CHƯƠNG I - CƠ HỌC

Chuyển động là gì, đứng yên là gì? Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Lực có quan hệ với vận tốc như thế nào? Quán tính là gì? Áp suất là gì? Áp suất gây ra bởi chất rắn, chất lỏng, áp suất khí quyển có gì khác nhau? Lực đẩy Ác-si-mét là gì? Khi nào thì vật nổi? Khi nào thì vật chìm? Công cơ học là gì? Công suất đặc trưng cho tính chất nào của việc thực hiện công? Cơ năng, động năng, thế năng là gì? Thế nào là bảo toàn và chuyển hóa cơ năng?