§9. Tính chất ba đường cao của tam giác

'1. Đường cao của tam giác Trong một tam giác, đoạn vuông góc kể từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó Trong hình 53, đoạn thẳng AI là một đường cao của tam giác Abc. Ta còn nói AI là đường cao xuất phát từ đỉnh A (của tam giác ABC) Đôi khi ta cũng gọi đường thẳng AI là một đường cao của tam giác ABC. Mỗi tam giác có ba đường cao