Tuần 5, Tiết 5: Học hát: Vui bước trên đường xa - Jrang Cil Cao Trang

Học hát : Vui bước trên đường xa

Theo điệu “ Lý con sáo Gò công” (dân ca Nam Bộ).

 Đặt lời mới : Hoàng Lân

1. Giới thiệu bài hát:

- Đọc sách giáo khoa .

- Nghe bài “ Lý con sáo Gò công”

- Cấu trúc : Bài gồm có bốn câu ( câu 4 được lặp lại 2 lần ) .

* Lưu ý: trong bài có sử dụng dấu nhắc lại và khung thay đổi.

2. Tập hát:

- Luyện thanh , khởi động giọng.

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 1057Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tuần 5, Tiết 5: Học hát: Vui bước trên đường xa - Jrang Cil Cao Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 5	 
TUẦN 5	 
Học hát : VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA
 Ngày soạn : 13 / 09/ 2014
	 	 Ngày dạy: 17 / 09/ 2014
I. MỤC TIÊU :
Kiến thức:
- HS biết bài Vui bước trên đường xa do nhạc sỹ Hoàng Lân đặt lời mới theo điệu Lí con sáo Gò Công ( dân ca Nam Bộ).
Kỹ năng:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát .
- HS biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
Thái độ:
- Qua bài hát giáo dục HS tình cảm lạc quan, yêu đời.
II. CHUẨN BỊ :
 1. Giáo viên: 
Đàn organ
Đàn và hát thuần thục bài hát “ Vui bước trên đường xa”.
 2. Học sinh:
SGK âm nhạc 6
Phương pháp:
Phương pháp thuyết trình
Phương pháp trực quan
Phương pháp đàm thoại.
Phương pháp thực hành, luyện tập.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút
Ký hiệu trường độ gồm những hình nốt nào? Giá trị trường độ của các hình nốt?
 3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV ghi bảng
- GV chỉ định
- GV thực hiện
- GV hướng dẫn. 
- GV hướng dẫn
- GV hướng dẫn 
- GV chỉ định 
- GV thực hiện
- Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu 2 lần, sau đó hát mẫu và bắt nhịp cho học sinh hát cùng với tiếng đàn.
- GV hướng dẫn 
- GV chỉ định:
+ Tổ, nhóm trình bày bài hát kết hợp vỗ phách.
+ Gọi cá nhân trình bày bài ghi điểm khích lệ 
- GV nhận xét và điều chỉnh nếu có
Học hát : Vui bước trên đường xa
Theo điệu “ Lý con sáo Gò công” (dân ca Nam Bộ).
 Đặt lời mới : Hoàng Lân
1. Giới thiệu bài hát: 
- Đọc sách giáo khoa .
- Nghe bài “ Lý con sáo Gò công”
- Cấu trúc : Bài gồm có bốn câu ( câu 4 được lặp lại 2 lần ) .
* Lưu ý: trong bài có sử dụng dấu nhắc lại và khung thay đổi.
2. Tập hát: 
- Luyện thanh , khởi động giọng.
- Đọc lời ca
- Hát mẫu
- Tập hát từng câu :
+ Tập từng câu theo lối móc xích cho đến hết bài
- Trình bày hoàn chỉnh bài hát: hát 2 lần kết hợp vỗ phách, tiết tấu bài hát.
- Trình bày theo nhóm
- Trình bày cá nhân
- Nhận xét 
- HS ghi vở
- HS thực hiện
- HS nghe
- HS ghi vở
- HS nghe và ghi nhớ
- HS luyện thanh
- HS thực hiện
- HS lắng nghe
- HS thực hiện
- HS thực hiện
- Tổ, nhóm thực hiện
- Cá nhân trình bày
- HS lắng nghe
 4. Củng cố , dặn dò: 
	 - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát đối đáp
 - Học thuộc lời bài hát, tập hát diễn cảm.
 - Chuẩn bị bài tập đọc nhạc số 2
 5. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docHọc hát. Bài Vui bước trên đường xa - Jrang Cil Cao Trang - Trường THCS Đạ Long.doc