.
Hoạt động 1: Hướng dẫn cách thu thập thông tin
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Yêu cầu:
+Hoạt động theo nhóm 6 người. 
+Xếp các thông tin cho phù hợp với yêu cầu:
a-Tên loài động vật cụ thể.
b-Địa điểm.
+Điều kiện sống của loài động vật đó gồm
+Điều kiện sống khác đặc trưng của loài.
c-Cách nuôi.	
-Học sinh tiến hành hoạt động nhĩm
- Tôm, cá, gà, lợn, bò, tằm, cá sấu
- Chăn nuôi tại gia đình hay tại địa phương
- Khí hậu. Nguồn thức ăn.
 -Trâu, bò cần bãi chăn thả, tôm, cá cần mặt nước rộng.
-Làm chuồng trại, đủ ấm về mùa đông, 
Thoáng mát về mùa hè. 
Hoạt động 2: Báo cáo của học sinh
 GV cho các nhóm lần lược báo cáo kết quả của mình trước cả lớp.
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
V. Củng Cố- Dặn Dị:
 1. Củng Cố- 
 -Nhận xét chuẩn bị của các nhóm.
 -Đánh giá kết quả báo cáo của các nhóm.
2.Dặn dò :
 -Ôn tập toàn bộ chương trình sinh học 7.
 -Kẻ bảng 1, 2 SGK trang 200, 201 vào vở bài tập.
* Rút Kinh Nghiệm : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN:33 	 NS: 22 / 04 /2012
Tiết: 65 ND:16/05/2012
Bài 61-62: TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT
CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ
Ở ĐỊA PHƯƠNG
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức
HS tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản suất ở địa phương để bổ sung kiến thức về một số động vật có tầm quan trọng thực tế ở địa phương.
2.Kĩ năng
Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin theo chủ đề.
3.Thái độ
Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn gắn với thực tế sản suất.
II. TRỌNG TÂM
-HS tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản suất ở địa phương để bổ sung kiến thức về một số động vật có tầm quan trọng thực tế ở địa phương.
III CHUẨN BỊ :
1.Chuẩn bị của giáo viên :Sách báo viết về động vật ở địa phương 
2.Chuẩnbị của học sinh : Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương 
III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :
1.Ổn định Lớp và kiểm tra sĩ số : 7A 1 : / ; 7A2 : / ; 7A3: /
* Kiểm tra bài cũ:
-Thế nào là động vật quí hiếm ?
-Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quí hiếm giải thích từng cấp độ nguy cấp và cho ví dụ ?
2.Mở bài : Địa phương chúng ta là vùng nông nghiệp và chăn nuôi cũng là một ngành phát triển và chúng ta cần thiết phải hiểu rõ về các động vật có tại địa phương chúng ta.
Hoạt động 1:Hướng dẫn cách thu thập thông tin
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
-GV yêu cầu:
+Hoạt động theo nhóm 6 người.
+Xếp lại nội dung các thông tin cho phù hợp với yêu cầu: Cách chăm sóc.
+Lượng thức ăn, loại thức ăn.
+Cách chế biến: phơi khô, lên men, nấu chín
+Thời gian ăn:. Thời kì vỗ béo.. Thời kì sinh sản.
Nuôi dưỡng con non.
+Vệ sinh chuồng trại. Giá trị tăng trọng.
+Số kg trong một tháng.
VD: Lợn: 20kg/1 tháng Gà: 2kg/1 tháng.
d-Giá trị kinh tếgia đình:
+Thu nhập từng loài.
+Tổng thu nhập xuất chuồng.
+Giá trị VND/1 năm.
Địa phương:+Tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương nhờ chăn nuôi động vật.
+Ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
+Đối với quốc gia.
-Học sinh tiến hành theo yêu cầu của giáo viên 
Hoạt động 2: Báo cáo của học sinh 
GV cho các nhóm lần lược báo cáo kết quả của mình trước cả lớp.
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
V. Củng Cố- Dặn Dị:
 1. Củng Cố- 
4.Nhận xét đánh giá :
-Nhận xét chuẩn bị của các nhóm.
-Đánh giá kết quả báo cáo của các nhóm.
2.Dặn dò :
-Ôn tập toàn bộ chương trình sinh học 7.
-Kẻ bảng 1, 2 SGK trang 200, 201 vào vở bài tập.
 * Rút Kinh Nghiệm : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 61,62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương - Lê Thị Mùi - Trườ.doc