Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó Công thức tính áp suất chất lỏng: p= d.h, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao Trong máy thủy lực, nhờ chất lỏng có thể truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất, nên ta luông có: F/t= S/s, trong đó f là lực tác dụng lên pit-tông có tiết diện s, f là lực tác dụng lên pit-tông cí tiết diện S